Putin Yeltsin
Putin Yeltsin

Putin signerer dekret om godkjenning av personlige dokumenter utstedt av Folkerepublikkene Donetsk og Lugansk.

I Russland får dermed dokumentene gyldighet på: utdanning/kvalifikasjoner, fødselsattest, inngåelse av ekteskap, navnebytte, død, sertifikat for bilkjøring, kjøretøy-kjennemerker.

Dokumentene gjelder for ukrainske statsborgere og statsløse som oppholder seg over lengre tid i Donetsk eller Lugansk-regionene.

I tillegg kan Ukrainske statsborgere og statsløse som bor permanent i Ukrainas Donetsk -og Lugansk-regioner reise uten visum til og fra Russland ved å bruke disse dokumentene som fram til nå ingen i verden anerkjente (bortsett fra Sør-Ossetia).

Dekretet gjelder fra og med dagen da det ble signert, 18/2-2017.


Media, Russland og Ukraina

Systemfeil! Kapitalismen har krasjet. Installer et nytt system? Ok!

Jeg vet ikke om vestlige media riktig vet hva de gjør og hvor de går hen når det gjelder hva som skjer i Ukraina og Russland. På mange måter synes...RSS-mating for kommentarer Kommentarer

Ny kommeentar

Friheten er ei norsk månadsavis, med ei lang historie, ho blir redigert av ein frivulleg redaksjon og er basert på frivullegheit. Difor treng ci og bidrag, både økonomisk, innhaldsmessig og andre oppgåver. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Vevredaktør: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgjevar: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 2018 - Republisering

Nettløsning ANS NyFritid Media