NTB scanpix
NTB scanpix

Japan og Sør Korea har meldt at fire rakettar er skutt frå den Demokratiske Folkerepublikken Korea, og dei har landa i Japan og Sør Korea sine territorialfarvatn. Nordkoreaarnane nemner at skytinga representerer sin rett til sjølvforsvar, og at atomvåpen brukes til å skremme eit nytt angrep frå imperialistane. Mens Folkerepublikken er stadig framstilt som eit provokatørar, er sanninga tvert imot det motsette.

Hendinga skjedde etter at USA imperiet har sendt til sitt marionettregime i Seoul ytterlegare fire tusen soldatar – i tillegg til dei 28 000 permanente soldatane – til dei årlege fellesøvingar, som inkluderer ein simulert invasjon av Nord Korea. USA held Sør Korea okkupert og involvert i ein mogleg atomkrig med sine hundrevis atombomber retta mot Nord Korea og Kina (og østlege delen av Russland). I tilfelle Sør Korea går inn i krig, skal USA, ifølgje avtalen mellom dei to landa, oppheve dei sørkoreanske institusjonar og styre landet sjølv frå Washington.

Desse øvingar har som føremål å tvinge Folkerepublikken å bruke betydelege ressursar på militære, halde den i konstant fare og under eit uhyrleg press for ein ny masseangrep som følgje krigen i 1950-53, der USA jamna landa med jorda og drep fleire millionar, alt med sikte til å stanse (eller i verste fall å betydeleg dempe) frigjeringa av dei undertrykte.

 

Nord-Koreansk aggresjon?

USS ”George Washington” kan ta omtrent 80 fly og har et flydekk på omtrent 18 000 m² samt fire rakettutskytningsramper. Pluss en lang rekke andre morderiske herligheter. Og en drøss dystre drømmer om nye Vietnam-eventyr.

”Folk i Sør-Korea har levd under en slik trussel i mange år, og er vant til det”.

Per Andreas Kveseth

I ”DAGSNYTT ATTEN”, fredag 5. april får en...KOREAS DESPOT STYRTET

NTB Scanpix

Endelig ble diktatoren avsatt!

Den korrupte, militaristiske og undertrykkende marionett"president" ble styrtet av et overbevist, urokkelig koreansk ...

Vellykket markering av Solens Dag

NTB scanpix

Til trass for imperialistiske provokasjoner, lyktes Folkerepublikken Korea å gjennomføre en imponerende parade, samt å innvie en ny utviklingssone i ...

Protesterer mot rakettskjold

REUTERS/Kim Hong-Ji

(19 - 2017) Sør-koreanere protesterer mot USAs installering av rakettskjold. Flere ti-talls skadet. Massiv politi-vold satt inn for å jage vekk...


RSS-mating for kommentarer Kommentarer

Ny kommeentar

Friheten er ei norsk månadsavis, med ei lang historie, ho blir redigert av ein frivulleg redaksjon og er basert på frivullegheit. Difor treng ci og bidrag, både økonomisk, innhaldsmessig og andre oppgåver. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Vevredaktør: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgjevar: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 2018 - Republisering

Nettløsning ANS NyFritid Media