Foto: Henrik Laurvik NTB / Scanpix
Foto: Henrik Laurvik NTB / Scanpix

Martin Nag (MN), en av Norges betydeligste slavister, forfatter, litteraturviter, kritiker, forsker og oversetter, etterlater seg et omfattende arkivmateriale.
For å gi et overfladisk overblikk: Her er upubliserte dagboknotater, manuskripter av publiserte bøker, utenlandske og norske tidsskriftartikler skrevet av MN og andre forfattere, en innholdsrik mappe fra PST, minst titusen avisutklipp, bokser med fotografier o.s.v. o.s.v.
Arkivet inneholder også over tusen brev til språkmannen MN i et stort spenn helt fra universitet i Japan og til nærmiljø på Nag i Rogaland. Videre var MN flink til å ta kopi så å si av alle brev han sendte og å oppbevare kopiene i arkivet.
I brevsamlingen fins russiske brev fra blant annet Roman Jakobson, Ilja Ehrenburg, Ritta og Vladimir Kollontaj, Eleonora Pankratova, Lilja Popowa og Jevgenij Jevtusjenko.
Her er også brev fra tyske kommunister som Ludwig Renn (leder for Brigaden Thälmann i Den spanske borgerkrigen). Videre en lang korrespondanse med ekteparet Fritz og Sieglinde Mierau, som søker opplysninger hos MN om Franz Jung (1888-1963). Jf. historien om dramatikken rundt Jungs reiseplaner til Russland. Jung ble som kjent oversatt av vår egen Rudolf Nilsen. Brevene til Mierau er håndskrevet, er på svensk og fortjener å bli bedre kjent for spesielt interesserte; ikke minst fordi de gir et innblikk i politiske forhold i Tyskland etter Den første verdenskrigen. Brevene vil etter hvert bli levert Nasjonalbiblioteket eller Arbeiderbevegelsens arkiv.
På den norske brevfronten i arkivet fins brev til MN fra Gerda Ring, Johan Vogt, Alf Nordhus, Arne Treholt, Jens Bjørneboe, Marianne Hamsun, Finn Gustavsen, Arnljot Strømme Svendsen med godt over 100 brev, og bestevennen og autodidakten, Ingvar Sørensen fra Karmøy, bare for å nevne noen sentrale personer.
Her er også brev ang. Nordahl Grieg(NG) fra søster Johanne Grieg Cederblad (JGC) og hustruen Gerd Grieg (GG). Disse brevene problematiserer et dilemma med MNs arkiv. Hvor mye skal jeg makulere av sensitive opplysninger?
JGC skriver et svarbrev datert 26.05.78 til MN om avslaget hun gir, når det gjelder tillatelse til å lese Vega Lindes brev til NG og henviser til en klausul. JGC begrunner avslaget med et godt argument: ”… brev uten politiske diskusjoner”… I dette vennlige brevet nevner også JGC at Vera Linde ytret ønske om at brevene skulle brennes…
 

Marion Berntzen Koksvik

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Nekrolog, Martin Nag

Martin Nag

Nekrolog, Martin Nag
Martin Nag døde nylig brått og uventet midt i en skapende aktivitet, 87 år gammel. Han var en internasjonal anerkjent slavist med...


Stikkord

martin nag


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Odd Jarl Gerhardsen Redaktør: Terje Bjørlo Nett: 

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2023 - Republisering