De planlagte rakettutskytningsstedene i Polen og med styring fra Tsjekkia, har USA (og Vesten) skrinlagt.

Det hette seg at rakettene skulle være rettet mot Iran. Russland godtok ikke dette utsagnet og mente at rakettene var rettet mot Russland. Hva USA enn måtte si, så var det et merkelig sted å plassere raketter som skulle brukes mot Iran. Russlands protester er i det store og hele tatt til følge, og forholdet mellom de to landene (USA og Russland) er dermed blitt gjenopprettet som godt, eller hva man nå skal si.

Det hele er et merkelig spill. Men det er ikke tvil om at USA er ute etter å teste Russland eller sette landet i forlegenhet. I mellomtida hadde Russland truet med å plassere raketter i Kaliningrad-området.

USA vil altså teste og «leke» med Russland. Landet vil framstille seg (for utenverdenen) som overlegent i forhold til Russland. Men det er ikke USA.

Hvordan begrunnes så oppgivelse av skjoldet fra USAs og Natos side? Trusselen fra Iran var ikke akkurat slik man hadde tenkt seg! Og det var ingen direkte kritikk av Bush-regjeringens prosjekt - som nå altså ble skrotet. Endringene skyldtes bare en endret trusselbilde og teknologisk framskritt.

Disse utsagn representerer mer ideologisk tåketale enn nøktern analyse. Kjernen i Obama-regjeringens beslutning er at man etter 6 måneders undersøkelser av arven etter Bush, er kommet til at den kritikken som var framkommet av uavhengige amerikanske forskere, var riktig. Vitenskapemennene som har stått for undersøkelsen, dokumenterer i sin kritikk og forklarer den kraftige negative reaksjon som er kommet fra Russland når det gjelder de foreslåtte baser i Polen og Tsjekkia. Våpensystemet ville bare yte sitt maksimale i forbindelse med interkontinentale raketter som var på vei mot USA. Vitenskapsmennene kom altså med en knusende dom: Prosjektet handlet altså om en beskyttelse av USA – ikke Europa. I tillegg ville det true Russland.

Vi kan regne med at i den nye amerikanske atompolitikken er nedrustningsavtaler med Russland et redskap som skal styrke innsatsen mot spredning av atomvåpen og langtrekkende raketter. Med stopp av bygging av provoserende baser i Polen og Tsjekkia er presset på Russland for å være med på å hindre en slik spredning blitt større. Spørsmålet som ikke er besvart, er om et forsvar mot raketter overhodet er mulig. Alle land kan være sikre på at bruk av raketter kommer til å bli gjengjelt med stor kraft.

Vi synes at det er en riktig linje av Russland å holde en viss avstand til Vesten. Vi ser det slik at det bare er et tidsspørsmål før kravet om sosialisme og en sosialistisk revolusjon snart kommer til å gjøre seg gjeldende, ikke bare blant den europeiske befolkningen, men i hele verdens befolkning. I den revolusjonen er det riktig å regne med at Russland vil gå i spissen og spille en hovedrolle, slik som i 1917.

Putin har jo uttalt at kontrarevolusjonen og demonteringa av sosialismen i Europa var den største katastrofen i det 20. århundret. De to verdenskrigene var ille, men kommer altså ikke opp mot det. Hvis denne revolusjonen kommer i Putins levedager, kan han kanskje være den riktige leder i Russland.

Ingen ukritisk støtte til Putin

Ingen ukritisk støtte til Putin

(20-2016) Regjeringen i Russland neglisjerer millioner av arbeidsløse. Michail Kostrikov (MK) intervjues av Reinhard Lauterbach (LB), Junge Welt. ...


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering