Fra Karl Marx til Fidel Castro

"Den 1. sosialistiske Internasjonale" ble stiftet av blant andre Karl Marx.
Verdenshistoriens først forsøk på å skape et virkelig demokrati led nederlag da Pariserkommunen ble knust i 1871. Borgerskapets soldater henrettet både opprørere, oldinger, kvinner, ungdommer og til og med barn. Antagelig var mange av disse soldatene redde for å bli henrettet selv - hvis de ikke lystret ordre. I 1889 dannet de sosialdemokratiske partiene "Den sosialistiske Internasjonale" - også kalt "Den andre Internasjonale". På en kongress i Stuttgart i Tyskland i 1907 vedtok denne føderasjonen av arbeiderpartier at hvis de nasjonale borgerskapene som hadde kontrollen i verdens nasjonalforsamlinger ville gå til krig for å omfordele verdens ressurser og råvarer skulle den internasjonale arbeiderklassen svare med generalstreik. Slik gikk det som kjent ikke. I 1914 brøt 1.
Verdenskrig ut - kun i Russland, Ungarn og Serbia stemte de mest klassebevisste sosialdemokratene mot krigskredittene. Lenin publiserte i 1916 sin bok "Sosialismen og krigen" - hvor han oppfordret soldatene til å snu geværene mot sitt eget borgerskap - i stedet for å drepe klassebrødre fra andre nasjoner. Enkelte revolusjonsromantikere på "venstresiden" vil også ha "væpnet revolusjon" - spesielt enkelte forhenværende medlemmer av AKP-ml som i sin tid anså det som sin hovedoppgave å plage medlemmer av Norges Kommunistiske Parti. Enkelte "raddiser" er også av den oppfatning at alt som finnes av politifolk er noe "krapyl". Dette er etter min mening bare tullprat. Finland var frem til Oktoberrevolusjonen i 1917 en russisk koloni som fikk sin selvstendighet tilbake etter at revolusjonen hadde seiret i Russland.


Før seieren måtte Lenin en periode flykte til Finland og han lå i dekning hos politimesteren i Helsingfors som var bolsjevik. Det er også en myte at kommunister er prinsipielle motstandere av religion.
Mange russiske rødegardister hyllet Gud - men siden Tsarens prester stort sett nektet å begrave falne rødegardister i hellig jord er det jo lett å forstå at kristendommen ble upopulær. Jeg vil bare i denne sammenhengen kort få nevne at verdenshistoriens mest berømte katolikk ikke er Pave Franz - det er tvertimot El Comandante - bedre kjent som Fidel Castro. Han gikk som kjent bort i 2016. Videre er jeg temmelig sikker på at hvis Jesus Kristus skulle dukke opp i Oslo i dag ville han holde seg langt unna den gale gjengen som sitter på Stortinget som innbiller seg at vi fremmer fred og demokrati ved hjelp av bomber og maskinpistoler. Han var som de fleste bør ha forstått hvis man finleser evangeliene de fattiges Konge og Mester.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Ære deg kamerat, Karl Marx 200 år

Ære deg kamerat, Karl Marx 200 år

Vi hyller deg kamerat. Aktivist og filosof. Arbeiderklassens frigjøringsleder. Vi observerer en ny æra for deg. Du er pop-ikon på t-skjorter og krus....Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Odd Jarl Gerhardsen Redaktør: Terje Bjørlo Nett: 

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2023 - Republisering