I USA vet man hva som skjer når private spekulanter driver helse- og omsorgstjenester.
I USA vet man hva som skjer når private spekulanter driver helse- og omsorgstjenester.

Våre skattepenger i private omsorgstjenester: 35 millioner i utbytte til eierne/«gründerne»; 0 kroner til hjelpepleierne

Unicare driver private sykehjem og hjemmetjenester på profittbasis i Oslo. Overskuddet for 2013 og 2014 var på 35 millioner kroner. Samtidig hevder selskapet at det mangler penger og må bruke sparekniven. 

I år ble det 0 kroner i det sentrale lønnsoppgjøret for hjelpepleiere med private velferdskonsern som arbeidskjøpere. Hjelpepleiere i kommunale sykehjem fikk derimot et sentralt tillegg på 7200 kroner.


Urd Bjerk er Fagforbundets leder på Manglerudhjemmet. Bjerk sier til FriFagbevegelse at ingen av klubblederne i Unicare-sykehjemmene var klar over eiernes millionoverskudd. I fjor fikk vi 200 000 kroner til fordeling i de lokale lønnsforhandlingene, som skulle deles på fire sykehjem.
Bjerk sier at de ansatte på Manglerudhjemmet fortsatt har høyere lønn enn de ansatte på sykehjem som har vært privatisert lenge, men avstanden blir mindre. Lønningene til hjelpepleierne på det kommunale Fagerborg sykehjem ligger 10-16 000 kroner i året over oss på Manglerud, sier Bjerk. (NB: Unicare overtok Fagerborghjemmet våren 2015).


Selskapet Unicare Holding eier Unicare Omsorg AS som igjen driver seks sykehjem, og hjemmetjenester i alle Oslos 15 bydeler. Grunnleggerne av Unicare, «gründerne» Una Aas og Tom Erik Tidemann-Andersen, har solgt 50 prosent av sine aksjer til investeringsselskapet Icon Capital og investert i utleieleiligheter på Trysil.
Opprinnelig Carema, men etter skandalene i Sverige, solgte Carema selskapet til Unicare i 2012. Bedriftsøkonomer anbefaler å investere i aksjer gjennom et investeringsselskap. Investeringsselskaper er ikke pålagt å betale skatt på fortjeneste fra aksjesalg.
Kilde: Yngvil Mortensen lomedia.no/FriFagbevegelse 15.10.15

 


RSS-mating for kommentarer Kommentarer

Ny kommeentar

Friheten er ei norsk månadsavis, med ei lang historie, ho blir redigert av ein frivulleg redaksjon og er basert på frivullegheit. Difor treng ci og bidrag, både økonomisk, innhaldsmessig og andre oppgåver. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Vevredaktør: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgjevar: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 2018 - Republisering

Nettløsning ANS NyFritid Media