Kaller vi dem framdeles 'arbeidsgivere'? De tar jo alt.

 

SNU SPRÅKET PÅ HODET

 

jeg arbeider
jeg gir mitt arbeid

 

jeg er en arbeidsgiver

 

hvor ble det av
mine henders verk

 

spør arbeidstakerne

 

*


Det er mer 'moralsk høyverdig' å gi enn å ta. Derfor jobber borgerskapets overbetalte ingeniører i overbygninga frenetisk med å sikre at språket ikke speiler virkeligheten. Og de lykkes bra. Fagrørsla, venstresida - vi kaller kapitalistene givere hele gjengen av oss. Dette går på selve produksjonsmåtens kjerne: Forholdet mellom mennesker. Det er dette forholdet revolusjonære vil og skal og må forandre. En bra begynnelse vil det være å bruke ord og begreper som beskriver virkeligheten slik som den er. Det er vanskelig å tenke med andre ord og begreper enn dem som er i omløp. Så la oss sette disse orda i omløp og bruke dem konsekvent: ARBEIDER og ARBEIDSKJØPER.

 

"Det ville ikke falle meg inn å innføre i 'Kapitalen' den vanlige
sjargongen som tyske økonomer pleier å bruke, dette kauder-
velske, som f.eks. kaller den for arbeidsgiver som mot
kontant betaling lar andre arbeide for seg og kaller dem
for arbeidstakere som gir fra seg arbeidet mot lønn.
Også på fransk blir travail til daglig brukt i betydningen
'sysselsetting'. Franskmennene ville imidlertid med rette anse
de økonomene for å være gale som ville kalle kapitalisten for
donneur de travail (giver av arbeid) og arbeideren for
receveur de travail (mottaker av arbeid)."
- Friedrich Engels
London, 7. november 1883. Forord til Kapitalens tredje opplag

 

 

Ola Bog

RSS-mating for kommentarer Kommentarer

Ny kommeentar

Friheten er ei norsk månadsavis, med ei lang historie, ho blir redigert av ein frivulleg redaksjon og er basert på frivullegheit. Difor treng ci og bidrag, både økonomisk, innhaldsmessig og andre oppgåver. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Vevredaktør: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgjevar: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 2018 - Republisering

Nettløsning ANS NyFritid Media