Torill Ytreberg, regiondirektør NHO Møre og Romsdal																								 Foto: NHO/Moment Studio
Torill Ytreberg, regiondirektør NHO Møre og Romsdal Foto: NHO/Moment Studio

NHO, Høyre og Arbeiderpartiets ledelse, blir mer og mer urolig for at befolkningen skal gjennomskue hva EØS-avtalen egentlig er. De fleste i Norge har nå forstått at EØS-avtalen ikke er en handelsavtale. Den er noe helt annet. Og når Høyre og NHO nå bruker tid og krefter på å forsøke å overbevise oss om at vi, - du og jeg, - trenger avtalen, ja da burde varsellampene blinke hos de fleste.


Ole Ø. Kvalheim, sosialdemokrater mot EØS
Det siste utspillet er et forsøk fra regionaldirektøren i NHO Møre og Romsdal, Torill Ytreberg, som anstrenger seg til det ytterste for at vi skal ønske å beholde avtalen. Under overskriften «EØS – 25 år med stabilitet» presterer hun å servere udokumenterte påstander, uriktige påstander, og forsøker også å tilegne EØS-avtalen æren for vår fortreffelige økonomi. Noe vi vet det slett ikke er grunnlag for å hevde.


Hun starter med å påstå at avtalen har bidratt til arbeidsplasser, og da særlig i Møre og Romsdal. For det første er det en påstand hun ikke forsøker å dokumentere, - og den er også feil. For det første fører anbudsreglene i EØS-avtalen til at kommuner og fylkeskommuner ikke kan tilgodese lokale leverandører og bedrifter med oppdrag. Transportselskaper gir opp, fordi utenlandske transportører nå har lov til å ta oppdrag i Norge, med underbetalte sjåfører, og dårlige (billige) kjøretøy. Nå åpner også avtalen for at utenlandsk arbeidskraft, uten fagutdanning, kan utføre arbeid her i Norge, hvor vi kanskje krever både lang utdannelse og fagbrev i yrket. Det eneste som kreves av utlendingene, er at de må dokumentere at de på en eller annen måte har jobbet i det yrket før de kommer hit. 


Derfor henger det ikke på greip når NHO-direktøren påstår at avtalen er grunnen til «vår gode velstandsutvikling», og at den legger grunnlaget for mange tusen arbeidsplasser. Har hun hørt om oljeinntektene våre, - som ikke har noe med EØS-avtalen å gjøre? Det er jo den som har gitt oss vår velstandsutvikling. Og hva med lønnsdumpingen og kriminaliteten i arbeidslivet, som EØS-avtalen fører med seg? Selvfølgelig en fordel for NHOs medlemmer, men ikke for norske arbeidstakere.
Videre sier hun at avtalen har gjort at vi har sluppet å bli utsatt for antidumpingtiltak og urettferdig konkurranse. Det er jo helt feil! Det kan vi takke WTO for at vi slipper. Noen husker kanskje at EU for en del år siden la ekstra toll på laksen vår, men tapte i WTO, og måtte fjerne tollen igjen. Det var faktisk EU som den gangen forsøkte seg med urettferdig konkurranse mot oss! – Og EU tapte! Hun skriver faktisk at «ingen EU-land kan diskriminere varer fra Norge», - men likefullt hennes EU prøvde!
Hun skriver også at markedsadgangen for vå eksport er «helt vesentlig». Det til tross for at vår eksport til EU har falt fra 58,2 % i 1992, til 44,5 % i 2016. Altså en nedgang på 25 % siden vi fikk EØS-avtalen! - Mens EUs eksport til Norge i den samme perioden har gått den andre veien. Og hun mener vi trenger EØS-avtalen for å selge varene våre? Til overmål er de varene vi selger til EU, i all hovedsak råvarer og halvfabrikata, - som EU sjøl sårt trenger. Det hadde EU måttet kjøpe fra oss uansett! Det er også verd å merke seg, at Norge og utenforlandet Sveits, har sammenfallende eksportkurver dersom diagrammene legges oppå hverandre.


Det blir for dumt når hun trekker Brexit inn i argumentasjonen. Faktum er jo at England må forhandle seg ut av EU, mens vi har innbakt i EØS-avtalen at vi kan si den opp, og da automatisk gå tilbake til den gamle frihandelsavtalen fra 1992. Og EU kan ikke da forandre tollsatser, eller hindre markedsadgang til EU, - om vi sier opp avtalen. Begge deler fremgår av EØS-avtalens artikkel 120.


NHO-direktør Torill Ytreberg bløffer derfor når hun skriver at vi vil miste adgangen til «EUs indre marked», og at «det vil Norge merke dersom vi benytter oss av reservasjonsretten eller skulle prøve å reforhandle EØS-avtalen». Jeg velger å tro at hun ikke vet bedre, men hun bør skjerpe seg!
De fleste har nok fått med seg at NHOs medlemmer nå bruker EØS-avtalen for å knekke fagbevegelsen, og hindre tariffavtaler, - for derved å kunne øke sine fortjenester på bekostning av arbeidstakernes rettigheter og økonomi. Til det bruker de EØS-avtalen som gir EU-retten forrang over vår Grunnlov, og hvor EU konsekvent dømmer i mot fagbevegelsen.


Torill Ytreberg sier hun «ser mørke skyer ute i horisonten» og at «dette er ikke tiden for å spille hasard med vår viktige avtale.» Jeg går ut i fra at med «vi» så mener hun NHO, som har alle fordelene av EØS-avtalen. Vi andre dødelige har for lengst innsett at EØS-avtalen er direkte skadelig for arbeidstakere, faglige rettigheter, næringslivet og vårt demokrati. Derfor mener vi at vi må forsøke å få sagt opp EØS-avtalen før den ødelegger Norge for godt.

 

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Odd Jarl Gerhardsen Redaktør: Terje Bjørlo Nett: 

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2023 - Republisering