Washingtons plyndring av Hellas:

■ Vil Italia, Spania, Frankrike og Tyskland være neste?

Delfi-konferansen om den europeiske/russiske krise skapt av Washington, vedtok en erklæring som fordømte EUs angrep på den greske nasjon.

Delfi-konferansen ber det europeiske folk, især tyskerne, om å gjøre de riktige ting og hindre 1-prosenten fra en total plyndring av Hellas.

Oppfordring til den gode vilje vil trolig falle for døve ører, ettersom plyndringen av Hellas vil skape en presedens [forbilde], til å bli brukt på Italia, Spania, Frankrike og selv Tyskland, skriver Paul Craig Roberts, tidligere redaktør i Wall Street Journal og BusinessWeek, og visefinansminister under president Reagan.

Roberts fortsetter: Finanssektoren i Vest gjør ingen reelle investeringer i fabrikker og utstyr. Svært mye av USAs industriøkonomi er flyttet oversjøisk, og mangel på vekst i konsuminntekt betyr at investeringsmulighet i USA er svært begrenset.

Alt dette tyder på at det å plyndre land i betydningen av å selge deres suverene gjeld er blitt den nye veien for de rike. Finanssektoren er i gang med å plyndre den offentlige sektor i vestlige land.

Ved å ødelegge vestlige sosiale velferdssystem, som i Hellas, er offentlige inntekter frigjorte, og kan kapres av 1-prosenten. USAs Obamacare er en mekanisme som tillater private forsikringsselskaper å plyndre offentlige fond anvist for helseomsorg. Eksemplene er utallige og privatisering vil resultere i fjerning av offentlige goder i helseomsorg, utdanning og pensjoner.

Delfi-konferansen erkjenner dette, og advarer korrekt italienere, spanjoler, franskmenn og tyskere om at de er de neste på listen over land der offentlig sektor vil bli plyndret.
Kilde: Paul Craig Roberts: «The Delphi Declaration On Greece and Europe» - Institute for Political Economy 23.06.15


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering