• Hjem
  • Politikk
  • Kapitalkreftene truer kysten: Folket gjør opprør
Fiskebaron Røkke har systematisk sabotert levering av fisk til fiskeindustrien i Finnmark. I august 2012 ble Aker Seafoods tatt på fersken, da tråleren «Skaidi» ikke leverte fisk i Mehamn, til tross for leveringsforpliktelsen. Foto: kystogfjord.no
Fiskebaron Røkke har systematisk sabotert levering av fisk til fiskeindustrien i Finnmark. I august 2012 ble Aker Seafoods tatt på fersken, da tråleren «Skaidi» ikke leverte fisk i Mehamn, til tross for leveringsforpliktelsen. Foto: kystogfjord.no

Bjarne H. Johansen: KYSTEN ER I opprør. I Mehamn og Hammerfest demonstrerte flere hundre i fakkeltog mot nedleggelse av fiskebruk langs kysten. Og protestene fortsetter.
FOR NOK EN gang vil Kjell Inge Røkkes fiskeriselskap Norway Seafoods legge ned driften ved en rekke anlegg, både i Finnmark og Nordland. Ifølge selskapet går fiskeindustrien med underskudd og må klave inn i Hammerfest, Kjøllefjord og Mehamn. All produksjon i Finnmark skal samles i Båtsfjord.

KJELL INGE RØKKES oppkjøp av fiskekvoter og landanlegg i nord siden 1996 har vært omstridt. Aker Seafoods kjøpte fiskeribedrifter med tilhørende trålerkonsesjoner og leveringsplikt. Med sterk støtte fra ledelse og ansatte ved bedriftene, samt fra lokale og sentrale topp-politikere i AP og Høyre, ble oppkjøpene godkjent av ansvarlige statsråder, men Røkke har hele tiden utfordret leveringsplikten.
OVERSKUDD ER IKKE lønnsomt nok. For utbyttersystemet baserer hele sin eksistens på profittmaksimering. Aker Seafoods oppnådde 1. kvartal 2012 et resultat før skatt på 38,0 millioner kroner, mot 49,0 millioner kroner i 1. kvartal 2011. For å øke profitten planla Aker-selskapet våren 2012 å redusere antallet fiskeindustribedrifter i Nord-Norge til to - Stamsund og Båtsfjord.

RØKKES PLAN OM bare to leveringsanlegg ble lagt på is fordi politikere og kystfolket protesterte kraftig mot å lempe på konsernets leveringsplikt. Helga Pedersen, tidligere fiskeriminister og parlamentarisk leder i AP, ba Røkke bare glemme å legge ned anlegg. Aker Seafoods hadde med dispensasjon fra deltakerloven fått trålerkvoter ved å forplikte leveranser av fisk til land.

SAMTIDIG FORTSATTE RØKKE å sabotere leveringsplikten. I oktober 2012 rapporterte Fiskeridirektoratet systematisk juks hos Aker Seafoods. Store mengder fisk som selskapet hevdet det hadde levert til nordnorske mottak, ble aldri levert.

STØTTESPILLERNE SOM HADDE omfavnet Røkke, kjente seg dolket i ryggen. I Mehamn fikk Aker Seafoods overta både trålkonsesjoner og nytt fiskeindustrianlegg i 2006 med politisk og økonomisk drahjelp fra AP-ordfører Roger Hansen. I 2012 kjente Hansen seg lurt og hevdet at Aker Seafoods kynisk hadde fjernet fisk fra Mehamn for å gjøre bedriften ulønnsom.

- DET KAN se ut som at Aker Seafoods agenda har vært å få tak i trålkonsesjonene, for så å ta fisken bort herfra, sa Hansen til NRK (nrk.no 03.08.12).

KONSERNSJEF DYRNES I Norway Seafoods svarte at konsernet overholdt leveringsplikten, men krevde at politikerne måtte være mer opptatt av lønnsomhet i fiskeindustrien, ikke hvor fisken ble levert.

FORBANNET KREVDE ET tverrpolitisk Finnmark at enten ble leveringsplikten overholdt, eller så kunne Røkke glemme alt av trålerkonsesjoner. I ord skjerpet så regjeringen leveringsplikten, men lot mangemilliardær Røkke som fiskebåtreder (Aker Seafoods ASA) og industrieier (Norway Seafoods Group AS) i praksis ture fram som han ville.

OG PÅ NRK Brennpunkt 6. november 2012 gikk Røkke rett i strupen på den rødgrønne regjering:

- REGJERINGEN ER direkte uansvarlige, så uansvarlige at jeg gremmes, du vet ikke om du skal le eller gråte. Regjeringen lar mennesker som er utrolig verbale, få lov til å føle. Føle, ikke fakta. Det er følelser som teller, de forholder seg ikke til faktum og realiteter. Dette dreier seg ikke om følelser, det dreier seg om fakta, konsekvenser og ansvarlighet - og det utøver vi.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering