Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix
Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

(11 - 2017) Nasjonal suverenitet er internasjonal lov nedfelt i FN-pakten og Nürnberg-domstolen. Nordmenn feirer sin nasjonale suverenitet 17. mai med barnetog og «ja vi elsker». Men ikke alle nasjoner er garantert suverenitet.
For i Syria opererer norske spesialsoldater på oppdrag for en USA-ledet imperialist-allianse. Oppdraget er å fjerne folkevalgte al-Assad som president. Grunnen er at han nekter å etterkomme nyliberalistiske Washington Consensus.
På selveste 17. mai i Pentagon ble «vår» krigsminister Ine Eriksen Søreide hyllet for «Norges langvarige og trofaste innsats for NATO» (les USA):
«Vi roser Norges ervervelse av F-35 og P-8 fly, og ser fram til et enda nærmere fellesskap med Dem når vi bringer disse avanserte muligheter online. Og med garantien Deres regjering ga i Wales i 2014, har Norge stødig økt forsvarsbruken i prosent av BNP», sa USAs krigsminister James «mad dog» Mattis.
Videre sa han: «Din erkjennelse av trusselen, og demonstrering av politisk vilje er eksempel for alle NATO-allierte. Fra denne side av Atlanteren hilser vi Deg for å forene ord med handling, og ærer Deg for å styrke vår NATO-allianse» (Department of Defense USA, Press Operations May 17, 2017).
Fantastiske ord, og «vår» krigsminister repliserte kry at «samarbeidet vil bli dypere i årene som kommer»: «... vi er faktisk på sporet av å gjøre samarbeidet sterkere», sa ministeren med å skryte NATO-basen med 300 stasjonerte US Marines på Værnes opp i skyene.
Videre sa Eriksen Søreide: «Og også i våre SOF-operasjoner i kampen mot ISIS - er det ekstremt viktig at vi fortsetter løpet, og faktisk evner å være fleksible... når dynamikken endres... noe som selvsagt er... er en utfordring».
Som en skjebnens vanvittige ironi var norske spesialstyrker i kamp mot syriske styrker inne på syrisk territorium på selveste nasjonaldagen 17. mai. Den pan-arabiske avisa Asharq al-Awsat (18.05.17) skriver:
«Ledet av USA gjennomførte amerikanske, britiske og norske koalisjons-tropper en hurtig utrykning. Opprørskilder tror oppgaven til spesialstyrken er å hindre regimestyrker fra å nå østlige enklaver på grensa mot Irak».
Egentlig; hva gjør Norge i Syria? Undergraver Syrias suverenitet, selvfølgelig! Og det på selveste 17. mai.
Stortinget sendte sommeren 2016 rundt 60 spesialsoldater til Jordan. Oppdraget (gitt av USA, og utvidet til april 2018) er å trene «moderate terrorister» (såkalte syriske opprørere) til å bekjempe «ekstreme terrorister» (les ISIS) inne i Syria.
Stortingets vedtak er selvsagt et angrep på Syrias suverenitet: «En slik avgjørelse representerer en grov og uakseptabel innblanding i en stats anliggende, og er en skamløs krenkelse av suverenitet, sikkerhet og stabilitet», fastslår det syriske Utenriksdepartement (Sputniknews.com 23.06.16).
De norske spesialstyrker er trolig forlagt i al-Tanf på syrisk territorium i grenseområdet mot Irak/Jordan. Her opererer USA med «joint operation room» tilknyttet et «Military Operation Center» i Jordan.
Ifølge Reuters (17.05.17) ble syriske regjeringsstyrker og iransk milits på vei østover mot al-Tanf stanset av norske, britiske og amerikanske spesialstyrker i samarbeid med koalisjonens bombefly.
Styrkene ble stanset 27 kilometer fra basen, fortalte kommandant Muzahem al-Saloum i Maghaweer al-Thawra til Reuters.
Maghaweer al Thawra er kjent som «New Syrian Army» (NSA), opprettet av USA (CIA) i 2015, og nå trent av norske spesialstyrker. Også «opprørsgruppene» Jaish Usud al-Sharqiya og Liwa al-Shaheed Ahmad Abdo opererer under det USA-ledede «Military Operation Center».
«Opprørsgruppene» samarbeider med «moderate terrorister» (jihadister) i grupper som Ahrar al-Sham, Jaish al-Islam og Faylaq al-Rahman. Offisielt fører disse gruppene krig mot «ekstreme» ISIS på syrisk territorium, og «tvinger» ISIS til å kjempe mot syriske regjeringsstyrker (smart!).
ISIS er USAs viktigste «frontkjempere» mot Assad-regimet. Vekselsvis blir strategiske ISIS-posisjoner erobret av «opprørsstyrker» med støtte av norske «SOF (Special Operation Forces) i kampen mot ISIS».
«Dette kan ikke være gode nyheter for [Assad]-regimet eller russerne, som håpet på at USA ville samarbeide med dem mot Islamske Staten», sa en opprørskilde til Scott Lucas i eaworldview.com (24.03.17).
Nürnberg-domstolen straffet nazister for «å planlegge og føre krig i strid med internasjonale avtaler». Går det ingen grense for Norges «forbrytelser mot freden» og krenkelse av andre staters suverenitet?

«Veien til krig»

«Veien til krig»

Av Jorge Cadima, Internasjonale avdeling, Portugals Kommunistiske Parti (PCP).

Fra Ukraina til Venezuela, Afrika og Midtøsten til Sør-Kina-havet,...


NORGE I TERRORENS SMØRØYE

■ Friheten har tidligere tatt opp Norges utsatte posisjon som terrormål. Dette bl.a. i forbindelse med utbyggingen av Ørlandet flyplass ved Trondheim...


Stikkord

krig

syriakrigen


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering