Amerikansk atomprøvespregning på Bikiniøyene. Foto: Billedsentralen / Scanpix
Amerikansk atomprøvespregning på Bikiniøyene. Foto: Billedsentralen / Scanpix

(26 - 2017) Søndag 10. desember 2017 ble ICAN tildelt Nobels fredspris. ICAN er en internasjonal organisasjon som kjemper for et forbud mot atomvåpen. Dette var en god pristildeling.
Søndag kveld gikk et stort fakkeltog fra Jernbanetorget til Grand hotell. Så kom representanter for prisvinnerne ut på balkongen. Der fikk de til taktfaste rop og allsang sin hyllest fra de mange som støttet pristildelingen. «We shall overcome – Vi skal greie det.» En vakker manifestasjon.
I fakkeltoget var det mange som bar en egen parole. Der sto det: «Norge må signere FNs atomvåpenforbud». En betimelig henstilling.
Et allment forbud mot kjernefysiske våpen er den eneste farbare veg om vi skal beholde Jorda som en beboelig klode. Derfor er det desto mer beklagelig at ikke representanter for den norske regjering vil klappe for årets prisvinnere.
Etter 2. verdenskrig har kjernefysiske prøver vært, og er, en av de største trusler mot Jordas miljø. Slike prøvefelter ligger mange steder på kloden. Den første prøve ble gjort i New Mexico i USA den 16.juli 1945. USA la etter krigen mange atomprøver til øyer i Stillehavet. Nærmere bestemt foregikk mange på Marshall – øyene. For eksempel på øyene Bikini og Eniwetok. I årene 1946 – 1958 ble 23 atomvåpen sprengt her. USAs kraftigste prøvesprengning, en hydrogenbombe, ble foretatt i 1954. Øyer ble senere prøvd bebodd igjen. Men mye forurensing av cesium gjorde at beboere på Bikini – atollen måtte evakueres i 1978. USA har senere utbetalt erstatning til innbyggerne. En utbetaling på 150 millioner dollar ble gjort i 1986. USAs atomprøver har skapt mange konflikter i disse områdene.
USA hadde prøvefelt i Nevada – ørkenen. Stedet lå om lag 10 mil nordvest for Las Vegas. Feltet ble åpnet i 1951. Her ble det sprengt atombomber både over og under jorda. Det har vært betydelig forurensing i områdene. Det ble registrert en markant økning i krefttilfeller. Det ble foretatt atomprøver i Nevada – ørkenen frem til 1992.
Den 27.august 1958 sprengte USA en atomladning i verdensrommet. En ladning på 1.7 kilotonn ble sprengt i 200 km høyde.
Sovjetunionen sprengte i hovedsak sine atombomber ved Novaja Semlja i Nordishavet og ved Semipalatinsk i republikken Kasakhstan. Ved Novaja Semlja ble det foretatt atomprøver fra 1955 – 1990. Den 30.oktober 1961 ble en hydrogenbombe på 57 megatonn sprengt her. Den største test noensinne. Totalt 134 atomvåpen ble sprengt, derav 87 i atmosfæren. Fra 1963 ble ingen tester utført over jorda eller under havflaten. Semipalatinsk lå nordøst i Kasakhstan. Her ble 456 prøvesprengninger foretatt i perioden 1949 – 1989. Det ble sprengt over jorda, men fra 1963 bare under bakken. Betydelig radioaktiv forurensing. Det har foregått et omfattende arbeid for å sikre prøvefeltet. Den siste sovjetiske prøvesprengning skjedde i oktober 1990.
Storbritannia testet atomvåpen i den australske ørken. Stedene het Maralinga og Emu Field. 9 bomber ble sprengt ved disse stedene. Også øyer i Stillehavet ble anvendt, slik som Christmas – øyene og Maiden Island der også 9 ladninger ble sprengt. 24 prøver ble foretatt sammen med USA i Nevada – ørkenen. Sin siste prøve gjorde Storbritannia den 24.november 1991.
Frankrike utførte 210 kjernefysiske prøver mellom 1960 og 1996. Den første prøven fant sted i Reggane, Algerie (Sahara – ørkenen) den 13.februar 1960. Ytterligere 3 bomber ble sprengt her. Disse eksplosjonene skjedde i atmosfæren. I Ekker, Algerie ble det fra 7.november 1961 sprengt 13 atombomber. Testene skjedde under jorda. Fra 1966 ble de franske atomprøvene foretatt i Stillehavet. Atollene ved Mururoa og Fangataufa ble anvendt. Første prøve i Stillehavet skjedde 2.juli 1966. 46 tester ble foretatt i atmosfæren. Den 28.august 1968 sprengte Frankrike sin første hydrogenbombe ved Fangataufa. Fra 5.juli 1975 sprengte Frankrike sine atombomber under jorda. 147 slike prøver ble gjort frem til 27.januar 1996. Mot slutten ble Frankrike sterkt kritisert for prøvene. Blant annet ble franske varer truet med boikott. Mururoa – atollen er i dag avsperret område. Dette førte til at prøvene ble stoppet.
Kina foretok sine fleste atomprøver ved Lop Nor i Sinkiang – provinsen. Området er ørken og Lop Nor er en uttørket innsjø. Første atomprøve skjedde 16.oktober 1964. I alt foretok Kina 45 atomprøver, 23 i atmosfæren og 22 under jorda. Kina sprengte sin første hydrogenbombe den 17.juni 1967. Siste prøve i atmosfæren foregikk 16.juni 1980. Dette var den siste prøvesprengning som noe land foretok i atmosfæren. Kina aller siste prøvesprengning skjedde 29.juli 1996.
India sprengte en atomladning den 18.mai 1974. Sprengningen ble annonsert som gjort for fredelige formål. Prøven skjedde under jorda. Prøvefeltet lå i Thar – ørkenen i nordvestlige India, ikke langt fra grensen til Pakistan. Den 11.mai 1998 foretok India i alt 8 kjernefysiske prøver. Og to dager senere, den 13.mai, sprengte India to nye kjernefysiske ladninger.
Pakistan sprengte 6 atomladninger i siste uke av mai 1998. 28.mai ble prøvene gjort i Ras Koh Hills fjellene i Balutsjistan. 30.mai ble prøvene gjort i Kharan – ørkenen, også dette i Balutsjistan. India og Pakistan utførte altså atomprøver med kort tids mellomrom.
Nord – Korea sprengte sin første atombombe den 6.oktober 2006. Prøven fant sted på nordøstkysten. Landet utførte nye prøvesprengninger 25.mai 2009 og 12.februar 2013. I 2017 er ytterligere atombomber testet.
Det er kjent at Israel innehar kjernefysiske våpen. I samarbeid med Israel produserte også Sør – Afrika kjernevåpen.
Det finnes begrunnede mistanker om at Israel og Sør – Afrika gjorde en kjernefysisk prøve i Det indiske hav den 22.september 1979. Dette er ubekreftet. Men Sør – Afrika har innrømmet at de hadde kjernefysiske våpen, men at disse nå er destruert.
Miljøpåvirkningene etter de kjernefysiske testene er mange steder meget store og negative. I mange tilfeller er skadene uopprettelige. Indirekte er mange mennesker på kloden fått kjenne virkningene av atomvåpenprøvene. Mange er døde. Mange har fått kreftsykdommer. Og barn er født med misdannelser.

KRIMINALISER ATOMVÅPEN!

NEVADA: USA er det landet som har gjennomført flest atomprøvesprengninger på verdensbasis. Bildet er fra en atomsprenging i Nevada i USA i 1953. Foto: National Nuclear Security Administration

Den 22. mai møttes utsendinger fra 190 land i New York for å diskutere avtalen som forbyr spredning av atomvåpen.

Verdens eneste avtale for...


BRENDE STØTTER ATOMVÅPEN

BRENDE STØTTER ATOMVÅPEN

Utenriksminister Børge Brende sier at Norge stemte i tråd med Nato. - Nato vil være en kjernefysisk allianse så lenge det finnes kjernevåpen, sier...


Sola varierer

Sola varierer

Sola er den nærmeste stjerne. I Solas indre produseres energi ved at hydrogen smelter sammen til helium. Ut fra Sola strømmer stråling og partikler....


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering