Orkana Akademisk
Orkana Akademisk

2017: Velkommen til foredrag om Operasjon asfalt, som handler om behandlingen av levningene etter de russiske krigsfangene i Norge, i morgen kl. 14 i Universitetets Gamle Festsal.

 

Foredraget er en del av serien "Krig, okkupasjon og oppgjør". Historiker Marianne Neerland Soleim forteller om Norges behandling av levningene etter sovjetiske krigsfanger som døde i Norge under andre verdenskrig.

Så sent som i 1951 pågikk en omfattende flytting av disse levningene, og Neerland Soleim ser på bakgrunnen for det som skjedde, og reaksjonene hos lokalbefolkningen. Og hvorfor ble gravene senere sentrale i det norsk-sovjetiske samarbeidet?

Marianne Neerland Soleim er instituttleder ved Barentsinstituttet i Kirkenes, og har gitt ut bøkene Sovjetiske krigsfanger i Norge: 1941–1945; antall, organisering og repatriering og Operasjon asfalt – kald krig og krigsgraver.

Her kan du se foredraget direkte fra lørdag kl. 14.00, eller i opptak: https://livestream.com/accounts/3722443/events/7171048

Soleims foredraget er basert på hennes bok Operasjon asfalt, som nettopp har utkommet på Orkana Akademisk.

Foredragsserien er et samarbeid mellom Universitet i Oslo og Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriter, HL-senteret.


Velkommen til Universitetets Gamle Festsal, lørdag 25. mars kl. 14.


RSS-mating for kommentarer Kommentarer

Ny kommeentar

Friheten er ei norsk månadsavis, med ei lang historie, ho blir redigert av ein frivulleg redaksjon og er basert på frivullegheit. Difor treng ci og bidrag, både økonomisk, innhaldsmessig og andre oppgåver. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Vevredaktør: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgjevar: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 2018 - Republisering

Nettløsning ANS NyFritid Media