• Hjem
  • Politikk
  • Det internasjonale samfunnet - en hønsenetting mot israelske overgrep
Skoleveien for palestinske barn er ikke særlig trygg – hverken for israelske soldater bevæpnet med maskingevær, eller for bosetterramp bevæpnet med avføring og urinflasker. Dette synes president Trump og statsminister Netanyahu er helt greit. Synes vår barneminister også det?									AP Photo/Nasser Shiyoukhi
Skoleveien for palestinske barn er ikke særlig trygg – hverken for israelske soldater bevæpnet med maskingevær, eller for bosetterramp bevæpnet med avføring og urinflasker. Dette synes president Trump og statsminister Netanyahu er helt greit. Synes vår barneminister også det? AP Photo/Nasser Shiyoukhi

En voldsforbryter mottar sin dom i retten og reagerer skarpt. Henvendt til dommerne og tilhørerne truer han med at dommen vil få alvorlige konsekvenser for forholdet mellom ham og dommerne. Han påstår seg ikke uskyldig dømt, men mener han har rett til å handle som han gjør.


Alle land i verden i dag har sin høyre- og sin venstreside. I noen land er høyresiden verre enn alle andre steder – mer brutal, mer ekstrem, mer ytterliggående. Nasjonalforsamlingen i Irland er i ferd med å vedta et forbud mot import av varer fra israelokkuperte områder i Palestina. Israel påstår seg ikke uskyldig i hverken okkupasjon eller å drive virksomhet i okkuperte områder, snarere tvert imot. Allerede etter delingen av Palestina i 1948, uttalte jødene at dette var første skritt mot full overtakelse av Palestina. Derfor hevder de som Guds utvalgte folk at de har rett til denne virksomheten. Irland er ute etter å skade Israel, og en slik lov om å boikotte Judea og Samaria vil få alvorlige konsekvenser for forholdet mellom våre land, truer Knessets president.


Alvorlige konsekvenser?
Er det ikke nå på tide at verdenssamfunnets mange land, f.eks. Norge, gir Israel beskjed om at deres okkupasjon av palestinsk land, isolasjon og overfall på Gaza, drap på palestinere, fengsling av palestinske barn og konsekvent ignorering av internasjonal lov, folkeretten og en uendelig rekke FN-resolusjoner mot Israels forbrytelser helt siden statens opprinnelse, vil få alvorlige konsekvenser for forholdet mellom landet og resten av verden. Og at dette antakelig kan gjøres uten å spørre USA om lov på forhånd.


I 70 har verdenssamfunnet nå levd med jødestaten Israel. Folket med den mest dramatiske og til tider mest bisarre historie av alle jordens folkeslag gjennom alle tider. Et oldtidsfolk i kronisk strid og krig med sine naboer. Et helt folk bortført og satt i fangenskap – først i Babylon, så i Egypt. For så å bli fullstendig oppløst som nasjon av Romerstaten og spredd over hele kloden. Men som likevel etter to tusen år fortsatt er rene av blod og tro. Og forfulgt og utsatt for pogromer, holocaust, rasisme og trakasseringer. Og som etter ufattelige lidelser igjen ble sendt tilbake til den regionen de kom fra. Etter at Europa var blitt inderlig lei dem? En slutning lett å fatte, men helt uten dokumentasjon.


TIPH kastet ut
I 70 har verdenssamfunnet unnfallende tålt og akseptert dette folkets okkupasjon og landrov på palestinsk område. Fra et folk om ikke har gjort annet enn å avstå eget land til det forfulgte folket. Og som gjennom 70 år har mistet bit for bit av resten – fortsatt til verdenssamfunnets unnfallende aksept. En stat hvis eksistens etter hvert bare hviler på én grunnvoll – USAs behov for en velsmurt kjøkkendør inn til Midtøstens rike oljekilder og en alliert i et område USA i mange år har sett på med utpreget imperialistisk interesse.


Israelske myndigheter trekker nå tilbake mandatet til de internasjonale observatørene på Vestbredden, TIPH – Temporary International Presedence in Hebron, en ubevæpnet og nøytral observasjonsgruppe som siden opprettelsen i 1997 har rapportert over 40 000 tilfeller av grov vold, overgrep og trakasseringer mot den palestinske befolkningen. Særlig har dette rammet barn på en skolevei som jødene har gjort mange ganger så lang ved et sinnrikt system av checkpoints, veisperringer og adgang forbudt gjennom lovløse bosetninger og okkuperte områder.

 

Les mer i Friheten.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!
Stikkord

israel


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering