Faksimile SVs nettsted 22. mars
Faksimile SVs nettsted 22. mars

Ved inngangen til SVs landsmøte sist helg kunne NRK fjernsyn berette om siste nytt fra partiets programkomite. Det som ble prioritert på skjermen var komiteens forslag om å legalisere salg av øl døgnet rundt. Du verden!

IKKE VET JEG hvilke kløktige hjerner det var som hadde funnet ut at dette fortjente førsteprioritet når nyheter fra komiteens innstilling først skulle slippes ut. Men det kan være det samme. Meldingen indikerte uansett hva det er vårt “venstresosialistiske” regjeringsparti finner bryet verd å bruke tid på i tider som disse. Særlig satt opp mot en annen nyhet som ble sluppet ut på samme tid:
NORGE BLE UTROPT som uoffisiell “verdensmester” i bombing under krigen i Libya i 2011. Eller formulert mer pyntelig:
“VIDE FULLMAKTER GJORDE at Norge kunne ta bombeoppdrag i Libya som var for politisk sensitive for våre allierte.”

HØRTE JEG RIKTIG? Jo da. Den kanadiske sjefen for krigføringen, general Charles Bouchard skal ifølge Klassekampen ha slått fast at “Dere (Norge) var landet man kunne gå til når man trengte å få ting gjort. Dere gjorde ting ingen andre ville gjøre”.

OG SLIKE “TING” som våre kampfly gjorde, svinger det vitterlig av: Til sammen slapp norske fly 567 bomber under Libya-krigen i 2011! Vi sto med andre ord i spissen for å bombe et land sønder og sammen! Ikke vet jeg hvor mange mennesker vi massakrerte. Men ingen skal fortelle meg at påstanden om at vår krigsmaskins dyktighet til å sile ut menn med våpen fra sivile afghanere er så unik at ingen uskyldig blodsdråpe ble spilt under krigens ragnarokk.

TVERT IMOT, DEN kanadiske generalens utsagn tyder på at gikk han til nordmennene fikk han utført møkkajobber “ingen annen ville gjøre”. Så får hver og en av oss reflektere over hva våre bomber gjorde som amerikanerne, engelskmennene og franskmennene ikke våget.

OG DETTE SKJEDDE i regi av “Europas mest progressive regjering” for å sitere SV-topper.
EN REGJERING HVIS politikk samme parti har betydelig innflytelse på, ifølge samme kilder.
OG MED DETTE som bakgrunnsteppe må de også finne seg i å stå til rette for regjeringens politikk.

FØLGELIG ER DET et parti tilgriset med blod fra en sinnsyk slagmark som samlet seg til landsmøte forrige helg. Og det tynget åpenbart ikke det gamle fredspartiet. I alle fall ikke så mye at Norge som aktiv krigspådriver de siste årene ble nevnt med et ord da partiets status og viktigste oppgaver ble ramset opp ved landsmøtets innledning.

DETTE ER DESSUTEN en politikk som tydelig har gitt norsk mersmak. Det finnes vel knapt lenger en slagmark et sted i verden som ikke våre toppolitikere fortløpende vurderer som et mulig nytt krigsspill vel egnet for “fredsbevarende innsats” av norske soldater, fly, bomber og granater. Det neste blir kanskje Syria. Vi venter bare på klarsignal fra USA og EU. I mellomtiden: Ikke et pip fra fredspartiet.

JEG ER FULLT ut klar over at dette er en subjektiv ytring. Det finnes fortsatt fredskrefter i SV, likeledes som det finnes andre spredt rundt i det politiske landskapet. Virkeligheten er imidlertid at de er tause. Aldri siden siste krig har venstresiden og fredskreftene vært så politisk lammet. Aldri har media som kollektiv vært så unisont servile. Ikke en gang under den mest frosne epoken av den kalde krigen har fordummingen vært så massiv. Den gang kunne vi i alle fall søke trøst i at Håkon Lie skummet av raseri over at “kommunistavisen” Dagbladet av og til åpnet spaltene for politiske dissentere, i tillegg til at de hadde skarpe penner i egne rekker. Vi hadde uredde selvstendig tenkende kulturarbeidere som tok demokratiet på alvor og mente det var en plikt å engasjere seg i samfunnsdebatten, og som det var vanskelig å sette munnkurv på. Opp gjennom hele etterkrigstiden fantes det til og med dissentere i Arbeiderpartiet som aldri bøyde nakken. Og universiteter og høyre læreanstalter var arenaer for politiske brytninger.

I DAG ER det taust i skyggen av et bombende “fredsparti” som åpenbart synes det er viktigere å være dyktigst i NATO-klassen enn å leve opp til de beste av partiets progressive tradisjoner.

567 BOMBER BLE sluppet ned over Libya fra norske flygende krigsmaskiner. Smak på dette tallet; et halvt tusen individuelle infernoer av brann og lidelser på bakken. Når jobben er gjort, reiser vi hjem og hyller våre helter med all verdens medaljer og bravour. Noen krigserfaringer rikere.

FRA TID TIL annen hender det jeg dukker opp av depresjonen i undring over om det finnes noen som stiller samme spørsmål som jeg: Vil det noen gang bli slutt på krigslysten? Eller rettere sagt: Hvor er de politiske kreftene som innser at vi ikke kan fortsette å bombe andre nasjoner sønder og sammen og drepe tusenvis av mennesker fordi vi ikke liker politikken deres. Når dukker det opp en erkjennelse om at det i praksis er umulig å bombe og massakrere et land til demokrati? Når SV er ferdig med øldebatten?


RSS-mating for kommentarer Kommentarer

Skrevet av: Gjest Den: søndag, 24 March 2013

Utover banale poenger som det å spørre om hvorfor man blander sammen den norske landmaktens styrker i Afghanistan, med luftmaktens bombing i Libya, gjenstår et stort og gapende spørsmål i denne ramme kritikken av SV og den Norske regjeringen: Hva var alternativet?

Skrevet av: Gjest Den: torsdag, 28 March 2013

Alternativet er selvsagt å avstå fra deltakelse i USA og NATOS kriger rundt omkring  i verden!

 

Skrevet av: Gjest Den: torsdag, 04 April 2013

Det er vel egentlig ikke et svar på spørsmålet. Konflikten I libya var godt i gang før Nato og USA didro med luftmakt. Hvilken konsekvens ville eventuelt en ikke innblanding ha fått?

Skrevet av: Gjest Den: søndag, 07 April 2013

Konsekvensen ville bl.a. være at et tusentalls liv ville blitt spart og at USA ville blitt nødt til å betale med en helt ny planlagt Libysk valuta istedet for dollar ved kjøp av olje fra dette landet. Samt at mange norske jagerflygere kunne slippe å kalle seg massemordere etter sin terrorbombing av Libyske byer og tettsteder. Dessuten ville partiet SV ha stått seg mye bedre på å ikke være et slikt krigshissig parti når det kommer til valg her i landet.

Skrevet av: Gjest Den: søndag, 07 April 2013

Nå tror jeg ikke det er SV som krigshissende parti, som har dratt partiet ned. Men heller de plitiske broilernes virring og fullstendig fraværende innsikt i verdagens realiteter... (Og at de klarte å ikke velge Heiki Holmås som leder etter fadesene...) Og synd er det.

Halvorsen har fåt ufortjent lite ros for sik sikre losing av landet igjennoim finanskrisen og ledelse av partiet.

Men... retorikken til side. For meg så er det nok klart at USA's ingrep i IRAK har kostet adskillig flere irakiske liv, en det ville gjort å la Saddam Hussein bli med makten. Men jeg tror ikke situasjonen var lik i Libiya. Uten ingrep ville den arabiske vår ha blitt knust - og håpet opp en ny fremtid spolert for lang tid fremover. Så hvilke liv skal man ofre?

Skrevet av: Gjest Den: mandag, 08 April 2013

TIL OPPLYSNING. Den arabiske våren er dessverre forlengst knust. Med Det Muslimske Broderhood ved makten i Egypt, og Al Caida og Taliban som dagens sterkeste militære og politiske kraft i Libya ser det meget mørkt ut for menneskerettigheter og demokrati i disse landene. For ikke å snakke om Irak og mulighetene for fredelige tilstander eller demokrati i det landet. Både i Egypt og i Libya blir kristne mennesker nå trakassert, (endog nedslaktet) og de fleste kristne ser ingen annen utvei i dag enn å rømme fra disse livsfarlige sharialov landene. OG ALLE DISSE BRUTALE MUSLIMSKE KREFTENE HAR NORGES REGJERING GJENNOM SIN NATO STYRTE KRIGFØRING HJULPET FRAM TIL MAKTEN!!! 

 

Skrevet av: Gjest Den: mandag, 08 April 2013

Enhver som  kommer med observasjonen at Taliban er en del av den politiske kraft i Libya, har vel spilt seg selv fullstendig utenfor all form for saklig og realistisk samfunnsdebatt.

- Feelgrey

Skrevet av: Gjest Den: tirsdag, 09 April 2013

Beklager å måtte si det, men selv USA har nå bekreftet at de muslimske, såkalte frihets styrkene, (les opprørerne) i Libya hovedsakelig besto av Al Caida og nye og gamle Talibanmedlemmer. (Dvs. de samme krefter som NATO og Norge i dag sloss mot i Afghanistan!) Men dette faktum var underordnet USAs store hovedmål å få styrtet Gadaffi fra tronen og få adgang til landets store oljekilder. Men hvor lenge dagens militante muslimer i Libya ser seg tjent med en slik velvillig ordning gjenstår nå å se. Fortsatt store forsyninger med våpen og penger fra vesten kan jo bevirke at denne situasjonen vedvarer en god stund. Det er sikkert behov for eksport av flere våpen til de muslimske krigsbrødrene deres i Afghanistan ennå en tid framover må man anta!

 

Skrevet av: Gjest Den: tirsdag, 09 April 2013

Når du så ettertrakktlig viser at du ikek vet hva du snakker om, så blir det trist at du ødelegger en viktig debatt med din ignoranse.

Skrevet av: Gjest Den: tirsdag, 09 April 2013

Beklager hvis du oppfatter det som ignoranse at jeg tillater meg å påpeke fakta i dagens situasjon når det gjelder Libya og Afghanistan. I tillegg så er det jo en kjent sak at de hellige muslimske opprørerne både i Syria og Irak i all overveiende grad benytter vestlige våpen i sin kamp. Disse våpen er dessverre  tildelt disse religiøse fanatikerne tidligere fra mange NATO land som hjelp til deres såkalte frigjøringskriger. Sjekk forresten hvor mye penger og store våpenforsendelser Taliban i Afghanistan fikk under krigen mot russerne i sin tid. Det var ikke småtterier av slikt de fikk fra lille Norge heller. Og disse våpen brukes i dag bl.a. mot de norske styrkene i Afghanistan. Samme historie gjentar seg dessverre når det gjelder Libya og den muslimske "frigjøringshæren" i dette landet. Norge og NATO har tydeligvis ingenting lært ser det ut for!

 

Skrevet av: Gjest Den: tirsdag, 09 April 2013

Du evner vist ikke det å skille mellom fakta, påstander og irellevante opplysninger heller. Men for all del, gratulerer med innsikten i bruke tekstbehandleren.

Det er når du blander inn taliban i libya at det skjærer seg. At Mujahedin og det som ble Taliban har fått våpenhjelp og trening fra vesten er forsåvidt korrekt - uten at det har noe med Al-Qaeda og eventuell deres innflytelse i Libya. 

Men la meg driste meg til å spørre: Hva er poenget dit? Hvordan skal vi (dvs den norske nasjon) forholde seg til situasjonen slik den er i dag?

-feelgrey

Skrevet av: Gjest Den: tirsdag, 09 April 2013

Du evner vist ikke det å skille mellom fakta, påstander og irellevante opplysninger heller. Men for all del, gratulerer med innsikten i bruke tekstbehandleren.

Det er når du blander inn taliban i libya at det skjærer seg. At Mujahedin og det som ble Taliban har fått våpenhjelp og trening fra vesten er forsåvidt korrekt - uten at det har noe med Al-Qaeda og eventuell deres innflytelse i Libya. 

Men la meg driste meg til å spørre: Hva er poenget dit? Hvordan skal vi (dvs den norske nasjon) forholde seg til situasjonen slik den er i dag?

-feelgrey

Skrevet av: Gjest Den: onsdag, 10 April 2013

Bra at du innrømmer at du er klar over at Mujahedin, (dvs. Taliban) har fått våpentrening og våpenhjelp fra vesten. Da er vi iallefall langt på vei enige på ett punkt i denne etterhvert meget lange diskusjonen. At også de hellige krigerne i Al Qaida har fått den samme hjelp er som sakt forlengst blitt innrømmet fra USA og CIA. (Målet helliger midlet er deres offentlige forklaring og unnskyldning.) Man var tydeligvis helt blind for at disse brutale og hellige muslimske krigerne ganske raskt ville vende sine donerte vestlige våpen nettopp mot sine læremestre i vesten! Vi ser at det skjer i dag både i Afghanistan og i Irak, og vi vil nok også få se det samme i Libya og i Syria hvis de hellige krigerne finner det formålstjenelig. Men fortsatt våpen og pengehjelp fra vest til opprørerne i begge disse landene gjør at krigen mot de vantro vestlige land er satt på en forståelig vent her! Når det gjelder ditt siste spørsmål, hvordan skal den norske nasjonen forholde seg til dagens situasjon, så vil jeg bare fastholde det jeg tidligere skrev. Nasjonen Norge må avstå fra USA og NATOs mange kriger og okkupasjoner rundt omkring i verden. NORGE UT AV NATO blir derfor min siste oppfordring i denne debatten. (Takk forresten for en meget interessant meningsutveksling selv om vi nok ikke ble helt enige.)

Knut.

 

Skrevet av: Gjest Den: torsdag, 11 April 2013

Takk selv,

Det er igjennom debatten man lærer og kan utvikle seg selv. Og det er derfor jeg oppsøker firheten. Ikke for å finen gehør for egne dogmer, men også for å dusje egne ingrodde holdninger med nye syn. Håpet også på å engasjere artikkelforfatteren i debatten.

-feelgrey

(merker meg at jeg syns kommentarfunksjonen er litt suboptimal)

Ny kommeentar

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 2018 - Republisering

Nettløsning ANS NyFritid Media