Petter Grønås (63)
Petter Grønås (63)

Kvinner og menn – bruk stemmeretten!

I år er det 100 år siden Norge innførte kvinnelig stemmerett. Bak retten lå en utrolig kamp for å få den igjennom. NKP oppfordrer i den anledning alle norske borgere til å benytte seg av retten til å stemme. 

Den årlige kvinnekonferansen til Nei til EU arrangeres i Trondheim 5.-6. oktober. Konferansen er Nei til EU sitt hovedbidrag inn i stemmerettsjubileumsåret. Tema i år blir naturligvis stemmerett, grasrotmobilisering og forholdene for demokratiet i et kriserammet Europa. Konferansen er åpen for alle kvinner som er medlem i Nei til EU. Det er viktig at vi er der! Interesserte kvinnelige medlemmer av Vest-Agder Nei til EU kan melde seg på til Runa Evensen, 994 51 476.

Kvinnekontakt og styremedlem i Vest-Agder Nei til EU,
og sekretær i Agder og Telemark distrikt av NKP, Runa Evensen

 

Kort om kandidatene

Første kandidat ved stortingslisten til Vest-Agder er:
PETTER GRØNÅS, 63 år
BOSTEDSKOMMUNE: KRISTIANSAND, OPPRINNELIG fra Holandsfjorden i Meløy kommune i Nordland.
ARBEIDSSTED: FAGARBEIDER LOGISTIKK på Hennig-Olsen Is.
ENGASJEMENT: KLUBBLEDER I NNN på HOI siden 2003. Meldem av Nei til EU. Solidaritetsaktivist, forkjemper for Rom-folket.
Andre kandidat ved stortingslisten til Vest-Agder er:
RUNA EVENSEN, 39 år.
BOSTEDSKOMMUNE: KRISTIANSAND
UTDANNING: BARNEPLEIER, RADIOGRAF, stråleterapeut
ARBEIDSSTED: SENTER FOR Kreftbehandling ved Sørlandet Sykehus
ENGASJEMENT: SEKRETÆR I Agder og Telemark distrikt av NKP, Kvinnekontakt og styremedlem av Vest-Agder Nei til EU, medlem av Norsk Bonde og Småbrukarlag, abonerer på Norsk Barneblad.

Tredje kandidat ved stortingslisten til Vest-Agder er:
ARTHUR MARTIN ANDREASSEN, 78 år.
BOSTEDSKOMMUNE: FARSUND
YRKE: PENSJONIST, BONDE og tusenkunstner
ENGASJEMENT: LEDER I Agder og Telemark distrikt av NKP, medlem i Norsk Bonde og Småbrukarlag, medlem i Nei til EU, spiller i Lista trekkspillklubb m.m

 

Hele listen

Agder og Telemark distrikt av NKP har nominert følgende kandidater til stortingsvalget i Vest-Agder 2013:
1. Petter Grønås, 1950, Kristiansand
2. Runa Evensen, 1974, Kristiansand
3. Arthur Martin Andreassen, 1935, Farsund
4. Shamsuddin Shams, 1949, Kristiansand
5. Paul Johan Thunes Jensen, 1985, Kristiansand
6. Golshamir Mir, 1954, Kristiansand
7. Trygve Mersland, 1945, Farsund
8. Danial Ahmadi, 1959, Kristiansand
9. Linda Evensen, 1965, Bykle
10. Odd Werner Sørensen, 1950, Farsund
Den oppsatte liste ble vedtatt på nominasjonsmøtet 15. januar 2012.

 

Intervju med førstekandidat

PETTER GRØNÅS (63) er førstekandidat for NKP ved høstens stortingsvalg i Vest Agder. Han er også klubbleder for nnn på Hennig-Olsen Is i Kristiansand. Ett naturlig første spørsmål er derfor: 

Hvordan fungerer det å være medlem av NKP og klubbleder på en privateid bedrift?
DA JEG BLE valgt første gang i 2003 var jeg ikke medlem i NKP, men at jeg var kommunist var allment kjent. Jeg tror kommunisters rykte som troverdige er en styrke som tillitsvalgt ,ingen lanserer mistanke om at vi løper eiernes ærende .Samtidig innser vi jo at vi har felles interesse med eierne i noen saker, og tar på alvor kravet om at vi skal ta vare på medlemmenes interesser både m.h.t. lønn , miljø og arbeide.

Du presiserer medlemmenes?
DET ER MITT ansvar. Dessverre er det slik i Norge at vi ikke klarer å utelukke uorganiserte gratispassasjerer fra å få de godene vi forhandler fram, men det er alltid ett mål.

Hvilke faglig-politiske interesser står på spill ved valget i høst?
DET ER MANGE. For å ramse opp ,åpning for mere midlertidige tilsettinger, utvanning av overtidsbestemmelse, lettere adgang til gjennomsnittsberegning av arbeidstida, angrep på den kollektive sentrale forhandlingsretten og så videre og så videre. Det forunderlige er at en del organiserte ser ut til å trekkes til de partiene som vil forverre deres kår, antagelig håper de på at fagbevegelsen skal klare å slå tilbake framstøtene mot arbeidsfolks innarbeida rettigheter. Disse framstøtene blir for øvrig også forsterket av en EØS avtale som setter rettighetene i fare. Vi har altså to oppgaver : å slåss mot de kreftene nasjonalt som vil utvanne rettighetene , og få sagt opp EØS avtalen.

Midlertidige ansettelser, vil ikke det bringe flere inn i arbeidslivet?
BEDRIFTSEIERNE DRIVER FOR profitt, og dersom et svekket oppsigelsesvern fører til at profitten kan maksimeres vil en slik åpning bli brukt, om det er nødvendig eller ikke. Tror neppe at de politikerne som ivrer for dette aner konsekvensene. Og hvordan stiller midlertidige ansatte i forhold til boliglån for eksempel, som allerede er svindyrt på grunn av boligspekulasjonen.

Du nevnte også gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, det må da være bra for arbeidstakerne også?
ER DU ALDELES spinnvill? Arbeidstakere som allerede i dag sliter med å klare seg gjennom den arbeidsdagen de har nå, skal altså i perioder tåle enda lengre arbeidsdag. For en del bransjer vil denne lengre arbeidsdagen komme på en periode av året da andre har ferie, skoler og barnehager er stengt og været ofte er bra. For å si det kort, eldre og slitne arbeidstakere vil få det verre med gjennomsnittsberegning av arbeidstida, arbeidstakere med unger vil få vansker med å ta ferie sammen med avkommet og de som hverken er eldre eller har unger, vel kanskje de har lyst til å bruke fritida på andre mer hyggelige ting. Typisk er det teoretikere som står for dette forbaska vaset.

En annen side ved det fagligpolitiske arbeidet er det som kalles kjedemakt.
GJENNOM FORBUNDET HAR jeg arbeidet en del med dette. Det er skremmende at 4,eller snarere 3, dagligvarekjeder omsetter omtrent alt av dagligvarer i Norge. Og de posisjonerer seg for enda tydeligere integrasjon, og de forsøker å ete hverandre. Dette kalles monopolisering ,og målet er selvsagt monopolprofitt .Dette vil på sikt føre til høyere priser (gir nettopp denne monopolprofitten) ,semre kvalitet og færre bedrifter i produsentindustrien .Her har NKP sammenfallende syn med fagbevegelsen .Forøvrig ligger programformuleringene til NKP ute annet sted i avisa.

Og så Petter, integrering av folk med minoritetsbakgrunn. Det er også ett felt der du aktiv på i NKP.
JEG HAR ALLTID hatt klare synspunkter på asyl- og flyktningpolitikken. Disse er i samsvar med det synet partiet målbærer. Følger vi den offentlige debatten ser vi at de synspunktene som vil ha en mere restriktiv politikk på dette feltet bruker en manglende, eller mislykket integrering, som begrunnelse for dette. Ja naturligvis bortsett fra mureren i Frp.

Mureren?
JA SANDBERG, VAR ikke han i Hellas og tilbød hjelp med å lage en mur mot hordene av fremmedkulturelle som vil inn i Europa?

Integreringen?
GJENNOM ARBEIDET MED dette er jeg blitt overbevist om at den beste arenaen for integrering er arbeidslivet, ja og så skolen. Dessuten er arbeidsplassen en suveren arena for læring av språk, lover og regler, likestilling, ytringsfrihet og så videre. Og denne kunnskapen kommer også sivilsamfunnet til gode . Jeg, og mange med meg, har erfaring med dette som jeg vil kunne ta med meg inn i en folkevalgt posisjon. Det største problemet jeg har opplevd på dette feltet er nemlig politikere som på død og liv skal finne opp hjulet på nytt. Å lytte til folka på gølvet er jævlig vanskelig for mange politikere. Disse er vokst opp uten kontakt med livet utenfor sin snevre politiske verden. Klarer vi å få til integrering i arbeidslivet er vi langt på vei i å slå tilbake kritikken mot integreringen i det sivile samfunn. Men, lytt til oss praktikere!
Intervjuet fortsetter neste side —–––––––––––––-–>

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Stortingsvalg uten mening

Stortingsvalg uten mening

(17 - 2017) Det stunder å rette blikket mot det borgerlige demokratis kyskhetsbelte – Stortingsvalget. Valget skal bevitne påstanden om at flertallet...


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering