• Hjem
  • Politikk
  • Stopp offensiven mot den arabiskebefolkningen og mot demokratisk frihet!
Stopp offensiven mot den arabiskebefolkningen og mot demokratisk frihet!

Israel/Palestina

■ Uttalelse fra Det israelske kommunist forum (19.03.2016):

Det Israelske Kommunist Forum fordømmer den igangsatte kampanjen som blir gjennomført mot den arabiske befolkningen og dens valgte ledere. Spesielt fordømmer vi alle lovgivningsmessige tiltak som pågår for fullt, rettet mot politiske partier og Knesset-medlemmer som representerer store deler av den arabiske befolkningen i Israel. Målet med en slik lovgivning er å utelukke slike partier og personer fra Knesset, samt tilgang til den politiske arena i Israel. På lang sikt kan slike trekk føre til at alle representanter for den arabiske befolkningen, samt de jødiske demokratiske kreftene, blir fullstendig utelukket fra Knesset.

Disse tiltakene er regissert av statsminister Benjamin Netanyahu, og støttes av de høyreorienterte partier så vel som av ulike partier i "sentrum". De er ledsaget av en massiv forseringskampanje, som involverer alle de store kommunikasjonsmediene, inkludert TV-kanalene og nesten hele den trykte pressen.

Det mest vidtrekkende forslaget i denne anti-arabiske og anti-demokratiske kampanjen er den såkalte " Suspension Bill" initiert av Netanyahu. Hvis den blir vedtatt, vil det gi tillatelse til Knesset (med tre - fjerdedels flertall) å utkonkurrere valgte sittende parlamentarikere. Hvis dette og lignende lovgivning blir endelig vedtatt, utgjør det et faretruende skritt mot eliminering av demokratiske friheter. Dette vil redusere muligheten for å ytre noen vesentlig kritikk av regjeringens politikk. Faktisk ville det være umulig å gjengi en slik kritikk i praksis.

I en slik situasjon må vi ikke bli avskrekket; vi må ikke gi etter for disse truslene! Det riktige svaret er å øke den forente kampen av alle de sterke politiske krefter i den arabiske befolkningen, i nært samarbeid med de jødiske demokratiske krefter. En slik enhetskamp må på ingen måte innebære en uklarhet av de politiske og ideologiske forskjellene som eksisterer mellom de ulike partier og bevegelser som er involvert.

I disse dager markerer vi 40-årsjubileet for den første Land Day – som var 30. mars 1976. Generalstreiken denne datoen ble vedtatt av National Land Defense Committee, som svar på regjeringens planer som ble kunngjort på den tiden for en massiv ekspropriasjon av grunn i det arabiske samfunn. Det israelske kommunistpartiet, Maki, hadde en nøkkelrolle i ledelsen av streiken. Mange kommuneledere og arabiske offentlige personer støttet denne beslutningen. Dette førte til en merkedag den i historiske kamp for den arabiske befolkningen i Israel - for å forsvare sitt land og bekjempe all diskriminering mot dem i alle former. Til tross for de mange fremskritt som er gjort siden da, er det fortsatt en lang vei å gå før fred og likestilling kan oppnås i dette landet, og vi står i dag overfor alvorlige nye trusler.

Man kan trekke lærdom av hendelsene fra den første Land Day for førti år siden. Den gang ble også en offensiv lansert mot den arabiske befolkningen og dens lederskap - som på den tiden inkluderte samtaler for å forby Israels kommunistparti. Den offensiven ble forhindret gjennom ansvarstaking og iverksettelse av modige beslutninger, gjennom en nøktern og nøyaktig vurdering av mulighetene for politisk kamp som var
gjennomførbar under de da rådende forhold. Av mest avgjørende betydning for å lykkes i disse kampene var jødisk- arabisk solidaritet og det pågående samarbeid.

Tar en et nøkternt og ansvarlig blikk på erfaring akkumulert over mange års kamp, og i lys av eksisterende forhold og nye utfordringer, oppfordrer Kommunist Forum til et bredest mulig samarbeid for å drive tilbake den anti- arabiske og anti-demokratisk offensiven som er uten sidestykke. Samtidig må kampen for en grunnleggende endring av den nåværende regjeringens politikk på alle områder økes og intensiveres.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Angrep på demokratiet

Wikileaks 100.000 euro for den som avslører teksten i avtalen.

(20-2016 Terje Alnes) Det feier en kraftig avdemokratiseringsvind over landet. Profesjonspolitikere har alliert seg med byråkrater og ...


Demokratiet i den "frie" verden

Raùl Castro, Cubas president, under markeringen av 26. juli 1953 i år, han er en av mange definert som diktator etter våre vestlige prinsipper																				Foto: Alejandro Ernesto/Pool Photo via AP

(20 - 2017) Etter en kameratslig samtale i mai i år, med andre politiske venner, fortalte en av dem om hva han oppfattet som fusk og fanteri når...Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering