Ja, vi veit det. Leserne av Friheten venter at denne spalta skal skrives pa norsk, ikke pa Norglish. Men det er artig a prove seg pa spraket til de som har makt i media. Makt til a vri, avspore, dempe eller stoppe alle saker som Mainstream ikke liker. Eller fokusere, framheve, fargelegge og ”evig-sannhet-gjore” de synsmatene som Mainstream elsker.Hvem Mainstream er? Gjett!

Dette med a maile journalister minner om Hagens slagord om a mobbe politikere. Bortsett fra at det kan brukes til stikk motsatte formal.

Den britiske oseanografen David Cromwell, som etter hvert har etablert seg som en betydelig kritisk journalist ”utafor mainstream”, peker pa at sv?rt mange journalister og kommentatorer lar e-mailadressa sta under artiklene. Derfor oppfordrer han vanlige folk til a sende denne teksten til dem: ”Far vi overhodet vite sannheta om verden i mainstream-media, inklusive di eiga avis?” Eventuelt kan sporsmalet bli folgt opp med et vedlegg der du legger fram alternative fakta. Du kan for eksempel minne om de konsentrerte eierforholdene i media, deres behov for a trekke til seg annonser, bruken av okonomiske og politiske maktsentra som kilder, eventuelt disse institusjonenes ”spin doctors” som lager skreddersydd argumentasjon fordekt som ”forskning”. Du kan peke pa den systematiske demoniseringa av ”fienden” - kommunistene, Gaddaffi, Milosevic, Saddam Hussein osv. Spor om bevis for disses ondskap - ikke godta proklamasjoner og pastander, bare vanntette bevis.

Spor ogsa om den skandalose dekninga av saker som er pinlige for Vesten: Vestlige intervensjoner i Indokina (Vietnam, Laos, Kambodsja); sanksjonene mot Irak som dreper 200 barn under fem ar hver eneste dag; de multinasjonale lobbyenes intervensjoner og intriger i Bryssel, Washington og London for a fremme evangeliet om en deregulert okonomi; obstruksjonspolitikken fra hovedtyngda av vestlig n?ringsliv mot alle tiltak for a dempe drivhuseffekten; og det forholdet at til og med sakalla ”gronne” oljeselskap som Shell og BP gjor hva de kan for a forhindre at befolkningene kommer i besittelse av teknologier for reinere og meir vedvarende energi.

Med andre ord: La din mail avspeile at massemediene sjol er en del av en maktstruktur som plyndrer kloden og begar omfattende krenkinger av menneskerettighetene, sier Cromwell.

Han sier: La deg bev?pne med var tids beste geriljavapen - fakta og avvikende synsvinkler - og server dette stoffet til mainstream-journalistene pa en ytterst hoflig mate.

Vil du fa svar? Kanskje, sier han. Du ma v?re forberedt pa taushet, kortfattet avvisning, behersket interesse - kanskje i visse tilfeller pafallende enighet med pafolgende beklagelse over at ”et alternativt syn ikke vil v?re akseptabelt der jeg arbeider”.

Med andre ord: En journalistisk Pilatus. Det er mange av dem. Ogsa en annen bibelsk skikkelse opptrer blant ”mainstream-journalistene”: Nikodermus. Ja, du veit han som ”kom til Herren om natten” og var sa enig, sa enig .... men det matte ingen vite, for han horte jo til maktskiktet, til de skriftl?rde! Denne spaltas ?rerike forloper, Det lille vi i Orientering, omtalte i slutten av 1950-ara det sakalte ”Nikodemus-syndromet” i Arbeiderpartiet. Apenbart finnes det ogsa blant noen av Mainstreams frustrerte journalister.

Men noen fa er apenhjertige og ?rlige. Slike som Robert Fisk og Deborah Orr fra ”The Independent”. Orr svarer dette pa Cromwells e-post: ”Media er forferdelige. Sneversynte, egennyttige, dovne, manipulerende, kyniske og fryktelig forstokkete. ... Det er elitens interesser som setter dagsordenen for massemediene. Mediene er delaktige i overgrep pa menneskerettighetene og miljoet over heile verden.”

Hvorfor er det slik? Til det svarer Orr: ”Ingen har lyst til a bite den handa som forer en.”

Orr svarte Cromwell. Det gjorde ellers bare ni ut av 18 journalister som han maila til. Det var pafallende mange av de som svarte, som valgte Nikodemus? duknakkede rolle. En av de bedre hadde dette a si: ”Mye av det du skriver, er deprimerende sant, og tru meg, det er enkelte dager jeg kunne onske a bade to ganger daglig for a vaske av meg min vemmelse over a v?re en del av medie-industrien.” Hun som skreiv det, heiter Yasmin Alibhai-Brown, og arbeider med stoff om Vestens sanksjoner og bombinger mot Irak. Ogsa hun arbeider i Independent - ei avis der medarbeiderne i alle fall tor sta fram. Sa sky andre engelske aviser heretter, og kjop Independent!

Og nar Dagbladet og andre tabloider tabler for mye, sa er vart rad: Mail dem ettertrykkelig!

TVI
Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering