Rettigheter

Frihetens rettigheter

Rettigheter til stoff (tekst, bilder, tegninger, illustrasjoner, video og annen grafikk) som sendes til Avisa Friheten. Rettighetene gjelder uansett om det betales honorar eller ikke. Unntak fra vilkårene må gjøre skriftlig mellom Friheten / innsenderen i hvert enkelt tilfelle.
Alt stoff som sendes Avisa Friheten v/NKP BA uansett type frigis til Friheten for publisering i papiravisa Friheten, nettutgaven, andre nettutgaver, digitale utgaver eller andre publikasjoner Friheten måtte ønske å benytte stoffet i.
Friheten vil også ha rett til å benytte stoffet i alle typer digitale, elektroniske eller liknende medier for salg senere, og kan selge stoffet i egne publikasjoner/medier eller det som Friheten selv ønsker.
Friheten har rett til å endre, modifisere og tilpasse alt stoff som blir sendt inn, men opphavspersonens ideelle rettigheter etter Lov om Opphavsrett (Åndsverkloven) § 3 skal imidlertid ivaretas uansett.
Friheten forutsetter at innsenderen av stoffet har de nødvendige rettighetene for å sende Friheten, og gi Friheten alle rettigheter til stoffet. Dersom innsenderen ikke har alle rettigheter, må Friheten gjøres utrykkelig oppmerksom på at rettighetene må innhentes.
Dersom disse retniningslinjene ikke overholdes, og påfører Avisa Friheten v/NKP BA økonomisk ansvar, eller andre tap vil dette være innsenders fulle og hele ansvar.
Dersom det honoreres for innsendt stoff er dette å anse som den eneste, og siste honorering for stoffet. Dette er dermed å anse som det endelige oppgjøret ved honorering.

 

Konkurranseregler – Abonnement-konkurranse

Intet kjøp eller betaling av noen måte er nødvendig for å delta eller vinne.

“Del Friheten – Få Friheten gave-abonnement konkurranse” er gjennomført av Avisa Friheten («Sponsor»). Denne konkurransen er regjert av disse offisielle reglene («Offisielle regler»). Ved deltagelse i konkurransen sier hver deltager seg enig med disse Offisielle regler, inkludert alle kvalifiserings krav, og forstår at resultatene i konkurransen, som avgjort av Sponsor og andre respektive parter, er endelige i alle tilfeller. Denne konkurranse er underlagt alle statlige og lokale lover og regler, og gjelder ikke der hvor forbudt ved lov.

Denne promoteringen er på ingen måte sponset, støttet eller administrert av, eller assosiert med, Facebook. Alle spørsmål, kommentarer eller klager i forhold til denne promotering vil bli rettet mot Sponsor, ikke Facebook.

Kvalifisering
Denne konkurransen er åpen for alle lovligbosatt i deres respektive land hvor det ikke er forbudt ved lov, som er tretten (13) år eller eldre ved tidspunktet for deltagelse som har internett tilgang og en gyldig e-post adresse i forkant av konkurranse periodens begynnelse. Sponsoren har rett til å bekrefte kvalifisert deltagelse for hver deltager.

Abonnement-konkurransens tidsperiode
Abonnement-konkurransen begynner 10. desember, 2015, 07:00 CET og avsluttes 24. desember 2015, 23:59 CET. («Abonnement-konkurransens tidsperiode»). Alle bidrag (deltagelser) må være mottatt innen de tidspunkt gitt i Abonnement-konkurransens tidsperioden. Sponsor reserverer seg retten til å utvide eller forkorte konkurransen etter eget forgodtbefinnende.


Hvordan delta
Du kan delta i Abonnement-konkurransens gjennom Sponsorens Facebook-side. Du kan finne konkurransen på Sponsors Facebook-side. Deltagerne må utfylle alle nødvendige krav for å delta i konkurransen. Etter å ha gjennomført nødvendige krav stipulert som deltagerkrav, vil deltageren motta en (1) deltagelse i trekningen. Du kan delta så mange ganger som du selv ønsker.

Utvelgelse av vinnere
Alle gyldige deltagelser mottatt under Abonnement-konkurransens tidsperiode vil bli samlet i en database ved utgangen av Abonnement-konkurransens tidsperiode. En vinner vil bli tilfeldig valgt. Vinnere vil bli annonsert på eller rundt 25. desember 2015, på eller rundt 12:00 CET. Offentliggjøringen og instruksjoner for premie vil bli sendt til vinnere via Facebooks meldingssystem. Hver deltager er selv ansvarlig for å overvåke sin egen meldingsboks hos Facebooks meldingssystem for notifikasjon og bekreftelse eller andre kommunikasjoner relatert til denne konkurransen. Om en potensiell premievinner ikke kan bli kontaktet av Sponsor eller andre respektive parter innen femten (15) dager, ved å benytte den kontaktmetode her beskrevet, eller om premien blir returnert som ulevert, vil den premievinner gi avkall på sin premie. Premievinner kan bli bedt om å oppgi informasjon som er relevant for utlevering av premie, om dette ikke gjøres diskvalifiseres den potensielle premievinner. Premiering kan bli tilbakeholdt om ikke et nødvendig antall kvalifiserte deltager er mottatt.

Premier
Fem (5) fire (4)måneders gaveabonnement på Friheten.
Andre regler og forhold kan tre i kraft utover de stipulert i Offisielle regler.

Andre reguleringer
Premien er ikke overførbar til andre enn premievinner, med mindre annet blir avtalt; Ved annen avtale holdes premievinner ansvarlig. Sponsor eller andre respektive parter er ikke ansvarlige for typografiske eller andre feil i tilbudet eller administrasjonen av abonnements-konkurransen, inkludert, men ikke begrenset til, feil i tekst eller offentliggjøring av disse Offisielle regler, utvelgelsen eller kunngjøring av vinnere, eller distribueringen av noen premie. Et hvert forsøk på å skade innholdet eller utførelsen av denne abonnement-konkurransen er ulovlig og subjekt for mulig rettsforfølgelse av Sponsor. Sponsor reserveres seg retten til å avslutte, suspendere eller endre abonnements-konkurransen, uten kunngjøring, og for enhver grunn, inkludert, uten begrensninger, om Sponsor finner at abonnement-konkurransen ikke kan bli utført som planlagt eller skulle annen påvirkning eller uautorisert intervensjon, teknisk svikt eller annen grunn utenfor Sponsors kontroll korrumpere administrasjonen, sikkerheten, rettferdigheten, integriteten eller passende utøvelse av abonnement-konkurransen. I det tilfelle at noen upassende påvirkning har inntruffet reserverer Sponsor seg retten til å diskvalifisere de deltagelser som er involvert. Sponsor eller andre respektive parter er ikke ansvarlige for ukorrekt eller unøyaktig beskrivelse av deltagerinformasjon, avbrytelse, sletting, linjesvikt eller feil i noen telefon eller datanettverk, computerutstyr eller software, manglende tilgang til noen nettside eller internett tjeneste eller noen andre feil, menneskelig eller annet.

Erstatning og begrensning av ansvar
Ved å delta i abonnement-konkurransen sier hver deltager seg enig i å erstatte, frigi eller holde harmløs sponsor og andre respektive parter, plattformen Facebook, administratorer, reklame og promoteringsselskaper og alle respektive parter fra noen form for erstatning, skader eller tap som resulterer i sin helhet, eller delvis, direkte eller indirekte, fra den deltagerens deltagelse i abonnement-konkurransen og aksept, bruk eller misbruka av noen premie som kan ha blitt vunnet. Sponsor og andre respektive parter gir ingen garantier, uttrykt eller hentydet, i forhold til kondisjon, form eller salgbarhet av premie. Sponsor og andre respektive parter frasier seg ethvert ansvar for skade på ethvert computersystem på ført ved tilgang til eller nedlastning av informasjon eller material tilknyttet den abonnements-konkurransen.

Publisitet
Ved å delta, gir hver deltager Sponsor tillatelse til å bruke deltagers navn, likhet eler kommentar for publisitets grunner uten betaling av videre ettertanke, med unntak hvor påbudt ved lov.
Abonnements-konkurransens sponsorer.
Denne konkurransen er sponset av:
Avisa Friheten
Postboks 4794 Sofienberg, 0506 Oslo
Ethvert spørsmål i forhold til denne Abonnements-konkurransen bør bli rettet til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..