(Nr 23 - 2011) Det finnes ikke lenger grenser for spekulative påskudd de ulike strømprodusenter får seg til å servere for å øke profitten på salg av elkraft. Hafslund, Trønderenergi, Statkraft m.fl. bruker en hver mulighet til å sko seg på sin monopolistiske posisjon i Norge.  

Det finnes ingen reel konkurranse på kraftmarkedet. Markedet beherskes av noe få aksjeselskaper og Staten som kontrollerer vel 90 %. Det finnes ingen priskontroll, påbud om en minste fyllingsgrad i magasinene som beredskap mot tørre vintre og større strømforbruk da blir aldri fulgt opp, diskrimineringen av de ulike strømregionene ved kraftoverføringer slår ut i kraftige prisforskjeller for abonnentene fortsetter og forskning på alternativ energi boikottes av strømprodusentene. Vi er overlatt til de frie markedskrefters spill som har ført til prisanarki med den norske stat som hovedaktør. En stat som ledes av en rødgrønn regjering med et ”sosialistisk” parti i førersete men som bedriver en reinspikka kapitalistisk økonomisk politikk med en basisvare alle er avhengige av. Ingen vet hva strøprisene blir fra måned til måned.

I sommer har nesten hele Norge regnet bort. Vannmagasinene rant over og kilowattprisen var rimelig lav. Fortsatt med mer enn nok vann finner kraftmogulene ut at de allerede nå høyner prisen fordi vi har hatt en måned med relativ tørr høst. Ikke bare det. Det kan jo også bli kaldt i vinter slik at folk bruker mer strøm enn om sommeren. Er det noe nytt at vi har slike forhold i Norge høst som vinter? Taklet man ikke de klimatiske og hydrologiske utfordringene i alle år før uten at vanlige mennesker ble flådd av strømprisene og at uføretrygdede og minstepensjonister måtte gå på ”Sosialen” for å få hjelp? I tillegg er det svenskenes skyld at prisene går opp. Alltid senhøstes er noen av de svenske atomreaktorene ute av drift som ellers leverer strøm til Norge. Norge som er verdensmester i vannkraft og som er selvforsynt med strøm bare den ikke selges på ren profittbasis til utlandet.

Denne strømmafiaen skalter og valter med vår – hele folkets – eiendom, kynisk, hensynsløst, manipulatorisk, med argumentasjon på kanten av løgn og tilbakeholdelse av fakta, fordi de sitter med makt over kraftbyråkratiet og eier energiselskapene. Det er en mafia som holder sammen bak lukkede dører i kraftselskapenes kontorer og i energidepartementet og spekulerer i andres nød.

Tragedien begynte da daværende energilov ble opphevet i 1991/1992 med statssekretær Reiten (Sp) som ivrig pådriver. Fikk vi norsk energi ut på europamarkedet ville konkurransen føle til billigere kraft for industri og folk. Det sier mye om en sosialdemokratisk regjering som aldri skrudde denne klokka tilbake og sa stopp da strømprisene gikk løpsk utenfor politisk kontroll. Kraftprisene er økt med 330 % siden 1991. Ikke en eneste vare er blitt så fordyret i løpet av 20 år.

Det er ført en katastrofalt unnfallende energipolitikk av borgerlige og rødgrønne regjeringer. Staten bare observerer at vanlige mennesker betaler seg i hjel ved hver kraftkrise. Unnfallenheten må føre til at staten nå fraskriver seg retten til å håve inn moms og andre avgifter. Norges Kommunistiske Parti har alltid krevd fjerning av moms på strøm og elavgifter som vi krever momsfritak på matvarer. Vi har kraft nok i Norge uten import. Vannmagasinene tømmes uten tanke på langsiktige behov for strøm til folk. Vi har ingen kriseberedskap ved vannmangel men stoler på atom- og oljekraftverk i utlandet. Kraften vår selges til høystbydende i Europa. Profitten havner i statskassa. Vi krever at de store overskudd staten håver inn må gå til å utjevne kraftprisene i landet og holde de på et rimelig nivå. Med det menes at forbrukerne skal betale for det strømproduksjonen og fordelingen koster reelt. Vi må få et toprissystem med billig husholdningsstrøm og en dyrere strøm til fritidsboliger. Stortinget må vedta og regjeringen forholde seg til et eget kraftregime hvor energidepartementet gjennom spesielle gunstige avtaler får dekket den kraftkrevende industriens behov. Når kommunistene vil ha full statlig styring med de store og viktige produksjonsmidlene – herunder ressursene – er det nettopp for å unngå at private, kapitalinteresser skal spekulere i profitt på folket egen eiendom. Når statsmakta ter seg som den største mafiøse kapitalisten, med ”folkets beste” på leppene i valgkamper, viser det med all tydelig het at slike krav er fåfengte om ikke staten og statsmakta er sosialistisk. Enn så lenge må vi få en ny energilov med bl.a. fastsettelse av maksimalpriser, fjerning av moms og elavgift på strøm.
Foto: Flickr/Anette & Jan

 

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering