FOLKELIVET I HOVEDSTADEN Pyongyang. Koreanerne i nord lever under stadige trusler og sanksjoner fra USA og USAs marionettregjering i Seoul. Jernbanestasjonen i bakgrunnen var en av de første bygninger som ble gjenoppbygd etter amerikanernes terrorbombing under Koreakrigen. 								Foto: Koryo Tours
FOLKELIVET I HOVEDSTADEN Pyongyang. Koreanerne i nord lever under stadige trusler og sanksjoner fra USA og USAs marionettregjering i Seoul. Jernbanestasjonen i bakgrunnen var en av de første bygninger som ble gjenoppbygd etter amerikanernes terrorbombing under Koreakrigen. Foto: Koryo Tours

NRK Tekst-TV (19-02-13) «opplyser» at Nord-Korea (DFRK) under FNs nedrustningskonferanse i Genève truet med «endelig ødeleggelse» av Sør-Korea. Konkret sa den nordkoreanske diplomaten Jon Yong-ryong følgende: «Sør-Koreas uberegnelige atferd bærer bud om dets egen endelige ødeleggelse».

DET ER IKKE noe nytt at massemedier aktivt demoniserer DFRK. Uhemmet deltar media i sverting og løgner mot regimer som nekter å krype for USA. DFRK har tatt en rekke initiativ for fred og samarbeid med Sør-Korea, men alle initiativ er sabotert av USA/Sør-Korea. USA har definert DFRK som «ondskapens akse».

Så derfor - for å balansere bildet - la oss ta fram et tilfeldig utvalg av amerikanske atomtrusler mot DFRK:
(1): USA PLASSERTE atomvåpen på Koreahalvøya tidlig på 1950-tallet.
(2): UNDER KOREA-KRIGEN uttalte USA-president Henry Truman at bruk av atomvåpen ble aktivt vurdert. Bombefly fra US Air Force fløy med atomlaster gjentatte runder over hovedstaden Pyongyang. USA-kommandør general Douglas MacArthur planla å droppe 30-50 atombomber over nordlige Koreahalvøya.
(3): PÅ SLUTTEN av 60-tallet ble amerikanske krigsfly med atomvåpen klargjort for å bombe DFRK på 15 minutters varsel.
(4): I 1975 innrømmet USAs krigsminister James Schlesinger for første gang at USA hadde plassert atomvåpen i Sør-Korea. Han truet DFRK med: «Jeg tror ikke det er lurt å teste USAs reaksjon».
(5): I FEBRUAR 1993 uttalte Lee Butler, leder for USAs strategiske kommando, at USAs hydrogenbomber, opprinnelig rettet mot mål i Sovjetunionen, nå ble innrettet mot mål i DFRK. En måned senere trakk DFRK seg fra den kjernefysiske ikkespredningsavtalen.
(6): DEN 22. juli 1993 sa USAs president Bill Clinton at dersom DFRK utviklet og brukte atomvåpen «vil vi gjengjelde raskt og voldsomt. Det vil bety slutten på deres land som vi kjenner det».
(7): I 1995 advarte daværende leder for USAs Joints chiefs of staff Colin Power at USA hadde midlene til å gjøre DFRK til «en kullbrikke».
(8): UNDER DFRKS første kjernefysiske test 9. oktober 2006 minnet USAs utenriksminister Condoleezza Rice DFRK om at «USA har viljen og kapasiteten til å møte fullskala - og jeg understreker fullskala avskrekking og sikkerhetsbidrag til Japan.
(9): I APRIL 2010 avviste USAs krigsminister Leon Panetta å utelukke atomangrep på DFRK ved å si «alle valgmuligheter er på bordet».
(10): DEN 13. februar 2013 beskrev Panetta (Obama) DFRK som «en trussel mot USA, den regionale stabilitet, og global sikkerhet». Han tilføyde: «Misforstå ikke, USAs militære vil ta alle nødvendige skritt for å møte vår sikkerhetsforpliktelser overfor Sør-Korea og våre regionale allierte.


SÅ LANGT LISTEN. Den er hentet fra Stephen Gowans: «Does North Korea Need Nuclear Weapons?» - Global Research 17.02.13.

SOM DET SENTRALE koreanske nyhetsbyrået KCNA skrev 21. april 2010: «... ingen nasjon i verden har blitt utsatt for atomtrussel så direkte og over så lang tid som koreanerne». Og samme byrået skrev 13. februar 2013:

«I OVER ET halvt århundre siden tidlig 1950-tall har USA gjort Sør-Korea til det største kjernefysiske arsenal i fjerne Østen med alvorlige trusler mot DFRK gjennom utallige manøvrer for en kjernefysisk krig. USA har arbeidet hardt for å frata DFRK dets suverenitet og dets rett til å eksistere og utvikle ... og dermed gjort enorm skade på dets sosialistiske økonomiske konstruksjon og forbedring av folkets levestandard».

USAS HAR ALTSÅ siden 1950-tallet truet DFRK med kjernefysisk krig. På sitt sedvanlige fascistiske vis har USA fått med seg andre land - blant dem Norge - på å isolere og sverte DFRK. NRKs melding «endelig ødeleggelse» er en høvelig vedlikeholdsdose.

USAS IMPERIALISTISKE UTENRIKSPOLITIKK har som mål med alle midler å sikre monopolkapitalen/Wall Street tilgang til utenlandske markeder, naturressurser og investeringer og hindre kommunistisk eller nasjonal kontroll fordi tilgangen da sannsynlig vil bli blokkert, begrenset eller erstattet med innenlandsk sosial velferd og utvikling. USAs interesse i andre land er ikke utvikling og velstand, men plyndring av naturressurser og knusing av arbeidermakt.

USAS HOLDNING TIL regjeringer i den tredje verden avhenger svært av om regjeringene favoriserer USAs «frie foretaksvirksomhet». Land som avskaffer eller hindrer «privat eierskap» og «private foretak» er ifølge USA «the supreme evil» (den høyeste ondskap). Her hører DFRK hjemme.

USAS POLITIKK OVERFOR DFRK har bare et overordnet mål: DFRKs kollaps og endelige død. Det er monopolkapitalen sitt perspektiv.

USA/WALL STREET HAR profitt som eneste ledestjerne. Ved å isolere, true og føre sanksjoner mot «the supreme evil» - militært, økonomisk, politisk og sosialt - vil USA forhindre at DFRK blir et inspirerende eksempel for andre land.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering