Kronikk: Ulv

En forskrift i rovviltforskriften skal opp til høring i håp om at den kan forandres. Håpet ligger hos regjeringen som bare lytter til den ene siden av saken. Og derfor skal ulven dø.

Berit Helberg, dyrevenn, naturelsker, verner

Norge har mye natur, men de har også mange faktavegrende politikere som ikke bryr seg om naturen så lenge det ikke handler om profitt, og derfor skal ulven dø.

Hvordan kan jeg si dette? Jo: Jeg har vært dypt engasjert i rovdyrvern siden april 2013 da Vargtass ble skutt fra helikopter på Agdenes i Trøndelag, mens sauene var trygt inne og det var dyp snø i skogen. Jeg har bilder fra sporene til Vargtass i snøen tatt en uke før drapet. Urettferdigheten i denne handlingen vekket verneren i meg og jeg kommer aldri til å la min stemme hvile for å bekjempe at ulver skal dø. Og jeg vil med dette legge fram noen fakta som regjeringen ikke kan lukke øynene for når endring av forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt skal behandles. For jeg med mange – faktisk flertallet i Norge – vil ikke at regjeringen skal la flere ulver dø.

For noen år siden gikk Nortura ut og sa at sauebønder ikke måtte utvide flokk eller fjøs, for de så prognosene og de var ikke vakre. Likevel dukket det opp langt flere enn 300 nye sauebruk kort tid etter, fordi regjeringen og sauenæringa ikke lyttet til Norturas råd. Subsidier ble gitt og fjøs ble bygget, flokker ble utvidet og sauenæringa ga blaffen. Og derfor skal ulven dø.

Ulvesona er en forbannelse for ulvene. Ingen ulver er født med GPS og kan sjekke om de er innafor eller utafor sonen. Mennesker tenker kart og grenser, dyrene tenker revir. At halve reviret er utenfor ulvesonen er ikke etter regjeringas ønske. Og derfor skal ulven dø.

Det er alt for mange sauer i Norge. Dette viser prognosene og salgstallene. Å gå inn i 2017 med fem tusen tonn uønsket sauekjøtt (ta dette tallet inn over dere, kjære, kjære regjering, det er snakk om disse tallene i denne framstillingen https://silverfokz.wordpress.com/2017/02/05/ser-du-tallene-na/ ) kan umulig være regjeringens ønske. Dette er fra Norturas egne tall. Resultatet var at sauekjøttet måtte selges til dumpingpris til utlandet for å tømme fryselagrene før saueslakta i 2017 igjen fylte fryserne med nytt overskuddskjøtt. Og derfor skal ulven dø.

Forbrukerne ønsker ikke konfliktkjøtt lenger. Salgstallene går ned. Nå må Nortura la 300 ansatte gå fordi tidene forandres og salget ikke stemmer med produksjonen lenger. Folk begynner å våkne. De vil ikke ha det sauekjøttet som er årsaken til at rødlista rovdyr slaktes ned. Men dere i regjeringa nekter å innse fakta som forteller at noen sauebønder ikke har noe valg lenger: Noen sauebønder MÅ omstille drifta fordi salget går ned. Slik er det i alle yrker i Norge. Markedet bestemmer – men ikke hos sauenæringa som fremdeles suger subsidier fra skattepengene. Og derfor skal ulven dø.

Ulven. Som er det mest forhatte rovdyret – det mest forhatte dyret i hele Norge, av enkelte. Til tross for at ulven er det rovdyret som står for det minste svinnet av hva rovdyr sørger for – og endog sørger ikke rovdyr for mer enn 7-10 % av svinnet på gjennomsnittlig 100 000 sauer i utmarka de siste årene. NKS – Norsk Kvit Sau er en bortavla rase som skulle bringe mer kjøtt og ull, og ikke var beregna å overleve i utmarka. Noen sauebønder og ulvehatere mener at 100 000 lidelser er akseptabelt når vi har over 2 millioner sau i Norge. Regjeringa bryr seg ikke om de lidelsene disse sauene utsettes for. Og derfor skal ulven dø.

Det finnes rike folk som eier skog i Norge, og de leier ut skogen til elgjegere. Når elgjegere nekter å jakte med hunden i bånd blir skogeierne redde for å miste inntekt på utleie av jaktområde. Og derfor skal ulven dø.

Det er mange nok seriøse elgjegere som kan dokumentere at det fungerer fint å jakte elg med bikkja i bånd. Dessuten er dette langt mer humant for viltet. Men de elgjegerne som hater ulv nekter å lytte til disse jegerne og anser dem som svikere. Og derfor skal ulven dø.

De to revirene som ble utryddet på starten av 2018 fungerte som en mur for streifulv fra Sverige. Sommeren 2017 beviste dette med langt større tap av sau lenger oppe på kartet da streifulv fra Sverige ikke hadde noen flokk å jakte med for å skaffe mat og måtte ty til enkel mat: Sau. Det er så mye fakta som finnes å lese om ulv og revir og jaktmetoder, men tradisjonen tro nekter den norske regjering å ta til seg fakta, og derfor skal ulven dø.

Frykt har blitt det nye kortet i kampen for å bli kvitt ulven, blant de som hater ulv. Når noen har flyskrekk er det aldri snakk om å sette alle flyene i Norge på bakken. Om noen har angst for edderkopper er det heller ikke snakk om å drepe alle edderkopper i landet, selv om denne angsten kan være langt verre for vedkommende som sliter enn de som påstår at de er redde for ulv uten å ha ulv i nærheten engang. For ulv er et myteomspunnet dyr og det er lett å la seg rive med av frykten til gamle sagn og myter; mennesket er en rase som av og til ønsker å bli skremt. Men verst av alt er det at noen mennesker velger å tro på ting som blir sagt uten å sjekke fakta eller ta grep rundt sin egen frykt. Og derfor skal ulven dø.

Det var snakk om samfunnsinteresser da Helgesen sa ja til å drepe de to revirene som nå er historie. Et skammens kapittel som stryker Norge fra listen over å kunne kalle seg naturnasjon. Samfunnsinteressen lå i skogseiernes og elgjegernes interesser, da de ulvene som ble drept aldri hadde vært i nærheten av en sau. Med andre ord var det snakk om grådighet rundt elg. Og derfor skal ulven dø.

Hvorfor lytter ikke regjeringen til flertallet lenger? Må vi ty til samme hissighet og raseri som de som hater ulv, for å bli hørt? Dere har i alt for mange år lukket øynene for både vernernes rop om rettferdighet for naturen, og de konvensjoner og lover som Norge er forpliktet til å følge. Det eneste dere så langt – i mine øyne – har vært opptatte av, er å finne smutthull så dere kunne tekkes det lille antallet i hylekoret som hater ulv og grafser grådig til seg det som tilhører naturen, slik at dere med en regjerings gode samvittighet kunne drepe og utradere 75 % av ulvebestanden i Norge. Dette er utilgivelig for seriøse vernere. Utilgivelig. Dere har sviktet velgerne. Og derfor skal ulven dø.

Sammenfattet – når man ser tallene i sauenæringen, prognosene for salg av sau/lammekjøtt, antall sau i marka, tapstall som ikke har med rovdyr å gjøre, tapstall som blir tillagt ulv, innstillingen til skogeiere og elgjegere og ikke minst den horrible forvaltningen i det å la lokale, ustabilt skyteglade jegere bli med på ulvejakt med de dyrelidelser dette medfører i form av overilt iver og ulvehat for å skyte ulv med resultat skadeskyting og lidelser… Hvordan har dere samvittighet til å fortsette denne ulvepolitikken? Nå er det på høy tid at dere tar tak i problemet der det faktisk er, og lar ulvene i Norge få ta seg opp til en levedyktig stamme som er beskyttet under å være en rødlista art.

Forskere blir ikke lyttet til. Tall blir neglisjert. Fakta blir oversett. Og flertallet blir ikke hørt. Et flertall som har langt større samfunnsinteresser i å oppleve en vill, naturlig, sunn fungerende natur enn et bitte lite antall av skogeiere, elgjegere og sauebønder. Det var mange som møtte på markering for ulven og mot ulvejakta 20. januar i flere byer i Norge. Den gikk av stabelen i en tid da influensa herjer landet og om alle som ønsket å møte hadde møtt opp, ville tallet vært et helt annet. Det foregikk også mange demonstrasjoner i verden, for å vise avsky mot den norske regjering og ulvepolitikken.

Den Norske Regjering: Dere burde skamme dere som så langt har misskjøttet oppgaven deres i å beskytte en truet art. Det høringsforslaget som skal behandles, strir imot både beskyttelsen til ulvene i sonen og dyrevernet ulvevalper burde være beskyttet av om foreldrene blir skutt i yngletid. Dette er totalt uakseptabelt. Går forslaget igjennom, vil vi havne på lista over land med verst dyrevern. Er dette virkelig regjeringens ønske? For det er så absolutt ikke flertallets ønske blant folket!

Hva er vitsen med nasjonalparker hvor jerver blir røsket ut av hiet for å få et nakkeskudd, og hva er vitsen med ulvesoner hvor ulvene blir skutt uansett? Dyrevern i norsk natur er en vits for alle våre store rovdyr. Uetisk gaupejakt på vettskremte dyr og nedskyting av søvnige bjørner som knapt har sett dagslys etter dvalen… Det finnes ingen rovdyr som er trygge noen steder i Norge – ikke under noen lover, regler eller grenser satt av regjeringen. DET er signalet regjeringen har gitt i mange år, og dette signalet vil forsterkes om forslaget går igjennom.

Dere kan ikke gjøre ulvene i Norge enda mer utsatt og rettsløse enn de allerede er. Dere burde gi dem enda mer beskyttelse. Husk at velgerne nå har valgt vekk sauekjøtt. Nortura vet. Tar dere sjansen på å merke effekten av velgernes reaksjon om dere svikter naturen og ulvene?

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Dans med ulver

Dans med ulver

Kypros har alltid vært øya med sol og varme – Island in the sun – for oss nordboere, Et paradis for skattebetalere uten tanke på finanser og banker....


« Ulveslaget »

« Ulveslaget »

(2-17)

«En vinterkveld hørtes ulvehyl fra skogen og folkene på prestegården fryktet det verste. Den natten skulle de aldri glemme.»


Slik begynte...Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Odd Jarl Gerhardsen Redaktør: Terje Bjørlo Nett: 

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2023 - Republisering