Illustrasjonsfoto: Valhall-feltet, Nordsjøen 20170815. Deler av Aker BP-plattformen Valhall i Nordsjøen med den nedlagte hotellriggen til venstre. Valhall-feltet, som består av til sammen seks oljeplattformer, har hatt oljeproduksjon siden 1982. Anlegget har produsert over 1 milliard fat olje siden den gang og har som ambisjon å pumpe opp 500 millioner fat olje til før den stenges ned. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Illustrasjonsfoto: Valhall-feltet, Nordsjøen 20170815. Deler av Aker BP-plattformen Valhall i Nordsjøen med den nedlagte hotellriggen til venstre. Valhall-feltet, som består av til sammen seks oljeplattformer, har hatt oljeproduksjon siden 1982. Anlegget har produsert over 1 milliard fat olje siden den gang og har som ambisjon å pumpe opp 500 millioner fat olje til før den stenges ned. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

(25 - 2017) Året 2017 er snart over, og det er på tide å se på hvilke resultater året har gitt når det gjelder letinga etter olje og gass. Men først noen oppklarende bemerkninger.

De funn av olje og gass som blir gjort på norsk sokkel, offentliggjøres av Oljedirektoratet. Dersom en rigg borer i et område der man ikke har boret tidligere, snakker man om en undersøkelsesbrønn. Dersom man borer i nærheten av et område der man tidligere har påvist olje eller gass, snakker man om en avgrensningsbrønn, dvs. man prøver å finne ut hvor stort et tidligere påvist felt er.
Når et nytt funn offentliggjøres, kunngjøres også et første overslag over hvor stort funnet er. Det er rimeligvis usikkert, og den antatte størrelsen oppgis derfor som et intervall med en største og en minste verdi. I denne artikkelen bruker jeg midtpunktet i intervallet som størrelse på funnet. Om for eksempel et funn oppgis til å være mellom 4 og 8 mill. m3, bruker jeg 6 mill. m3 som størrelsen på funnet.
For å kunne vurdere størrelsen av funnene bør man ha i bakhodet at norsk utvinning av olje i 2016 var 94,1 millioner m3 olje og 116,8 milliarder m3 gass. Goliat hadde opprinnelig 31 millioner m3 olje, Snøhvit hadde 224 milliarder m3 gass og Johan Sverdrup har 282 millioner m3 olje nå 2 år før oppstart.
Så til de konkrete boringene på norsk sokkel etter havområde:
I Barentshavet er det i år boret 11 undersøkelsesbrønner. 5 av dem var tørre. I disse brønnene ble det funnet 12 millioner m3 olje og 19 milliarder m3 gass.
I Nordsjøen er det boret 6 undersøkelsesbrønner. 4 av dem er tørre. De to siste har til sammen 1 million m3 olje og 7 milliarder m3 gass.
I Norskehavet er det boret 5 undersøkelsesbrønner. En av dem er tørr. De 4 siste har 4 millioner m3 olje og 8 milliarder m3 gass.
Legger man sammen disse tallene, får man at det i år er funnet 17 millioner m3 olje. Det er 18 % av årsproduksjonen i fjor. Av gass er det funnet 34 milliarder m3. Det er 29 % av fjorårets produksjon.

Jeg vil tro at oljeselskapene borer der det er størst sjanse for å gjøre funn. Tallene over viser at man de siste 6 årene har funnet langt mindre olje og gass enn de har utvunnet fra eksisterende felter. Det synes jeg få har brydd seg noe om. (La det være sagt at nylig ble en ny undersøkelsesbrønn startet. Resultatet vil foreligge omkring nyttår).

Les resten av artikkelen i Friheten 

25 oljemilliarder ”er borte”

(Hans Petter Hansen - nr 38 - 2001) Vi, og mange med oss, har gang på gang tatt til orde for å bruke penger fra våre enormt store gass- og ...


OLJEPRODUKSJONEN FALLER USTOPPELIG

OLJEPRODUKSJONEN FALLER USTOPPELIG

I 2013 ble det i Norge utvunnet 84,9 millioner m3 olje fra 68 felt. Det tilsvarer en produksjon på 1,47 millioner fat pr. døgn, noe som passer inn i...


NORSK OLJE- OGGASSPRODUKSJON

NORSK OLJE- OGGASSPRODUKSJON

■ Norsk oljeproduksjon var i 2014 87,8 millioner kubikkmeter. Det er en økning på 3 % i forhold til 2013. Dette tallet tilsvarer en produksjon på...

Oljenedturen fortsetter

Jubel i 2006, men ikke for arbeidstakerne i 2016: Administrerende direktør Svein Moxnes Harfjeld (t.h.) fikk æren av å åpne Oslo Børs onsdag morgen i anledning børsnoteringen av Bergesen Worldwide Offshore. Tom Kristiansen og Niels Erik Feilberg (t.v.) applauderer. Oljeproduksjonsselskap FPSO . Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX .

(1 - 17) Den norske oljenedturen fortsetter

Nedgangstidene i oljebransjen fortsetter inn i nyåret. Den norske leverandørindustrien...

TISA er den nye oljen

Iskald protest foran Stortinget lørdag ettermiddag. Regjeringen fastsatte tidligere denne uken en ny grense for havisen. Nå går iskanten nord for samtlige områder som er åpnet for olje- og gassvirksomhet. Flere er bekymret for at det betyr mer oljeindustri i sårbare områder, og lagde snømenn med plakater:

(1 - 17) TISA er den nye oljen for finanskapitalen. Avtalen gjør offentlige tjenester til et forretningsområde med enormt potensiale. Bare i Norge er ...


Kina: Olje i yuan

 ASIAPAC-SENTIMENT/ REUTERS/Edgar Su/Files

(19 - 2017) Kina forbereder å prise olje i yuan støttet av gull
Pål Steigan
Kina, som er verdens største oljeimportør, tar neste skritt i...

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering