NTB scanpix
NTB scanpix

Kan den populære og antiimperialistiske tidligere presidenten Mahmoud Ahmadnejad vinne valget for den tredje gang, til tross for motstand fra Irans statsleder Khamenei?

Beskrevet som konservativ og uforsonlig, demonisert som jødehater og vestenhater, var Ahmadinejad i stedet representant for iranske fattige og etterlatte. Hans økonomiske reformer var dype og betydelige, og førte til omfordeling av inntektene og ressursene fra toppen til bunnen, noe nesten unikt i samtidskapitalisme. Til tross å være en religiøs galning, ble hans dirigisme veldig lik Chavez sine sosialistiske reformer. Og som i Venezuela flere økonomiske problemer oppsto, ettersom reformeringen av kapitalismen, eller bevaring av produksjonsforholdene og av den kapitalistiske klassen, på ingen måte kan føre til ekte rettferdighet og løse kapitalismens grusomheter.

Ahmadinejad var den eneste lederen som avslørte Palestinas al-Fatah parti som falsk representant av det palestinske folket og faktisk et israelsk-kontrollert parti. I sitt periode ved makten, mellom 2005 og 2013, viste han seg å være en aktiv motkjemper av imperialisme, med sin støtte og vennskap til det Demokratiske Folkerepublikken Korea, til Kuba, til Venezuela under Hugo Chavez, og andre. Et ekte torn i siden til monopolkapitalismens mest aggressive krefter. Men også til Russland og Kina, som innførte sanksjonene mot Iran i frykt for Ahmadinejads iver med å støtte antikapitalistiske og populære (men dessverre også geistlige) aktører verden rundt; de asiatiske stormaktene fryktet også Irans øknomisk utvikling under Ahmadinejad, og sanskjonene var derved en måte å holde den nye konkurrenten tilbake.

Det er utvilsom at en eventuell seier for ham den 19.5. ville føre til økt Irans støtte til Syria, det Palestinske folket, og alle som bekjemper USAs og sine vasallers imperialisme. Selv om han ikke er favoritt, kan resultatene overraske oss, fordi den iranske arbeiderklassen vil ha en som den ser til å representere klasseinteresser til de underprivilegerte.Stikkord

imperialisme

iran


RSS-mating for kommentarer Kommentarer

Ny kommeentar

Friheten er ei norsk månadsavis, med ei lang historie, ho blir redigert av ein frivulleg redaksjon og er basert på frivullegheit. Difor treng ci og bidrag, både økonomisk, innhaldsmessig og andre oppgåver. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Vevredaktør: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgjevar: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 2018 - Republisering

Nettløsning ANS NyFritid Media