Utgivelsesplan

Friheten utkommer med 26 utgaver i året. Avisa utkommer oddetallsuker,men havner i flest postkasser i starten av partallsuker.

Fristen for å levere stoff (Friheten er avhengig av frivillige bidrag), er som oftest fredag i partallsuker, kl. 14.00. 


Høsten 2018:
Friheten utkommer i uke 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

Første utgaver 2019 kommer i uke 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
Friheten er ei norsk månadsavis, med ei lang historie, ho blir redigert av ein frivulleg redaksjon og er basert på frivullegheit. Difor treng ci og bidrag, både økonomisk, innhaldsmessig og andre oppgåver. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Vevredaktør: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgjevar: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 2018 - Republisering

Nettløsning ANS NyFritid Media