Medietopper støtter kulturtopper

(14 - 2017) KRONIKK: 

Dagbladet avslørte lørdag at Facebook-vennskap lønner seg for kulturtoppene. -I sum betyr dette at hvert Facebook-vennskap i snitt er verdt 58 000 kroner i støtte - ut fra 2016-tallene. Er det slik også i Trøndelag?

Terje Carlsen, uavhengig journalist

-I dagens digital-sosiale verden blir det likevel tydelig at nettopp de rent sosiale, ikke-profesjonelle relasjonene, utvikles og vedlikeholdes som aldri før, i nye grenseløse former for fellesskap, sa professor i sosiologi, Aksel Tjora, som innledning til et foredrag i Vitenskapsteoretisk forum i Trondheim. Ikke alle har imidlertid nettverk som kapitaliserer seg. Det er ikke lenge siden avisa Innherred fortalte om Håvar Hojem som fikk 450 kroner i uka fra Sosialene å leve av. Det er fastslått i § 5-1 første ledd i sosialhjelpsloven at den enkelte sosialhjelpsmottaker først skal utnytte alle muligheter til å forsørge seg selv, ved arbeid, trygderettigheter, men også med forbrukslån og salg av eiendeler, før han kan motta sosialhjelp. Å motta sosialhjelp kan være nedverdigende, fungere som offentlig stigmatisering gapestokk. Men noen vet hvordan de skal knekke tilskuddskoden fra det offentlige på andre måter, uten å måtte knegå sosialkontoret på NAV: Hans Petter Sundal i Trøndersk Multimedia er en av dem. Og han lever bra på det. TMM Produksjon har siden Midtnorsk Filmsenter ble etablert i 2005 mottatt samlet 2 835 000 kroner i støtte fordelt på 15 tilskudd til utvikling og produksjon av filmprosjekter, forteller Solvor Aamdal i Midtnorsk filmsenter til oss. Filmsenteret eies av Nord-Trønderlag fylkeskommune og sørfylket. Nord-Trønderlag Fylkeskommune har i tillegg bistått TMM Produksjon AS direkte med 640 000 til forskjellige prosjekter, opplyser kommunikasjonssjef i Nord-Trønderlag fylkeskommune, Narve Nordmelan. Til sammen utgjorde da støtten til Sundals TMM Produksjon omkring 3,5 millioner. Som bedriftseier kan Sundal naturligvis utgiftsføre reiser og middager dersom han kan sannsynliggjøre for skattemyndighetene at reisene og middagene er i ervervs hensikt. Det kan ikke en sosialklient. TMM Produksjon genererte i 2014 inntekter på 6 248 286 kroner i fjor, en oppgang fra forrige år på halvannen million. Driftsresultatet før skatt er dog marginalt, slik at TMM Produksjon neppe betaler skatt. Likviditeten er likevel meget solid. Likevel får altså Hans Petter Sundal støtte fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune, samt en rekke småkommuner, til forskjelligartede produksjoner. Av og til har den støtten vært opp i betydelig. Fra enkeltkommuner har støtten vært mer beskjeden, men likevel penger som kommunene i andre sammenhenger sier de ikke har. Men også Levanger kommune, som stadig skjærer ned på helsebudsjett (dosetter fornyes ikke osv.), bidratt med 4.5 millioner til lekegrinden, Filmfabrikken, der Sundals bedrift, TMM Produksjon AS, er lokalisert, Fylkeskommunen spyttet i 2.5 millioner. Filmfabrikken har også en rolle i Tindved Kulturhage. Da den anerkjente bloggeren Gunnar Tjomlid, mannen bak boka Placebodefekten, kom med ramsalt kritikk av Sundals og TMMs produksjon, Bygdedoktoren, en film om Snåsakaillen Joralf Gjerstad, der Marte Hallem fungerte som «journalist», svarte Sundal beskt: "Lag en dokumentar selv hvis du er så kritisk!". "Hvis du ikke har møtt Joralf har du ikke noe du skulle ha sagt!". Men Tjomlid fastholdt at all den tid Sundal og Hallem i stort monn er finansiert av skattebetalerne, så må Sundal og Hallem like mye som topper i annen offentlig virksomhet finne seg i at hans business blir underlagt granskning og kritikk. TMM Produksjon fikk 200 000 kroner i støtte til å lage Bygdedoktoren fra Midt Norsk Filmesenter, de søkte også støtte fra Snåsa kommune. Tjomlid mener Sundal setter imidlertid opp en rekke underlige regler for kritikk og skrev om det: -Med mindre man selv er villig til å lage en dokumentar, kan man altså ikke kritisere produktet til TMM, Sundal og Marthe Hallem, sier Gunnar Tjomlid. En av styremedlemmene i Midt Norsk Kultursenter, der Marte Hallem og Hans Petter Sundal i TMM Produksjon henter penger fra, er Bjørn Tore Hallem. Bjørn Tore Hallem har fra 1995 arbeidet som fotograf, klipper, produksjonsleder og produsent for TMM Produksjon, altså den samme mediebedriften som har fått så mye støtte fra Midt-Norsk Filmsenter. Bjørn Tore Hallem er Facebook-venn med Marte Hallem, men også med sjefredaktør Roger Rein i avisa Innherred sin kone, Hege Udbye. 5. april 2016 tilbød jeg sjefredaktør Roger Rein i avisa Innherred en kritisk artikkel om kulturtoppene på i TMM og andre mediebedrifter på Innherred, hvorpå svarte redaktøren svarte. - Hei Terje. Jeg bruker denne på torsdag. Må tygge litt mer på den du sendte i dag. Litt i tvil om den..R. Siden hørte jeg ikke noe mer. En versjon av artikkelen ble senere trykket i et annet medium på Østlandet. Både Marte Hallem og Hans Petter Sundal får jevnlig bred omtale i avisa Innherred.
Bjørn Tore Hallem har på sin side opptrådt ryddig i prosessen.-For tre år siden ble reglene slik i Midt-Norsk Filmsenter at når man meldte seg inhabil i en sak, ble man inhabil i alle tildelingssaker. Så du kan si jeg har sittet mye på gangen i styresaker, sier han. Bjørn Tore Hallem, som er i slekt med Marte Hallem, sitter i styret i TMM Produksjon der han og Hans Petter Sundal er hovedaktørene. Hans Petter Sundal og Marte Hallem har for øvrig sentrale roller i Trønder-TV AS. Mediebedriften eies av Trønder-Avisa AS og TMM Produksjon, der TMM Produksjon er innholdsleverandørene til Trønder-TV AS. Konserndirektør Arve Løbergs høyre hånd, daglig leder Hans Petter Sundal, sitter nettopp sammen med konserndirektør i Trønder-Avisa Arve Løberg i styret i Trønder TV AS. Sundal. Trønder-Avisa eies igjen av Senterpartiet og Venstre. Trønder-Avisa eier en rekke lokalaviser i Nord-Trøndelag, deriblant Snåsningen, Steinkjer-Avisa, Inderøyningen, og i 2015 Ytringen, lokalavisa Verran/Namdalseid, og Namdalsavisa. Trønder-Avisa har også en stor aksjepost i mediehuset Innherred der altså igjen Hans Petter Sundal er styremedlem.
Den som har mye sosial kapital, som Marte Hallem og Hans Petter Sundal med sine 12 roller i nordtrøndersk næringsliv, kan altså i tillegg til å være med å forme ytringsrommet til nordtrønderne, også konvertere den sosiale kapitalen til sosial anerkjennelse og et trygt levebrød. Det kan ikke en sosialklient.

 

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Odd Jarl Gerhardsen Redaktør: Terje Bjørlo Nett: 

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2023 - Republisering