Vår nordlige dimensjon

(Nr 2 - 2011) - DET ER MEGET POSITIVT AT SENATET I USA NÅ HAR GITT SAMTYKKE TIL RATIFISERING AV DEN NYE START-AVTALEN MED RUSSLAND OM REDUKSJONER I ANTALLET STRATEGISKE ATOMVÅPEN. DET ER VIKTIG FOR VÅR FELLES SIKKERHET, UTTALTE NORGES UTENRIKSMINISTER JONAS GAHR STØRE I EN PRESSEMELDING FRA UTENRIKSDEPARTEMENTET DEN 23.12.2010.

AV KNUT VIDAR PAULSEN
Avtalen er den første reelle nedrustningsavtalen mellom USA og Russland på nærmere 20 år. Den begrenser partenes utplasserte strategiske atomstridshoder til 1550, ned fra 2200 under den forrige avtalen. USA og Russland har over 90 prosent av verdens atomvåpen.

De Forente Nasjoner og hovedforsamlingens første spesialsesjon for nedrustning avsluttet sitt arbeid i New York den 1. juli 1978 og vedtok ved samstemmighet «Sluttakten», som anbefalte «opprettelsen av atomvåpenfrie soner som viktige tiltak på veien mot nedrustning».

Atomvåpenfrie soner
Start-avtalen aktualiserer derfor at de atomvåpenfrie NATO-landene oppretter eller tilslutter seg en atomvåpenfri sone i likhet med de sentralasiatiske atomvåpenfrie landene i militæralliansen: Collective Security Treaty Organisation, CSTO. De opprettet den atomvåpenfrie sonen i Sentral-Asia som trådte i kraft fra 2009.

Tall fra SIPRI viser at USA i 2008 sto for 40 % av verdens rustningsutgifter. USAs president Barack Obama presenterte den 28. oktober 2009 det største krigsbudsjett i verdenshistorien. 680 milliarder dollar.

USAs militærbudsjett
Det amerikanske militærbudsjettet utgjør om lag 5 % av brutto nasjonalprodukt, BNP – mot 7–10 % under den kalde krigen. Det militærindustrielle kompleks i USA og Europa planlegger ny opprustning gjennom utvikling og produksjon av prototypen for det femtegenerasjons kampflyet F-35 som det militærindustrielle kompleks i Norge ønsker å anskaffe.

Russlands militærbudsjett
De russiske forsvarsstyrkene i 1992 telte 2,8 millioner mann, i 1999 1,2 millioner og i 2003 850 000 mann (Menon, 2004, s. 254). De årlige russiske forsvarsutgiftene utgjør 3,9 % av brutto nasjonalprodukt, BNP. (Russia. The World Factbook, CIA, 2009). Russland er tilsluttet Collective Security Treaty Organisation (CSTO). Det militærindustrielle kompleks i Russland og India planlegger ny opprustning gjennom utvikling og produksjon av prototypen for det femtegenerasjons kampflyet PAK FA (T-50) fra Sukhoi-fabrikkene.

Kinas militærbudsjett
Kinas forsvarsbudsjett for 2009 var ifølge offisielle kinesiske opplysninger 480,7 milliarder yuan, tilsvarende 500 milliarder kroner, som utgjør 6,3 prosent av det kinesiske forsvarsbudsjettet. I penger er forsvarsbudsjettet på 2000-tallet økt fra ca. 120 milliarder yuan til årets 480 milliarder. Det tilsvarer en firedobling, mens antallet soldater og offiserer er redusert fra 3 millioner til 2,3 millioner. Kina er tilsluttet: Collective Security Treaty Orgasnisation (CSTO). Det militærindustrielle kompleks i Kina planlegger ny opprustning gjennom utvikling og produksjon av prototypen for det femtegenerasjons kampflyet J-20 fra Chengdu Aircraft Corporation, som trolig vil koste 50 til 80 prosent mindre enn det amerikanske og russiske motstykket. J-20 kan bli solgt til land i Sentral-Asia, Midtøsten, Latin-Amerika, Sørøst-Asia og enkelte rike land i Afrika.

NATO-landene står nå for 70 % av verdens militærutgifter og forsvarseksperter har pekt på at det er to millioner NATO-soldater i Europa. Det militærindustrielle kompleks i USA og Europa planlegger ny opprustning gjennom utvikling og produksjon av prototypene for kampflyet F-35 og Eurofighter.

Vår nordlige dimensjon åpner for en global avtale om ikke å sette femte generasjons kampfly i produksjon. De økonomiske resursene skal i stedet anvendes i et handlingsprogram fra 2011 til 2030: Et rammeverk i en global plan A for Moder Jord med fred, arbeid, omsorg og velferd for alle. Det må på plass under drøftelsene før klimatoppmøtet i Sør-Afrika i 2011. FNs Tusenårsmål skal innfris i 2015. Samlingen om Tusenårsmålene skal bidra til å avskaffe atomvåpnene og redusere det militære forbruket ned til 1 % av BNP innen 2020 på veien mot karbonnøytralitet i 2020 og klimanøytralitet i 2030 gjennom en all-europeiske, all-asiatiske, all-afrikanske, all-atlantiske og all-amerikanske løsning.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Odd Jarl Gerhardsen Redaktør: Terje Bjørlo Nett: 

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2023 - Republisering