Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS
Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS

(13 - 2017) SCO, Shanghai Cooperation Organization - En samarbeids- og sikkerhetsorganisasjon som ble dannet i 2001

Kjell Jan Hammer

SCO har avholdt et meget viktig møte i tidsrommet 7. - 10. juni 2017 i Astana, hovedstaden i Kasakhstan.
I de siste tre årene har organisasjonen arbeidet med å tilpasse opptak av nye medlemmer.
Møtet vedtok å oppta India og Pakistan som fullverdige medlemmer av organisasjonen.
Følgende nasjoner er nå medlemmer: Kina, Russland, Kasakhstan, Tadsjikistan, Kirgisistan, Usbekistan, India og Pakistan. Disse nasjonen har en folkemengde på over 3 milliarder. Organisasjonen nærmer seg raskt i folketall, halvparten av Jordens menneskehet.
Følgende nasjoner er observatører: Afghanistan, Hvite Russland, Iran og Mongolia.
Følgende er dialogpartnere: Armenia, Aserbajdsjan, Kambodsja, Nepal, Sri Lanka og Tyrkia.
SCO arbeider målbevisst for å ta opp nye nasjoner som fullverdige medlemmer.
SCO skal:
- Styrke samholdet mellom medlemslandene på en hel rekke politisk og økonomiske områder.
- De skal stå sammen for å takle utfordringer.
- Øke tiltak for felles beste.
- Arbeide for full åpenhet mellom medlemslandene.
- De skal arbeide aktivt for å bygge en mer rettferdig og multipolar verden.
- Fremme demokratisering av internasjonale forhold.
- Bygge effektive globale og regionale sikkerhets og samarbeidsstrukturer og å utvikle et aktivt samarbeid mellom alle folk og nasjoner for menneskeheten beste.
SCO er blitt en enorm politisk utfordring for USA, EU, Japan og selvfølgelig: NATO. En videre politisk og økonomisk god utvikling av SCO, vil kunne føre til at de når sitt mål med å tvinge frem en multipolar verden dvs. at vi får flere velfungerende maktsentra. Skjer dette, så må den gamle og svært brutale vestlige imperialismen vike unna og verdens land og folk får større muligheter til å kunne få fart på å løse store- og svært alvorlige problemer som menneskeheten står ovenfor: Sult, sykdom, fattigdom, kriger, enorme natur- og miljøødeleggelser, befolkningsøking og klimaendringer.
Maktforholdene i verden er under rask forandring. De vestlige massemediene holder inntil videre kjeft om dette. Samfunnsmakta i våre land er redde og vil unngå å fortelle åpent om det som skjer. En slik innrømmelse, vil føre til at folk med eller uten innflytelse, vil bli svært usikre og vil begynne å tvile på den falske og oppkonstruerte samfunnsløgnen vi er blitt servert med i flere tiår av NRK, VG og Dagbladet med flere om at vi i Vesten tilhører den Frie verden med velfungerende demokratier. At vi har blitt og er ledet i dag av verdens største forbrytere. Forbrytere som har ført verden ut i endeløse kriger med massedrap og som har støttet seg på et økonomisk system (kapitalismen) som har plyndret og sugd ut folk og nasjoner i 500 år. Det koster disse mediene glatt under teppet.
Når disse media-folka endelig blir avslørt, så sier de sikkert at de var feilinformert.
Og noen av dem, håper sikkert på å kunne betale avlat.


RSS-mating for kommentarer Kommentarer

Ny kommeentar

Friheten er ei norsk månadsavis, med ei lang historie, ho blir redigert av ein frivulleg redaksjon og er basert på frivullegheit. Difor treng ci og bidrag, både økonomisk, innhaldsmessig og andre oppgåver. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Vevredaktør: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgjevar: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 2018 - Republisering

Nettløsning ANS NyFritid Media