Hillary Clinton på møtet i kontaktgruppen om Libya i Abu Dhabi, De Forente Arabiske Emiratene, 9/6-2012. Foto: Jumana El Heloueh/Reuters.
Hillary Clinton på møtet i kontaktgruppen om Libya i Abu Dhabi, De Forente Arabiske Emiratene, 9/6-2012. Foto: Jumana El Heloueh/Reuters.

 E-post-korrespondanse til Hillary Clinton, USAs tidligere utenriksminister peker på vestlige interesser bak Gadaffis fall.
`Sivilisert verdensorden`: 19/3-11 startet franske `Opération Harmattan` en vestlig angreps-krig mot Libya. Den varte fram til 31/10-2011 og omfattet over 7500 bombe -og rakettangrep. Antallet drepte som direkte følge av krigen stipuleres til mellom 10 000 - 50 000. Etter knapt 2 uker viste seg at franske og britiske bombefly ikke kunne slå ut Libyas luftforsvar. Da tok USA over ledelsen av operasjonen.
NATO-landene sa de støttet en `demokratisk opposisjon mot statssjef Muammar Al-Gadaffi`. I oljerike Libya utviklet `den arabiske våren` seg til væpnet oppstand, inspirert av protester i Tunis, Algerie og Egypt. Da byen Sirte ble erobret, 20/10-11, ble oberst Gadaffi tatt til fange av opprørerne og torturert i hjel. Ex-US-utenriksminister Hillary Clinton gledet seg over dette. Hun strålte da hun på direkte-TV vrei litt på triumfropet til Julius Cæsar: ` Vi kom, vi så, han var død.` Libya ble erklært `frigjort`` , men faktisk var landet ødelagt, splittet og kaos hersket.

Selv om det kostet tusener menneskeliv satset også `humanitære krigere` i Tyskland i tyske kommersmedier sterkt på islamske `revolusjonære`. En blodig omveltning i Libya ble feiret som paradigmeskifte og signal for `en ny og mer menneskelig verdensorden`, et mønster på hvordan en nå skulle forholde seg til alle gjenstridige land.


»Diktatorer føler seg mindre sikre nå etter Gadaffis fall. I alle fall i Damaskus, sannsynligvis også i Teheran, ja, til og med i Havanna og Beijing,« jublet Jan Roß i ukebladet Die Zeit med overskriften `Veien er åpen`, 25/8-2011. Etterat NATO faktisk drev luftkrig for opprørerne, »må nå despoter over hele verden alltid regne med at bombene kommer« fortsatte Roß: » Det er et viktig skritt i retning en sivilisert verdensorden«. Hamburg-bladet Humanist kritiserte den tyske regjeringen skarpt fordi »den burde ha overbevist innbyggerne om nødvendigheten av å intervenere mot forbryteren Gadaffi«. Den ubeskrivelige artikkelen er ikke fjernet fra Die Zeits webside, riktignok uten underskrift. Kan det være uttrykk for skamfølelse som følge av den faktiske utviklingen i Libya og Midtøsten?


Hvorfor intervenerte Vesten i Libya i 2011? Som observatører vurderte det da, ble denne imperialist-krigen heller ikke ført for å beskytte menneskerettigheter eller demokrati, men derimot utfra kyniske økonomiske og geo-strategiske interesser. Det går også fram av de nylig kjente e-postene fra tidligere USA-utenriksminister Hillary Clinton, som departementet nå ble tvunget til å offentliggjøre.
Clinton var i 2008 ønske nr 2 som Demokratenes president-kandidat. Hun ble utenriksminister under president Obama fra 2009. Så ble hun anklaget for å lagre strengt konfidensielle e-mails fra departementet på sin private server. Kritikere mente hun holdt skriftlig kommunikasjon utenfor offentlig kontroll for å beskytte seg selv mot eventuelle følger. Offisielt forsvarte hun seg med at hun av `bekvemmeligheteshensyn` bare hadde brukt smartphone.


Siste pakke på rundt 5 500 Clinton-dokument kom ut nyttårsaften, trolig for å få minst mulig oppmerksomhet. Det var delvis vellykket. I Tyskland ble bare uskyldige deler publisert, som at kansler Merkel ikke likte `Obama-fenomenet`. US-presidentens måte å opttre på var ikke i tråd med fru Merkels `forestillinger om politikk`, het det i en privat e-post, som gjengis i New York Times, britiske Guardian, og Springers Welt. Andre lette etter en `kronidiot` i UD, noe ex-US-ambassadør JohnKornblum ifølge lo av. En diplomat mente uttrykket var dekkende for mulig etterfølger som politisk sekretær i USAs UD, William Burns. 

 

Politisk eksplosivt innhold i en e-mail om Libya-krigen, 2/4-11, ble derimot ignorert i hovedstrøms-mediene. Mailen var fra Sidney Blumenthal, mangeårig Clinton-medarbeider, lobbyist og `informasjonsformidler` mellom politikere, e-tjeneste og konsernsjefene over hele verden. I brevet sitt framfører Blumenthal at `Gadaffi-regjeringen disponerer 143 tonn gull og tilsvarende mengde sølv i sitt eget land. Gullet skal ha hopet seg opp lenge før dagens opprør »for å bygge opp en felles-afrikansk valuta. Nettopp på grunnlag av en ny libysk dinar med dekning i gull«. Planen var å skape en alternativ valuta til afrikanske land som tidligere var avhengig av franske franc. For å hindre det startet Frankrike krigen mot Libya.
På samme tid gikk mange rykter Gadaffis målsetting. Han ville bryte Frankrikes hegemoni over sine tidligere afrikanske kolonier. For å klare det var han fast besluttet på å bruke Libyas oljeriksommer. Tydeligvis var det uakseptabelt for Paris. De var redd for å tape `overhøyhet` over urangruver i Nordvest-Afrika, noe det franske atomprogrammet var avhengig av.


Nyheten om Libyas plan om å løsrive Afrika fra ny-kolonialistisk åk er med i Blumenthals e-post til Clinton: »Fransk e-tjeneste oppdaget planen kort etter at opprøret startet. Folk som er velinformert, sier at Gadaffis gull og sølv beløper seg til mer enn 7 milliarder US-dollar.
Dette er en faktor som foranlediger president Nicolas Sarkosy til angrepet på Libya. Ifølge de samme kildene skal de franske planene være drevet fram av følgende: 1) Øke fransk andel i Libyas olje-produksjon. 2) Styrke fransk innflytelse i Nord-Afrika. 3) Styrke Sarkosy i fransk innenrikspolitikk. 4) Gi fransk militærapparatet mulighet til å hevde sin posisjon i verden.


Bekymringene fra Hillary Cllintons rådgiver om Gadaffis plan gikk på at Frankrike kunne tape sin dominans i tidligere franske kolonier i Afrika. Den egentlige `konspirasjonsteorien` vi ser har fått gjennomslag i Vesten i forbindelse med Libya-krigen er den om at »krigen mot Gadaffi ble ført ut fra hensynet til demokrati, frihet og menneskerettigheter«.

Kilde: JW/Rainer Rupp

LIBYAKRIGEN MÅ GRANSKES

Den norske F-16 besetningen returnerer til Gardemoen etter endt oppdrag i Libya, 2011. 																		Foto: Forsvaret

(20-2016) Avisa Friheten har krevet dette allerede for 2 år siden for døve ører. Skandalen er avdekket gjennom engelske rapporter. Rapporter som ...


Bombingen i Libya en skamplett!

Bombingen i Libya en skamplett!

Som vi vet ble Libyas leder drept av opprørsstyrkene, godt assistert av Nato-landenes bombing i 2011. Etter drapet på Gaddafi uttalte Gahr Støre til...


Permanent krig

Permanent krig

Stortingsflertallet har gjort Norge til en lojal alliert i USAs krigspolitikk. Vi deltar i kriger som aldri tar slutt. Samtidig etablerer USA baser...


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering