LO-leder Ronny Johansen i Tromsø blir lagt i jern av politiet.
LO-leder Ronny Johansen i Tromsø blir lagt i jern av politiet.

■ Politimester Sæverud i Tromsø driver fagforeningsknusing. Instruert av arbeidskjøper og streikebryter NHO, gikk politiet i Tromsø 12. juni fysisk til verks mot havnearbeidere som kjemper en demokratisk kamp for tariffavtale.

I over hundre år har tariffavtale vært en del av det borgerlige demokratiet Norge. Nå er det slutt. Kapitalmakten er desperat og har blod på tann. Fagforeninger skal knuses. Og med på knusingen er politi og domstol (Friheten 12/2014).
Under aksjonen, ble LO-leder Ronny Johansen i Tromsø lagt i jern. Ved hjelp av voldsmakten fjernet NHO tilsammen 41 aksjonister. Samtlige arresterte ble satt på fengselscelle. Hver enkelt av dem ble forelagt en bot på 4 000 kroner, subsidiært 8 dagers fengsel. Ingen godtok klassedommen.
Frp-Høyre sitt store politiske prosjekt er fagforeningsknusing. Høyrekreftene med Frp i spissen, har i alle år ropt på «fleksibilitet» i arbeidslivet. Populistisk lokker de med «individets muligheter» og «valgfrihet». «Kollektive tariffavtaler» stemples av de samme høyrekrefter som brudd på menneskerettigheter og organisasjonsfrihet.
Vi har å gjøre med en desperat klassemotstander. Sjarmerende populistisk i retorikken, men ideologisk tilhenger av Adam Smiths brutale laissez faire-kapitalisme. Der oligarkiet, arbeiderslaveriet og massiv fattigdom er hverdagen. Oligarkenes «idealarbeider» er den fattige og uorganiserte, som plaget av nød må krype på kne og be sin «gudfryktige» slavedriver om litt mat og arbeid.
Jeg satt på landsbygda i hyggelig familieselskap da meldingen om politiets arrestasjoner kom. I vårt gode selskap var en tidligere sjømann. Han hadde i mange år reist på Afrika og Sørøst-Asia. Han husket de fattige og fillete kaiarbeiderne, som uorganiserte og desperate sloss om å bli sett, med et lite håp om litt losse- og lastearbeid hver gang en båt la til kai. Politiets arrestasjoner var ikke til å tro.
Oligarkiet og de politiske frontkjempere for kapitalismen er nå godt i gang med å gjeninnføre arbeiderslaveriet i Norge. Nå heter det «valgfrihet» og «fleksibilitet». Fra den dagen såpeoperaen «Falcon Crest» og nyliberalismen inntok dette landet, har våre goebbelsmedier hjernevasket den norske befolkning med borgerlige idealer. Solidaritet, kollektiv tenking og sosialisme er fy- og fremmedord.
Brune reaksjonære kommentarer på Facebook, Twitter og andre såkalte «sosiale medier», stempler havnearbeidernes demokratiske og rettferdige kamp som «mafiatilstander» og «barnslige aksjoner». Selv om politiet og Sæverud blir applaudert av høyrekreftene og «losjen» for «å gjenopprette ro og orden», vil vi minne om hva daværende politimester i Bergen Rolf B. Wegner sa i 1982:
«Hovedutgangspunktet for politiet bør være dette: En arbeidskonflikt er ingen politisak. Dette gjelder selv om arbeidskonflikten arbeidsrettslig sett er ulovlig. Ulovlig arbeidskonflikt er intet straffbart forhold i Norge. Det vil derfor være et grovt overtramp om politiet grep inn i en slik konflikt».

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering