isw-logo
isw-logo

Instituttet i München er et uavhengig finansiert sosialøkonomisk forskningsinstitutt. Ifølge egen omtale `tilbyr isw alternativ til de neoliberale hovedstrømsanalysene, argumentene og fakta for sosiale stridsspørsmål`.

Isw ble dannet i juni 1990 og ser seg selv som solidarisk med tysk fagbevegelse. Målet er å utgi stoff til bruk i skole og videreutdannings-institusjoner. Årlige isw-forum skal bidra til utveksling av vitenskapelig erfaring og tjene andre interessegrupper. 1500 private donorer står bak finansiering. Økonomien er ikke basert på politiske partier, allianser eller stiftelser.

 

I juni 1990 ble isw stiftet av sivil -og sosialøkonomer og fagforeningsfolk i München. Fra da av har isw utgitt 200 rapporter og ser seg selv som forskningsinstitusjon, et alternativ til en neoliberal hovedstrøm av analyser, argumenter og fakta for å fremme vitenskapelig og sosial debatt og problemstillinger. Isw prioriterer temaer og forskning med hovedvekt på `behov` i fagforeninger, sosial-økologiske allianser og fredsbevegelser. Målet er å gjøre slike analyser lettere å forstå. Derfor egner isw-artikler seg for undervisning og skolering, som grunnlag for saksutredning og drøfting. Isw-støttespillerne er aktive i folkebevegelser og fagforeninger.

Isw har 25 års-jubileum: Sentralt i forskning og analyser er globalisering, transnasjonale kapitalbevegelser, rolle og funksjon til flernasjonale institusjoner; IMF, WTO, OECD, G7 og G20. Et annet tyngdepunkt i arbeidet er fordelings-spørsmål: Inntekt og fordeling av formue, avhengighet av privat/samfunnsmessig rikdom og fattigdom.

- I fredsforskning belyses aspekter i rustningsøkonomi; konsentrasjon i rustningsindustri, militærstrategi og virkninger av opprustning og krig. - Isw har fokus på energi-økonomi og energi-selskap på det økologiske området. - Isw undersøker sosial-økonomiske system hele tiden, samt konjunkturer og sykliske sprang i verdensøkonomien.

På årlige møter og i isw-fora utveksles erfaringer, diskuteres motstrategier og utarbeides alternativ. Isw sier at `de gleder oss over forslag og initiativ, men sier også ja til solidarisk kritikk`. Isw er avhengig av aktive medarbeidere og økonomisk støtte og skriver om det slik:

`Det materielle grunnlaget for arbeidet vårt skaper våre lesere. Verken partier, foreninger eller stiftelser støtter oss aktivt. Vi finansierer publikasjonene med egne midler og baserer oss på dugnadsinnsats fra våre skribenter, aktive i isw og bidrag fra om lag 1 500 sympatisører og abonnenter. Og nå holder vi til en pluss/minus-balanse. En ny skatteregel er imidlertid dyr for oss. Hver euro, støttemedlemmer og abonnenter teller. Støtte til oss kan i sin helhet trekkes fra bruttoinntekt før beskatning. Vår bank: isw e.V., Konto-nr: 983420, BLZ 700 905 00 Sparda Bank München.

Ledelsen i isw e.-V.: Leder: Conrad Shuhler. Nestledere: Sonja Schmid, Leo Mayer. Rådet i isw: Renate Börger, Frank Deppe, Hermann Kopp, Jörg Huffschmid †, Paul Kleiser, André Leisewitz, John P. Neelsen, Margret Mönig-Raane, Wolfgang Müller, Norman Paech, Klaus Pickshaus, Tobias Pflüger, Brigitte Stolz-Willig, Peter Strutynski †.

`Kjøp mens kanonene tordner`, var rådet fra bankier Lord Rothschild om kjøp av aksjer i sin tid. I dag må vi si det rett ut `mens bombene sprenges`. Om det er selvmordsbombere eller statsterror i bombefly over Syria, Afghanistan og Jemen eller årene før over Libya og Irak, fører det uansett til at nye Al-Qaida- og IS-krigere kryper ut av bombekraterne, som stadig sender sine draps-meldinger til vestlige hovedsteder. Det fører så til forsert `krig mot terror` fra vestlige regjeringssjefer, i en uendelig spiral! Samtidig stiger kursene på våpen-aksjer til værs. Bransje-barometeret Dow JonesUS Defense Index steg med 2 % etter attentatene i Paris % og tydelig sterkere enn markedsgjennomsnittet på 0,4 %.

USAs forsvarsutgifter økte i 2015 med 16 %, mens S & P 500-indeksen, som støtter seg på et bredt utvalg av alle industrivirksomheter i USA og ikke bare de 500 største, kun steg med 1 %, ifølge Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20/11-15. Framfor alt oljestatene Saudi-Arabia og Qatar, som fører hensynsløs krig i Jemen med et svært tvetydig forhold til al-Qaida og IS, melder om nye behov for våpen, som Vesten mer enn villig etterkommer.

3 dager etter Paris-attentatene ratifiserte US-utenriksminister salg av data-styrte bomber og andre våpen til Saudi-Arabia. Tyskland tillot for få uker siden eksport av panser-vogner -og kanoner til Qatar. Heckler & Koch fikk en million-avtale for å sende `småvåpen` til samme område.

`Også Rheinmetall profitterer på krigen` lød overskrift på en artikkel i FAZ, 6/11-15, som tok opp firmaet Rheinmetalls del av våpen-produksjonen. I følge anslag fra Paris steg aksje-kursene med nesten 5 %. Totalt steg omsetningen på opprustning i de 3 første kvartalene av 2015 med 17 % og vil også i det 4. kvartal gjøre et byks oppover. `En vedvarende opptur for våpenaksjer` venter likevel analytikerne ikke før det blir en landkrig med innsats av bakke-tropper i kamp mot IS, heter det i FAZ; Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20/11-15.

`Det skrittet har vi ennå ikke tatt. Men det vil vært betydelig`, sier Byron Callan, analytiker i finanshuset Capital Alpha Securities. `Forretningen med døden` blomstrer også i de vestlige metropolene. I uken etter terror-attentatene i Paris åpnet til Milipol-messen 2015, en av de største messene i verden for forretninger med indre sikkerhet. 934 utstillere viste på denne messen fram hvordan terror-trusler kan møtes med stadig mer avanserte og sofistikerte våpen og sikkerhetssystem. Der var alt som trenges: til angrep og forsvar.

De største vekstratene finner vi i sikkerhetsbransjen. Siste anslag tyder på et ytterligere børs-sprang. Süddeutsche Zeitung, SZ, skriver da også, 20/11-15: `Så kynisk det måtte være. De siste anslagene er god for forretningene. Det dreier seg om 500 milliarder Mark`. Tillegg for de siste terror-attentatene er ikke kalkulert inn i dette tallet.

Kilde: dkp /Tysk wikipedia 2015/ Fred Schmidt, isw München

 

 

Stikkord
wto

g20

g7

oecd

imf

isw

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering