friheten

avisa med Nyhetene bak Nyhetene - 78. årgang

Kontaktinformasjon

Kontakt redaksjonen

Harald Øystein Reppesgaard, ansvarlig redaktør. Telefon 0047 920 20 793. Epost harald (krøll} reppesgaard.no

Terje Bjørlo, redaktør. E-post terje.bjorlo (krøll} friheten.no

Knut Eide, redaksjonssekretær. Telefon 0047 470 79 326. Epost knuei2 (krøll} online.no

Petter Konrad Sandvik, nettredaktør. Telefon 0047 74 69 99 91. Epost petter.sandvik (krøll} nyfm.no

 

Tips, innlegg og aritkler kan sendes redaksjonen på epost friehten {karl} friheten.no

 

Annonsere

Petter Konrad Sandvik, annonsekontakt. Telefon 0047 417 93 602. Epost petter.sandvik (krøll} nyfm.no

 

Abonnement

Har du spørsmål om mottatt faktura, purring eller vil opprette et nytt abonnement, endring av adresse, oppsigelse eller uteblitt avis?

Petter Konrad Sandvik, abonnementskontakt. Telefon 0047 74 69 99 91. Epost abo (krøll} friheten.no

 

Daglig ledelse

Runa Evensen, daglig leder og styreleder i Avisa Friheten. Epost runa (krøll} nkp.no

Skal du sende en faktura til Friheten, har spørsmål i forhold til dette, eller annet du trenger å kontakte daglig ledelse om er dette riktig kontaktperson.

 

Utskrift E-post

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

 

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard
Redaktør: Terje Bjørlo
Vevredaktør: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgivar: Norges Kommunistiske Parti
Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 2017 - Republisering

Nettløsning ANS NyFritid Media

FRIHETEN
Friheten er ei norsk månadsavis, med ei lang historie, ho blir redigert av ein frivulleg redaksjon og er basert på frivullegheit. Difor treng me og bidrag, både økonomisk, innhaldsmessig og andre oppgåver. Støtt oss!

Avisa vert utgitt av Noregs Kommunistiske Parti, og er den enaste avisa som vart etablert illegalt under 2. verdenskrig som fortsatt utgis.
Avisa skriv ikkje om det du finn i alle andre avisar, og det er nok derfor me opplevar auke i både tingarar og laussal.
Avisa, ho er systemkritisk og analytisk, djuptgåande og skriv om alle emner. Avisa kjem to gonger i månaden, vil du tinga ho?

Harald Øystein
,
ansvarleg redaktør