Generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg																											REUTERS/Henry Nicholls
Generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg REUTERS/Henry Nicholls

Terje Alnes´ artikler er svært interessante. I Friheten nr 12, 7. juni 2018 om «Gåten Jens Stoltenberg» er en kort, kritisk biografi av en krigsmotstander og NATO-motstander som i løpet av sin politiske karriere tilpasser seg USA til å bli krigshauk som støtter krig og drap på millioner av mennesker. Stoltenberg er ingen gåte, men følger den historiske bevegelsen til mange sosialdemokrater fra mange land til markedsliberalisme, privatisering og deregulering.
H. Boye Svendsen
Et eksempel og forbilde er Tony Blair som kastet seg i armene på USA og med Irak-krigen i 2003 og ble en klar krigsforbryter. Både USA og Storbritannia er faste medlemmer av FNs sikkerhetsråd og burde være anstendige eksempler, er verstinger og krigsforbrytere. Det gjøres hele tiden forsøk på krigsforbrytertiltale mot Tony Blair.
I Aftenposten 7. juni 2018 beklager Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre, seg over Aps venstre dreining: «Hvor ble det av det ansvarlige Arbeiderpartiet?». Han beklager seg over at Ap ikke støtter høyre og frp-regjeringen og nevner bl. a. private aktører i velferden som barnehage og barnevern. Ap går «inn for forslag som under Stoltenberg ville vært «utenkelig», sier Trond Helleland.
Her vil jeg føye til Kåre Willoch som roste Jens Stoltenberg som gjør alt riktig: markedsliberalisering, privatisering og deregulering (Postverket forsvant – distribusjon av Friheten i Norge tar fra 4 til 7 dager). Høyrebølgen i Ap begynte ikke med Stoltenberg, men blomstret ut i full blomst under ham.
USA styrer NATO!
- Hvem er USA?
Det var 13 engelske kolonier på Østkysten av Nord-Amerika som erklærte seg uavhengige av England for 242 år siden. Siden har landet USA via folkemord, terror, slaveri, slavehandel, rasisme, krig, okkupasjon, løgn og bedrag blitt til 50 stater, som har opprettet ettusen militærbaser i 151 land. Som verdens største krigsprofitør har USA blitt rik. Krig er USAs forretningsidé. Alt dette kan dokumenteres.
Da Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991, fortsatte USA sin krigsproduksjon for fullt og leitet etter nye fiender, og NATO fikk hele verden som operasjonsområde for å støtte USAs verdensherredømme. Som norsk toppolitikker var Jens Stoltenberg med på dette, og vedtaket i 1999 om det nye strategikonseptet i NATO, uten en demokratisk debatt i Norge. Samtidig forberedte USA gamle Sovjet-republikker og østblokkland som nye NATO-medlemmer. Allerede i 1999 ble det nye konseptet utprøvd med bombingen av det gamle Jugoslavia. I 2001 holdt Jens Stoltenberg fram artikkel 5 for at Norge skulle krige i Afghanistan. Der er vi fortsatt etter 17 års krig og en regning på 20 milliarder NOK for Norge. Begge kriger var krigsforbrytelser.
Den 20. november 2008 kunngjorde statsminister Jens Stoltenberg at vi skal ha det beste kampflyet til erstatning for F 16, og Stortinget sluttet seg til kjøpet av 52 kampfly F 35 fra Lockheed Martin. –Best til hva?
Norge velger for første gang et tungt, uhyre komplisert og kostbart bakkeangrepsfly utviklet for USAs globale supermaktstrategi. Norge er en småstat og trenger ikke dette flyet til sitt småstats forsvar. F 35 kan USA sette inn over hele verden. Den siste nyheten er at 26 av disse flyene skal disponeres av NATO i Europa, dvs av USA, men Norge er betrodd regninga. Internasjonalt anses F 35 som markedets dyreste, men Jens Stoltenberg sa at F 35 vil bli markedets billigste. Stortinget går på Stoltenberg-løgnen.

 

Les mer i Friheten

Stikkord

jens stoltenberg


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering