Hovedbygningen oppsatt i 1810		Foto: Terje Bjørlo/Friheten
Hovedbygningen oppsatt i 1810 Foto: Terje Bjørlo/Friheten

(14 - 2017) I Vågsøy, noen få kilometer fra Måløy sentrum, finner man Vågsberget. Det er det eldste handelsstedet i Ytre Nordfjord. Helt fram til slutten av 1800-tallet var dette handelsstedet det viktigste i Ytre Nordfjord.
Dette er ett av mange handels- og gjestgiversteder langs kysten. Det gav de reisende en trygg havn, og mulighet for overnatting. For eieren av Vågsberget var handelsprivilegiet det viktigste økonomiske fundamentet. Eieren hadde enerett i sitt område til å selge en rekke viktige varer. Han drev også med oppkjøp, foredling og videresalg av fisk. Det var vanlig at fiskerne fikk ta ut varer på kreditt. På den måten ble de bundet til handelsmannen. Handelsprivilegiet falt bort etter 1814.
Stedet har vært i drift fra 1636, da med Didrik Fester som driver. Fester kom opprinnelig fra Lübeck i Tyskland. Det har vært drevet privilegert handelsvirksomhet på Vågsberget siden slutten av 1600-tallet. I 1692 fikk Aleksander Didrikson Fester kongebrev på handel. Peder Pedersen Tonning eide Vågsberget i årene 1769 til 1811. De opprinnelige bygningene ble revet da de var falleferdige, og nye bygninger ble satt opp av Tonning. I perioden fra 1636 og gjennom de neste 250 årene, byttet Vågsberget eiere hele 16 ganger.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!
Stikkord

vågsberget


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Odd Jarl Gerhardsen Redaktør: Terje Bjørlo Nett: 

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2023 - Republisering