Kunnskapsministerens drømmeforeldre

(Nr 1 - 2011) ÅPENT BREV TIL REGJERINGEN STOLTENBERG V/KRISTIN HALVORSEN

AV TORE SVEUM, LEDER AV STOPP MOBBINGEN

Halvorsen ønsker engasjement
Flere ganger i løpet av Kristin Halvorsen sin fartstid som kunnskapsminister har hun uttalt at nå må norske foreldre begynne å engasjere seg mer ovenfor skolen! I enkelte uttalelser så kan det virke som om kunnskapsministeren mener at det er foreldrenes manglende engasjemang som er årsaken til bla det store frafallet, samt relativt lave læringsresultater sett i forhold til ressursene som brukes pr elev.

Etterlyser engasjement
De fleste skoler etterlyser også større engasjemang fra foreldrene, og dette er helt sikkert på sin plass å etterlyse! Fungerer ikke skole hjem engasjementet, svikter en del av den viktige kommunikasjonen som kan være avgjørende for et barns fremtid.

MEN!!! Som foreldreforening så representerer vi ’drømmeforeldrene’. De foreldrene som står på for sine barn og som har mye kontakt med skolene! Hva skjer med dem, jo dem ansees som å være et kjempeproblem for skolen. Skolene har gjort mange av våre medlemmer til sine verste fiender! Hvorfor? Jo, fordi dem setter krav til at skolene skal følge lovverket og gjøre jobben sin! Som engasjerte foreldre så stiller dem også spørsmålstegn ved skolens handlemåte noen ganger. Dette er helt uhørt for norske skoler, kom ikke der og still spørsmålstegn ved hva dem gjør!!

Foreningen Stoppmobbingen

Vår forening har en liste over skoler der foreldre tilslutt har valgt å ta barnet ut av skolen pga mobbing, dette for å forsøke å berge liv og helse! Størstedelen av disse foreldrene har opplevd meget alvorlige overgrep fra skolen med tanke på håndteringen. En kjent mobbeteknikk er hersketeknikk. Alle foreldrene er utsatt for det fra skolenes side. I langt de fleste sakene er det tung dokumentasjon på mobbingen, men skolene mener bestemt at skolen gjør alt sitt bra, og sender dermed barnevernet på familiene som en ’hevnaksjon’. Som kunnskapsminister så er det ditt ansvar at dine skoler får lov til å utføre denne form for mobbing av norske foreldre.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Odd Jarl Gerhardsen Redaktør: Terje Bjørlo Nett: 

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2023 - Republisering