Væpnet konflikt mellom peshmergastyrker og Iran

(14 - 2017) En hemmelig organisert gruppe peshmerga fra Komala partiet i iranske Kurdistan (arbeiderpartiet), gikk fra Øst-fjellgrensene til den Østkurdistan byen Sanandaj. Peshmergene fra Komala partiet ville gjøre politisk arbeid i sitt eget hjemland Kurdistan, som dreide seg om Kurdistans frigjøring, folkefrihetsopplysning, demokrati og likestilling.
Den 24. juni 2017 ble gruppa angrepet i et bakhold fra styrker til den islamske republikken Iran, melder partiet Komala og flere kurdiske og persiske aviser og fjernsynskanaler. Soldatene fra den barbariske iranske staten startet umiddelbart å skyte mot de peshmergerske aktivistene.
Noen hundre Iranske persiske soldater samlet seg og omringet byen som den peshmegerske aktivistgruppen bestående av fire personer befant seg i. I denne urettferdige kampen mistet tre kamerater livet sitt på kampstedet, og disse var Sabah Hussein Panahi, Hamed Saif Panahi og Behzad Nuri.
En peshmerga etter sårskade av skudd ble også tatt til fange av styrkene fra den iranske barbariske persiske staten.
Skuddvekslingen mellom dem varte i rundt en time.
Seks soldater fra den islamske republikken Iran ble drept i slaget, og fem fikk skuddskader ifølge den sentrale Kurdistans nettsteder.
Den første nyttårsdag 2016 talte Mustafa Hijri, lederen til «Det demokratiske partiet i iranske Kurdistan”(PDKI), sammen med peshmergene i Øst-fjellgrensene. I en riktig og klar beslutning, var alle peshmergene blitt enige om at de skulle sette i gang en ny politisk bevegelse, mot den barbariske iranske staten. Den nye politiske bevegelsen heter «Rasan.»
Nesten alle peshmergene fra partiet (PDKI) er nå utplassert i fjellene ved øst grensen i en sterk tilstand av beredskap og forsvar.
I fjor var det også flere væpnede kamper mellom PDKI partiet og Den islamske republikken Iran. Flere av de Iranske soldatene og aktivistene fra PDKI partiet omkom i disse kampene.
På samme måte som PDKI partiet har gjort, bestemte også det Komala partiet i iranske Kurdistan de første dagene i april i år, å utplassere flere peshmergestyrker i Øst- fjellgrensene. Kommandantene og peshmergene fra PDKI partiet og partiet Komala har et nært og sterkt samarbeid for å planlegge for å drive ut den persiske fascistiske staten som har kolonisert alle områdene i Østkurdistan( Rojhelat).Dag etter dag får de to politiske partiene mye medlemmer og peshmerge fra landsbyer og byer i Østkurdistan(Rojhelat) og de blir sterkere og sterkere i sin kamp mot Iran.
Disse to politiske partiene er de største og sterkeste blant de Østkurdistanske partiene, og de regnes som de viktigste Østkurdistanske politiske partiene og de har mye innflytelse blant kurderne i Rojhelat, og de betaler en høy pris i form av skadde og drepte for å oppnå et fritt og selvstendig Kurdistan.

Peshmergastyrker i kamp mot Iran

Peshmergastyrker i kamp mot Iran

■ Den islamske revolusjonsgarden skyter med store og kraftige kanoner mot både øst og sør Kurdistans landsbyer og områder for å drepe peshmergene fra...
RSS-mating for kommentarer Kommentarer

Ny kommeentar

Friheten er ei norsk månadsavis, med ei lang historie, ho blir redigert av ein frivulleg redaksjon og er basert på frivullegheit. Difor treng ci og bidrag, både økonomisk, innhaldsmessig og andre oppgåver. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Vevredaktør: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgjevar: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 2018 - Republisering

Nettløsning ANS NyFritid Media