Rikmannsveldet

■ Verdens 2 325 milliardærer sitter nå på tilsammen 7,3 billioner - 7 300 000 000 000 - US-dollar. En økning på 12 prosent fra forrige år (Wealth-X and UBS World Ultra Wealth Report 2013).

I en tid med omfattende arbeidsløshet og fattigdom, med økonomisk krise og innsparinger, har antallet milliardærer økt dramatisk fra 2 170 i 2013 og fra 1 360 i 2009. Vi er ca. 3 millioner mennesker for hver milliardær. Samlet eier milliardærene 4,5 ganger mer i verdier enn den samlede nederste halvdel av klodens befolkning.

Om lag 20 prosent er milliardærer i «finans, bank og investering», 12 prosent i «industrikonglomerater» og 7 prosent i «fast eiendom». En av seks bor i finansmetropolene New York, Moskva, Hong Kong og London.

Bak tallene ligger de sosiale klassefunksjoner som er essensielle for det kapitalistiske utbyttersystem. Videre har aksje- og finansaristokratiet hatt store fordeler av en nyliberalistisk politikk med omfattende dereguleringer og skattelettelser. Sosialdemokratiet og borgerskapet i fellesskap har re-distribuert verdiskaping fra arbeid til kapital.

USAs kapitalisme står i sentrum for både verdens økonomiske krise og kontrarevolusjonen organisert av herskerklassen. Cash til bankene dekkes over innstramming i sosialprogrammer, og en historisk kraftig nedgang i levestandarden til arbeiderklassen.

Siden 2008, under Obamas regime, er både USAs finansdepartement (US Treasury) og Nasjonalbanken (Federal Reserve), blitt åpnet opp for spekulative orgier på Wall Street.

Redningspakker til banker og «quantitative easing» i USA har skjedd samtidig med tilsvarende «redningstiltak» i Europa. Aksjemarkedet slår derfor stadig nye rekorder.

En låne-rente på nær null tilbyr bankene gratis penger i «uoverskuelig» framtid. Resultatet er 57 flere milliarder siste året. USA har flest antall milliardærer i verden (571), tre ganger flere enn noe annet land.

Samtidig med enorme gevinster for kapitalen, fortsetter inntektene for majoriteten av arbeidere i verden å synke. Under Obamas økonomiske «oppgangstid» (2010-2013) sank snittinntekten med 8 prosent for de 20 prosent med lavest lønn.

Svaret fra herskerklassen på den økonomiske krisa har påført arbeiderklassen store økonomiske og sosiale belastninger, og lagt til rette for en kommende økonomisk katastrofe.

Frikobling mellom en enorm stigning i aksjemarkedet og tilstanden i realøkonomien, utgjør en sufflé (stivpisket eggehvite) på kanten av sammenbrudd, sier Jay Pelosky i Financial Times (17.09.14):

«Forbrukerne i USA forblir passive, en dramatisk økning i gjeldsnivået i Asia hemmer en robust økonomisk oppgang der, og Europa stagnerer. Global etterspørsel forblir utilstrekkelig».
OECD nedgraderte for to uker siden muligheten for økonomisk vekst i 2015.

Slik er for tiden den reelle situasjon i verdenskapitalismen. Spekulantene ser ingen profitable økonomiske aktiviteter i sikte. Situasjonen er opprettholdt av uendelig strøm av penger i aksjemarkedet, opprettholdt av et finansaristokrati som er tilvennet spekulasjon, og med et kontinuerlig angrep på arbeiderklassen i retning av en total økonomisk kollaps.

En prekær økonomisk situasjon, kombinert med herskerklassens parasittiske virksomhet, er to sentrale faktorer i retning av en omfattende global krig og fascistiske diktaturer.

Uten andre muligheter ut av det parasittære kapitalistiske profittsystem, vil den globale herskerklasse, ledet av et spekulativt finansaristokrati, rette all sin oppmerksomhet mot økt militarisme, og intensivert utbytting av arbeiderne.

Arbeiderklassen må nå slippe taket i den sosialdemokratiske samarbeidslinje, og erkjenne kamp og klassebevissthet på marxismen-leninismens grunnlag, som eneste alternativet ut av katastrofen.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering