Boris Litvinov i Donetsk Kommunistiske Parti, DKP, Foto: Susann Witt-Stahl.
Boris Litvinov i Donetsk Kommunistiske Parti, DKP, Foto: Susann Witt-Stahl.

Utsatte valg. Minsk-avtalen følges ikke opp. Donetsk KP organiseres. Susanne Witt-Stahl (SWS) i samtale med Boris Litvinov (BL).

Kommunistpartiet i folkerepublikken Donetsk ble stiftet, 8/10-14. Det har avdelinger for ungdom, kvinner og offiserer. Nytt prinsipp-program ble vedtatt, 5/4-2015. Utdrag: `Donetsk KP bygger på marxistisk-leninistisk teori, i kontrast ril det illegitime Kiev-regimet som med sin nasjonal-fascistiske ideologi lar seg styre av interessene til en oligark-bande. Den har satt i gang krig mot landets egne innbyggere i Donbass med støtte fra USA og vest-europeiske land. For å kunne forsvare oss mot aggesjonen må vi forene alle patriotiske krefter i en folkefront og skape et nytt og bedre samfunn`.  

Donetsk KP ønsker euro-asiatisk økonomisk samarbeid og statlig styrt produksjonsutvikling i regionen for å bruke lokale ressurser og motvirke den neoliberale agendaen som har dominert siden 1990. For å få det til vil partiet igangsette nedlagte selskap og garantere eiendomsrett til de ansatte. Dessuten ønsker kommunistene i Donetsk: - Nasjonalisering av infrastruktur og nøkkelbransjer - Statlig koordinerte landbruks-kollektiv, forbrukersamvirke. - Statsmonopol på tobakk og alkohol - Statlig kontroll med medisin og gratis pleie i alle statlige sykehus. - Tiltak mot fattigdom via aktivitets-senter for arbeidsløse og aleneforeldre. - Gratis utdanning på alle nivå. - Lover som styrker lokaldemokratiet. - Bekjempelse av kriminalitet, bl.a. ved å etterforske fascistiske forbrytelser. Partiets 2. landsmøte avholdes, 2/4-2016.          

 

SWS: Etter råd fra Russland, Frankrike og Tyskland ble lokalvalg i Donbass først planlagt til høsten 2015, utsatt til 21/2-16, men så utsatt igjen. Hvorfor ble de ikke avholdt nå?  

BL: Minsk-prosessen krever tilpassing av valg med regjeringen i  folkerepublikkene. Det har ikke skjedd. På grunn av en vanskelig forhandlingssituasjonen er regjeringen vår innstilt på å utsette valget til april 2016. Selv mener jeg det heller bør avholdes i september eller oktober.

SWS: Hvorfor er kommunevalg så viktig? 

BL: Vi har demokratisk valgt folkeråd, statsoverhode og fungerende regjering. Folkemilitsen er en armé, som beskytter innbyggerne mot aggresjonen fra Kiev-juntaen. Trass i ødeleggelse av industrianlegg er gjenoppbygging av infrastruktur startet. Lokalforvaltningene skal sørge for folks levestandard. Objektivt er det altså nødvendig å velge nye byråd og ordførere.

SWS: Vil kommunistene i Donetsk delta?  

BL: Ja. Om vi deltar som uavhengig parti eller i en allianse med sosiale bevegelser er ennå åpent. Vi og de andre hovedaktørene `Donetsk-republikken` og `Fritt Donbass` velger hver våre valgstrategier. Intern nominering av kandidater er del av prosessen.     

SWS: Hva er hovedmålet for Donetsk KP?

BL: Å følge opp løftene fra revolusjonen i Donbass, våren 2014: Det må opprettes en suveren folkerepublikk. På sikt må Donetsk og Lugansk bli unionen Novorossia (Nyrussland).

SWS: Hvor langt går kravene i retning av å gjenerobre det sosiale sikkerhetsnettet som gikk tapt under privatiseringen av det offentlige rom? 

BL: Natur-ressurser, nøkkel-industri innen gruvedrift og kjemi og alt innen energi, transport og trafikk må under statlig kontroll. Vår sosialpolitikk har Sovjetunionen (SU) som forbilde: Alle har grunnleggende rett til utdanning, helsetjenester og tilbud til kultur og idrett.   

SWS: Hvilken betydning har kommunistene i det politiske landskapet i Donetsk?

BL: Ved parlamentsvalget i november 2014 nominerte vi til listen til Donetsk-republikken og fikk 3 av de 100 nominerte. Men representanter som er enig med oss i å tjene interessene til folk flest, utgjør 20 - 25 %. Mange våger ikke bruke ordet `sosialisme`. 25 års propaganda etter SUs oppløsning har ført til at hodene til folk er fylt med forestillinger om at sosialisme og kommunisme er synonymt med arbeidsleirer.

SWS: Hvor tett er Donetsk KPs tilknyttet Ukrainas kommunistiske partis historie i Donbass? 

BL: Våren 2014 var UKP i Donetsk-regionen i full oppløsning. Vi måtte gjenoppbygge det kommunistiske partiet. UKP hadde hatt 4 800 medlemmer i det området som utgjør folke-republikken Donetsk i dag. Nå har vi 1000 medlemmer. Forøvrig er vi det eneste registrerte partiet, for de andre aktørene har bare formell status som sivile samfunnsorganisasjoner.

SWS: Da blir det lettere å forstå at Donetsk KP ikke kunne opptre som uavhengig kraft ved de første parlamentsvalgene. Det gikk mange rykter. Hva var den virkelige grunnen til det?  

BL: Så kort tid etter stiftelsen var vi ennå ikke klare. Riktignok er det også i Russland krefter som støtter oss som selvstendig kraft i folkerådet og vår kamp for sosialismen. Ifølge analyser ville vi som selvstendig kraft ha fått 20 mandater.  

SWS: Hvilke `krefter` snakker du om nå? 

BL: Det er ikke klargjort i detalj. Russland er et kapitalistisk land med oligarkiske elementer i dag. Oligarkene kan ikke forby Donetsk KP.  De vil heller ikke ned på samme lave nivå som de nye makthaverne i Kiev, men de vil gjøre vårt parti så lite som mulig.

SWS: Hvor langt har dere kommet i arbeidet med å bryte ned oligark-makt i Donbass? Er de ikke så å si tilbake på plass gjennom bakdøra?

BL: Kampen i Donetsk fortsetter. Vi har ikke nådd målet. Først etter revolusjon og krigsstart dukket oligarker og deres hjelpere opp, og igjen begynte de langsomt å styrke sin innflytelse i kommunene. Som eiere argumenterer de med arbeidsplasser og krever at vi gjør det de krever.

SWS: For eksempel Rinat Achmetov?   

BL: Ja, men det gjelder også andre.

SWS: Hvordan går samarbeidet med det russiske føderative kommunistpartiet, RFKP?

BL: Vi har utmerkete kontakter, også med generalsekretær Gennadij Sjuganov. De har sendt over 5000 tonn humanitær hjelp til oss og er de nest beste hjelperne etter den russiske staten. De hjalp oss med å ta kontakt med partier i Hviterussland, Kirgisistan, Kasakhstan og Kina.

SWS: Og har dere kontakter med venstrekrefter i Vest-Europa?

BL: Ja til italienske, spanske og portugisiske kommunister og partiet Linke i Tyskland.

SWS: Hva skjer om det ikke blir en fredelig løsning i Donbass?

BL: Dersom krigen fortsettes, kommer konflikten over i sin avgjørende fase. Enten frigjøres de siste okkuperte områdene av Donetsk fra okkupasjonen under Kiev-arméen, noe som blir et hardt nederlag for president Porosjenko - eller folkerepublikken går under. Det blir ikke en ny Minsk 3-avtale, men sannsynligvis blir det eller annen politisk avtale.

SWS: Hvor stor innflytelse har militante høyre-nasjonale og fascister på Kiev-politikken?

BL: Fascister og høyre-ekstremister presser på, men de er først og fremst et instrument for det internasjonale oligarkiet, som avgjør overalt. Om USA, deres viktigste supporter som ikke er innstilt på en fredsavtale, stanser sin innblanding utenfra, vil konflikten i Ukraina løses.

SWS: Vesentlige deler av Minsk 2-avtalene, 15/2-2015, som amnesti for krigsdeltakere på begge sider, er fram til i dag ikke realisert. Hva må skje?

BL: Om utviklingen fortsetter slik, vil Kiev-regimet bryte sammen, grunnet interne konflikter. Vil de unngå det, må de snakke direkte med representanter for folkerepublikkene som til nå er utelukket fra Minsk-samtalene. Andre land kan fungere som garantister for inngåtte avtaler, men det blir ikke fredelig utgang av borgerkrigen uten at republikkene er forhandlingspart.

SWS: Hva bør den tyske regjeringen gjøre?

BL: Tyske rustningsbedrifter blomstrer. Å la være å sende panserkanoner og krigsutstyr mot folkerepublikkene, kan være første skritt. Det er bra om tyske og russiske diplomater klarer å få Porosjenko til å forhandle med de 2 folkerepublikkene.

SWS: Hvordan vil dere appellere til progressive krefter i Tyskland og resten av verden?

BL: Den venstreorienterte anti-kapitalistiske bevegelsen må organiseres bedre. Nettverket må bygges ut. Det trengs praktisk solidaritet. Proletarer i alle land stå sammen! Propagandaløgner om at Moskva-tropper kjemper i Donbass må avsløres og erstattes av informasjon om det som faktisk skjer. Til arbeidsfolk i Tyskland: Krev av deres regjering å stanse støtten til Kievs planer om å tilintetgjøre vår unge republikk. Hendene vekk fra folkerepublikken Donetsk!   

Oversatt for Friheten og Radio Arbeidet, Per Lothar Lindtner, 19/3-2016. Kilde: JW, 2/3-2016.   

 

NATO ESKALERER I ØST-EUROPA

Imperialistane

 

Nå ruster vi mot russerne: Forsvarsministerne i Nato vedtok eskalering i Øst-Europa. Den tyske forbundshæren får mer innflytelse.

Nato bygger ut ...


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering