Kø på Nasjonalgalleriet.																								 Foto: Børre Høstland / Nasjonalmuseet
Kø på Nasjonalgalleriet. Foto: Børre Høstland / Nasjonalmuseet

Kulturrådets museumsstatistikk viser høye besøkstall for museene i Norge. I 2017 hadde norske museer mer enn 11 millioner besøkende.


Kulturrådet – Folk flest går ikke på eliteseriekamper i fotball, de går på museum, sier Ole Jakob Furset som leder museumsseksjonen i Kulturrådet. – Det som får plass i media, gjenspeiler ikke nødvendigvis flertallets fritidsvaner, forteller Furset, med henvisning til statistikk fra Norsk Toppfotball som viser publikumstall for Eliteserien 2017 på 1,6 millioner. Til sammenligning rapporterte norske museer hele 11 224 608 besøkende for samme år.


DKS-besøket forsetter å synke
Likevel er ikke alle besøkstendenser i statistikken like positive. Antallet skoleelever som deltar på aktiviteter eller annen formidling i regi av Den kulturelle skolesekken (DKS) har gått ned hvert år siden 2010, da om lag 380 000 barn deltok. I 2017 besøkte ca. 222 000 barn norske museer gjennom denne ordningen, mot 275 00 i 2016, en nedgang på 19 %. Ser vi på perioden fra 2010 til 2017 er det en nedgang på hele 42 %.


– Vi lurer selvsagt på hva den nedadgående trenden skyldes, understreker Furset. – Rapporten Museum og skole. Fra folkeopplysning til kulturell skolesekk som nylig ble lagt frem av regjeringen har gått inn og undersøkt forholdet mellom museum og skole i tre fylker: Troms, Hedmark og Oslo. Den viser at det er svært forskjellig organisering av DKS i de tre fylkene, i tillegg til en gjennomgående ulik forståelse av hva kulturarv er. I Hedmark f.eks. bør museene som søker om DKS-midler være tilknyttet et kunstnerisk innslag for å få innpass, mens kulturarv i Troms blir vurdert som et selvstendig uttrykk, noe som ikke overraskende får positivt utslag for de museene som søker.


Ingen forbedring i tilgjengeliggjøringen av digitaliserte museumsobjekter
Norske museer forvalter og formidler store samlinger. I alt ble det for 2017 rapportert om 21,6 millioner gjenstander og nesten 35 millioner fotografi. Bevaring og formidling ligger i kjernen av museenes samfunnsoppdrag, og gjennom digitalisering og tilgjengeliggjøring sikrer museene fellesskapet demokratisk tilgang til kulturarven.


– Likevel ser vi fortsatt ingen økning i tempoet med å tilgjengeliggjøre det som allerede er digitalisert, forteller Furset. – Hva er årsaken til dette, spør vi oss om. Problemstillingen har vært omtalt i flere museumsvurderinger i årenes løp, deriblant Riksrevisjonens undersøking av digitalisering av kulturarven (Dokument 3:4, 2016-2017), og som vi ser ut fra tallene for 2017 er det ingen forbedring å spore på dette området. Det er et bekymringspunkt, men også et forbedringspunkt.


– Det vi med sikkerhet kan si er at digitaliserte museumsobjekter på nett øker i popularitet. Over 2 millioner fotografier og gjenstander er samlet på Digitalt museum. I 2017 ble de digitaliserte samlingene besøkt 2,6 millioner ganger - langt mer enn det best besøkte museet i Norge. Digitaltmuseum.no blir brukt og sett, og bidrar nettopp til den tilgjengeliggjøringen av kulturarven som Stortinget forventer. Det er et helt klart mål at flere museer må levere bedre på dette punktet, sier Furset.


Om statistikken:
Museumsstatistikken for 2017 ble samlet inn i mars 2018 og omfatter museer med minst ett fast årsverk i 2017. Tallmaterialet omfatter i alt 108 museer, hvorav 72 mottar driftstilskudd fra Kulturdepartementet. De 36 andre er blant annet kommunale museer, universitetsmuseer og museer under andre departement.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Odd Jarl Gerhardsen Redaktør: Terje Bjørlo Nett: 

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2023 - Republisering