Republisering

Republisering av artikler, analyser, nyheter og annet tekstmateriell fra Frihetens nettutgave, papirutgave og digitalutgave er tillatt med visse begrensninger;

Det er ikke tillatt å offentliggjøre hele, eller nærmest hele deler av enkeltaviser, eller aviser

Det er ikke tillatt å offentliggjøre tekst dersom den blir redigert mot sin hensikt av orginalteksten

Det skal alltid lenkes tilbake til Friheten, og forfatter skal offentliggjøres

Bilder og annen grafikk kan brukes dersom Friheten kontaktes og dette er i henhold til kopirettightene