MILITÆRMILLIARDER RETT I DASS

(Åge Fjeld - nr 1 - 2011) MENS FREDSFORSKER FREDRIK HEFFERMEHL PÅVISER AT JAGLANDS FAMØSE FREDSPRISUTDELING STRIDER MOT NOBELS INTENSJONER.

WikiLeaks-lekkasjer
Er Jagland bekymret fordi WikiLeaks har lekket ut dokumenter som viser at vi blir ført bak lyset av en ekkel type politikere og byråkrater med dobbelt statsborgerskap. Disse bekreftet landsforrædernes angiveri av nordmenn til USAs Oslo-ambassade.

Lekkasjene avslører
Vi bør være glade fordi lekkasjene også har bidratt til at Stein Ørnhøi har kunnet avsløre at USAs lakeier i forsvaret og regjeringa har påført Norge titalls milliarder i unyttige utgifter ved uvettig militærpolitikk. Om Ørnhøi ikke har dekning for sine påstander i Dagsavisen den 30.12.2010 er han ille ute. Da han trolig har rett, må det få svært alvorlige konsekvenser for dem som har solgt seg til USAs rustningsindustri. Allerede i 1960 advarte USAs avgående president krigshelten Dwight Eisenhower mot sitt lands rustningsindustris intriger for økt opprustning.

Knyttet Norge til NATO
I boka ”Ut av kurs”, skrev Johanne Åmlid som deltok på Arbeiderpartiets landsmøte i 1949, hvordan en gruppe høyresosialdemokrater som var påvirket og bundet til USA, manipulerte møtet, brøt med vår nøytralitetspolitikk og knyttet Norge fast til NATO og det kapitalistiske vesten. Ikke minst Haakon Lie var skrupplløs, etter at Einar Gerhardsen et år tidligere ved sin beryktede Kråkerøy-tale hadde satt inn et forhåpentlig dødsstøt mot de norske kommunistene.

Følger USA
Siden har høyrefløya Arbeiderpartiet til 99% fulgt USA i utenriks og militærpolitikken, - og sjølsagt hatt støtte av mange innen borgerpartiene og i næringslivet. Trass at USA hele denne tida har ført en imperialistisk politikk og støttet fascistiske fascistregimer rundt i verden.
På samme måte som Norge svek sine nordiske naboer i 1949, påviser Ørnhøi hvordan Norge ikke bare har kastet titalls milliarder i dass ved ulike uvettige militærdisposisjoner, men også igjen har sveket Sverige i samband med flykjøpet. Det svenske flytypen Gripen ville, ifølge lekkasjene ikke bare blitt mange milliarder billigere, men også kunne brukes fra norske flyplasser til å forsvare Norge. Mens F35 trenger større flyplasser, og er mest beregnet til å skaffe USA maktposisjoner ute i verden. Slik kan Norge hjelpe USA til igjen å vinne kontroll, ikke minst til å styrte venstreregjeringer i Sør- Amerika. Nå må ikke bare venstresida, men hele det progressive Norge kreve full gjennomgang av den hittil førte servile USA-linje, - og føre en ny politikk basert på FNs beslutninger. De i departementene som slik har underlagt seg dobbelt statsborgerskap må avsløres og så fjernes for godt.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Odd Jarl Gerhardsen Redaktør: Terje Bjørlo Nett: 

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2023 - Republisering