LO-ledelsen svikter havnearbeiderne

Norge som vi kjenner det i dag hadde ikke eksistert om ikke en organisert arbeiderklasse hadde kjempet det fram. LO – med over 913 000 medlemmer – står i en posisjon som bør gi alle medlemmer en enorm trygghet og påvirkningskraft. Ingen vil se at LO aksepterer dårligere lønns- og arbeidsvilkår for den norske arbeiderklassen. Ingen vil se at LO tillater internasjonale selskap å diktere norsk arbeidsliv.

LO-ledelsen aksepterer EØS-avtalen, selv om avtalen ikke er i nærheten av å oppfylle LOs 15 krav fra 1992. LO-ledelsen stiller seg positive til TTIP. LO-ledelsen undervurderte grovt kampen mot endringene i arbeidsmiljøloven; Da den politiske streiken mot regjeringens endringer ble avholdt 28. Januar 2015, ikke bare skulle det ha vært en generalstreik, men LO-ledelsen planla bare fem arrangementer; Heldigvis er LO mer enn ledelsen, det ble nærmest 200 markeringer over hele landet.

Takk og pris, for LO har et grunnfjell! Grunnfjellet i LO reagerte raskt da Expert ville kaste tariffavtalen med Handel og Kontor. Arbeidsgiverne måtte gi seg og innfridde arbeidernes krav. Grunnfjellet i LO reagert raskt da arbeiderne innen hotell og restaurant gikk ut i streik; God kampånd og solidaritetsaksjoner gjorde at Fellesforbundets medlemmer vant. Trusler om sympatistreiker fra andre forbund tvang arbeidsgiverne til å innfri krav de i forkant hadde erklært de aldri ville innfri. Vi ser at streik innen kort tid ender med seier i bransje etter bransje om massene reiser seg.

Norske havnearbeidere har vært ute i streik i to og et halvt år! De kjemper mot arbeidsgivere som nekter dem retten til tariffavtale, som utestenger arbeidere fra arbeidsplassene sine og som benytter streikebrytere. Havnearbeiderne kjemper for faglige rettigheter, lønns- og arbeidsvilkår og det ryddige organiserte arbeidsliv. I en av de mest prinsipielt viktige arbeidskonfliktene i Norge gjennom tidene, sitter LO-ledelsen komfortabelt inne på sine kontor i Oslo og later som om det ikke skjer.

Etter seierne til Handel og Kontor og Fellesforbundet må nå LO-ledelsen kjenne sin besøkelsestid. Det er på tide at LO kaster hele sin tyngde inn i kampen for havnearbeiderne. Troverdigheten til LO som solidaritets- og kamporganisasjon står på spill. Om ikke LO-ledelsen vil ta denne kampen så kan de gå av, og la arbeidsfolk ta over ledelsen i organisasjonen!

Denne kommentaren sto på trykk i Frihetens temanummer: Havnearbeiderkonflikten i Norge (17/2016)

Hele avisen er tilgjengelig her: friheten.buyandread.com/

I løssalg hos utvalgte Narvesen kiosker i hele landet:  https://www.friheten.no/lossalg

Få Friheten rett hjem i din egen postkasse!

Gunstige abonnement kan tegnes her: https://www.friheten.no/abonner

 

Geir Skavern,

Leder,

Fagligpolitisk utvalg,

Norges Kommunistiske Parti

LO-AP KLIKKEN KVELER KLASSEKAMP

NTB scanpix
Får vi ny kald krig i fagbevegelsen?
 
Leder John-Peder Denstad i LO i Trondheim ble enstemmig innstilt av valgkomiteen på fylkeskonferansen som














RSS-mating for kommentarer Kommentarer

Ny kommeentar

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering