En lusespist laks, (helt inn til hodebeinet) fra Langskjæra. (Lerøy- Midt anlegget på Frøya).							Foto: Mattilsynet
En lusespist laks, (helt inn til hodebeinet) fra Langskjæra. (Lerøy- Midt anlegget på Frøya). Foto: Mattilsynet

(24 - 2016) Er du bare stor nok og utfører mange nok lovbrudd, så går du klar norske lover og noen form for reaksjon fra lovens lange arm her i bakventlandet. Rekefiskeren Tor Inge Larsen fra Brønnøysund har anmeldt oppdrettsgiganten Marine Harvest for bevisst giftforurensning. Men selv om politiet mente at Marine Harvest klart hadde brutt forurensningsloven, henla de nylig også denne saken med begrunnelsen: «ALLE i oppdrettsnæringen slipper slike lusekjemikalier ut i sjøen».

«Jeg sto faktisk og så på at de kom med brønnbåt og ødela rekefeltene mine, og så kunne jeg ikke gjøre noen ting». Jeg var helt maktesløs, sier fiskeren Tor Inge Larsen. Før visste vi at der de hadde oppdrettsanlegg fikk vi ikke reker. Men vi hadde andre rekefelt. Men når de begynte med brønnbåtene mistet vi de stedene også sier den erfarne rekefiskeren. De siste 5 – 6 årene har bruken av sterkt giftige kjemikalier for å ta knekken på lakselus eksplodert i Norge. Kjemikaliene brukes enten i anleggene via fôr eller i vann. Eller ved at fisken suges inn i brønnbåter hvor de blir spylt i giftige medisinske kjemikalier. Deretter tømmer brønnbåtene vannet og kjemikaliene ut i sjøen, gjerne et stykke unna selve oppdrettsanlegget. Hydrogenperoksid, Teflubenzuron og diflubenzuron som alle er meget giftige stoff, brukes nå i store mengder av den norske oppdrettsnæringen i forsøk på å drepe lus på laksen. All erfaring og forskning tyder på at lakselusa blir stadig mer resistent og er blitt omtrent helt immun også mot disse sterke giftstoffene.

Selskapet Marine Harvest, med hovedkontor i Bergen, er verdens største innen fiskeoppdrett. Selskapet kontrolleres av den kypriotiske rederen John Fredriksen som i dag er hovedeier i selskapet. Som følge av langvarig uenighet der Marine Harvest mente Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening gjorde for lite i bekjempelsen av lakselus, meldte Marine Harvest seg ut av interesseorganisasjonen i 2015, og ble istedet en del av NHO industri.

Norges Miljøvernforbund (NMF) har lenge advart mot den farlige utviklingen med bruk av nervegifter og etsende kjemikalier, som har økt kraftig hos alle norske oppdrettselskap. I sin griskhet etter penger driver nå fiskeoppdrettbransjen storstilt utryddelse av marine arter langs norskekysten. For skalldyr som reker, hummer, kreps og krabber er konsekvensene spesiellt ille. Det viser seg også at hydrogenperoksid brytes senere ned enn det som har vært vanlig å anta, med den følge at mange av de over 50 000 tonn gift som nå årlig slippes ut brytes ned i vannmassene utenfor oppdrettsanleggene. (Og dette kaller oppdrettsnæringen for en god og bærekraftig virksomhet!) Havforskningsinstituttets rapporter viser også at giften som norske oppdrettsanlegg bruker til å bli kvitt lakselusa, slett ikke forsvinner ut av fjordsystemene. Et uventet funn for forskerne var at de kunne spore giftstoffet hele 1000 meter fra oppdrettsanlegget som hadde brukt det.
Kilder: Wikipedia/NMFKommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering