KAMPEN OM SANNHETEN I SYRIA

Protest mot Dagsrevyen på tysk, 15/2-2016: Kampen om Aleppo:
Propaganda er et begrep som tradisjonelt brukes om nyheter fra politiske motstandere. I sin tid var nyheter fra DDR alltid `kommunist-propaganda`. RIAS-sendingene fra amerikansk sektor i Vest-Berlin, 1946 - 1993, var derimot alltid `stemmen fra den frie verden` om `onde russere, som ble forsvart av gode, vestlige frihetskjempere`!
I den kommersialiserte og høyrevridde Springer-pressen ble det daglig sendt bekreftelser av dette ensidige fiendebildet. Det måtte ikke oppfattes som propaganda, men obligatorisk kunnskap. Og det måtte spres raskt og effektivt til alle verdenshjørner. I Norge gjorde NRK, VG, regions-aviser med `sikkerhetsklarerte` journalister og ap-aviser samme jobb under den kalde krigen.
Hvordan er det i dag? Nå aktiveres den kalde krigens kadaver på nytt, for russerne bomber lovlig og med effekt i Syria! Men for å være sikre på at alle nå vet det riktige om aggressive russere, tvinges velskolerte journalister i hoved-mediene til å danse på en umulig line. De må gjøre IS og like brutale terrorister om til `moderate opprørere`. De må få oss til å tro at IS-bastionen Aleppo ikke ble `befridd`, men `falt`. Slike leverer `frie medier` ny og raffinert propaganda i dag.
Friedrich Klinkhammer og Volker Bräutigam er tidligere medarbeidere i tysk NRK (ARD). I et åpent brev til ARD-ledelsen protesterer de mot det de mener er `ren krigspropaganda som det blir stadig mer av på tysk dagsrevy`! Kjenner vi dette igjen fra NRK i Norge, tro?

Sak: Kampene om Aleppo:
Til rådet for tysk rikskringkasting, Nord-tysk kringkastingsråd, NDR, Rothenbaumchaussee 132, 20149 Hamburg.
Til ARD-ledelsen, Innslagene i Dagsrevyen bryter med retningslinjene, bygger på påstander og er partiske: De forvrenger og bagatelliserer ved å omtale Aleppo-okkupanter `opposisjon` eller `regjeringsmotstandere`. Volker Schwenck bekreftet nylig hva vi har hevdet i ukevis, men trass i fakta har Dagsrevyen med hensikt holdt seerne i uvitenhet: `Nettopp i Aleppo-regionen dominerer al-Nusra, som er så å si totalt sammenfiltret med andre opprørsgrupper. Det er umulig å skille mellom moderate og vanlige terror-opprørere. Om det framover blir bombet mot Aleppo, kan Russland og Syria si: `Vi bomber al-Nusra. Ingen av dem som var med ved forhandlingsbordet i München, kan protestere mot det`.
Sagt i klartekst: Det finnes ingen `opprørere` eller Assad-motstandere i Aleppo eller ellers i Syria, som på bakken ikke har forbindelse med IS og mordere fra al-Qaida-filialen, al-Nusra. I tillegg finnes et par andre grupper, men de er uten militær betydning i borgerkrigen som raser. Uansett må de betegnes som kollaboratører med terror-gruppene under al-Qaida.


Også andre tyske hovedstrøms-medier bruker propaganda-ordet `opposisjonelle opprørere`. I klartekst: Ingen av dem som offisielt støttes av Vesten og kalles `opprørere` og `opposisjon` i Syria, er uavhengig av al-Qaida som er den faktiske kjernen i `opposisjonen`.
Nå kan vi bare vente på hvilke konsekvenser denne erkjennelsen får i propaganda-håndverket til tysk NRK. I de siste Dagsrevy-innslagene ser vi dessverre ennå ingen tegn til endring: Det beklages derimot at `alle regjeringsmotstandere kalles `terrorister` av Syrias regulære armé`. Med russer-frykt i blikket gjentas USA-jamring over at `russernes og Syria-regjeringens kamp mot al-Qaida-terrorister kun eskalerer konflikten med opposisjonen`, altså at `kampen mot de islamske terroristene blir enda verre enn den ville ha blitt uten kamp`.
Pågående rettssaker mot tyske og norske terrorist-hjelpere blir da indirekte Assad-støtte, for de gjør det da enda vanskeligere for den syriske `opposisjonen`.


Fram til nå er det ennå ikke dokumentert det nyhetsoppleserne sier om regjeringstroppenes forsøk på å få Aleppo under kontroll og bevisst utsulting av sivile. Slik `human touch` skal åpenbart vekke til live følelser hos seerne mot fæle russere og Assad-tilhengere, for de sulter ut folket og knekker militært underlegne opprørere. Dette er primitiv propaganda.
Innslaget er på kollisjonskurs med retningslinjer om objektivitet og plikten for journalister til å søke etter sannheten i journalistisk arbeid.


Med vennlig hilsen,
Volker Bräutigam og Friedhelm Klinkhammer.
Volker Bräutigam var redaktør i NDR-sentralen i Hamburg fra 1975 til 1985, så i ARD-(nrk)-ledelsen fram til 1995 som journalist. I dag skriver han for tidsskriftet Ossietzky, som prøver å leve opp til idealene til redaktøren av Weltbühne som fikk fredsprisen, men ikke kunne motta den, grunnet opphold i Hitlers KZ-sykehus.
Friedhelm Klinkhammer var i mange år personal-ansvarlig i NDR. 

Kilde: dkp/uz/anti-militarismeFortsatt krig i Syria

Fortsatt krig i Syria

USAs intervensjon i Syria har ikke ført fram.Nye «verktøy» tas i bruk; og krigen fortsetter. Syrias legitime styre frigjør landet – hva gjør USA (og...

Syrisk UD etter angrepet 14. april

  Syrere vifter med russiske og syriske flagg under en protest mot et USA-ledet luftangrep i Damaskus, Syria, 14/4-2018. © Omar Sanadiki / Reuters.

Syrisk UD: «Barbarisk angrep fra USA, UK og Frankrike vil ikke stanse Syrias besluttsomme kamp mot terrorister». Syrias utenriksledelse: «Det...


RSS-mating for kommentarer Kommentarer

Ny kommeentar

Friheten er ei norsk månadsavis, med ei lang historie, ho blir redigert av ein frivulleg redaksjon og er basert på frivullegheit. Difor treng ci og bidrag, både økonomisk, innhaldsmessig og andre oppgåver. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Vevredaktør: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgjevar: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 2018 - Republisering

Nettløsning ANS NyFritid Media