Illustrasjonsfoto																																								REUTERS/Yannis Behrakis/File photo
Illustrasjonsfoto REUTERS/Yannis Behrakis/File photo
Dette er en skremmende bok. Det er en omarbeidet utgave av Koranen, og blir brukt av IS og «islamiser» (wahabiter) som begrunnelse for ekstremisme og terror. Boka er til salgs i moskéer. Det fordreide budskapet blir spredt; og bør være til stor bekymring.
 
Trond Ali Linstad
 
Det heter i bokas forord at det er gjort «endringer i Koranens fortolkninger».  Og om endringer som er gjort: «Det er noen tillegg og fratrekk fra kapitler og Ahadith1 fra Sahid Al-Bukhari og andre Ahadith samlinger.» (Side VI.)
 
«Tillegg» og «fratrekk», som det heter – når det gjelder Koranen! I det som anses å være «Guds Ord»! Hvilken frihet de har tatt seg, forfatterne, ved å føre tillegg og fratrekk til Koranens kapitler; Guds Ord – etter egne vurderinger og tanker. 
 
Endret og konstruert «Koran»
De har konstruert Koranen på nytt, disse muslimske «lærde» fra Saudi-Arabia.  De har avskaffet, opphevet og motvirket («abrogert») innhold i mange vers i Koranen slik de selv finner det for godt. Koran-vers med innhold om toleranse, medmenneskelighet, sameksistens og respekt for andre er blitt abrogert. De har i stedet lagt til hadith: antatte, men i hovedsak oppdiktete, lærdommer fra Profeten Muhammed, nedskrevet et par hundre år etter hans død, der disse «lærde» mener å finne forsvar for aggresjoner og mishandling som de selv står for.
 
Abrogerte Koran-vers
Dette er eksempler på Koran-vers med holdninger, moral og veiledninger som er abrogert (avskaffet, opphevet og/eller motvirkete):
 
Tro og inkludering
«De som erkjenner ved denne Skrift (muslimer), de som er jøder og kristne, og de som følger andre trosoppfatninger (sabeere) – ja, hver den som erkjenner Allah og den siste dagen og gjøre det som er rett, skal få fullt igjen fra Den høye! De skal ikke frykte eller sørge.» (Koranen 2,62)
Teksten i verset om tro og inkludering er abrogert (opphevet) med påstand om at etter profeten Muhammed, skal bare «muslimer» være godtatt, mens jøder, kristne og andre aldri skal være det; men bli «tapere». (Side 20.)
 
Et tilsvarende vers sier:
«De som erkjenner, og de som er jøder og sabeere og kristne, – hver den som erkjenner Allah og Den siste dagen og gjør det som er rett, skal ikke frykte eller sørge.» (5,69)
Det er vers med samme innhold; tro og inkludering. Verset er abrogert (opphevet). Det hevdes i stedet at jøder og kristne, som ikke er blitt muslimer, skal til «helvetesilden». (S. 120.)
Muslimer skal ikke være unntatt. Boka legger inn et hadith som sier at muslimene «skal bli delt inn i syttitre religiøse sekter» der alle skal gå til «Helvete» med unntak av en eneste «sekt»; som den reviderte teksten i boka støtter. (S. 125.)
 
Toleranse
«Overse og tilgi dem!» Det er Koranen påbud om Skriftens folk (jøder, kristne og andre) som i uvilje vender seg mot muslimer. (2,109.)
Påbudet i verset er abrogert (opphevet). Nå heter det om Skriftens folk: Kjemp/før krig mot dem, til de betaler en egen pålagt skatt (Jizyah), «i villig underdanighet og de føler seg overvunnet». (S. 345.)
Boka gjengir dette om å kjempe/føre krig mot Skriften folk: En jøde gjemmer seg bak en stein. Steinen sier: «Å, muslim! Det er en jøde som gjemmer seg bak meg, så drep ham.» (Hadith, s. 345.)
Tilgivelse
«Si til de som erkjenner (muslimer) at de skal tilgi dem som skader dem og ikke ser fram til Allahs dager/den siste dagen.» (45,14)
Verset er abrogert (opphevet). Nå heter det at muslimer skal kjempe/føre krig mot «flergudsdyrkere, hedninger, avgudsdyrkere og vantro, som ikke tror på Allah».
  (S. 894.)
 
Ingen tvang i troen
«Det skal ikke være tvang når det gjelder tro.» (2,256) «Du kan ikke tvinge folk til å erkjenne.» (10,99) «La de som ønsker det, erkjenne, og de som ikke ønsker det, la være.» (18,29) Det er hva Koranen sier. Hva står i den endrete «Koranen»? 
Det heter som tillegg i den reviderte boka: Sanne muslimer skal «holde de (som ikke vil tro) med lenker om halsen til de godtar islam (og ved det redder dem fra den evige straff i helvetesilden og gjør så de kommer til paradiset i det neste livet)». (S. 127.) 
Og videre: «Dere er beordret av Allah til fortsatt å kjempe mot dem som ikke vil tro, til de godtar islam og er reddet fra straffen i helvetesilden …» (S. 909.)
Slik fortsetter det gjennom denne reviderte «Koran», med fratrekk og tillegg til den virkelige Koranen. 
 
Tekster og tillegg i den endrete «Koranen»
Dette er eksempler på tekster og tillegg i den endrete (wahabi-) «Koranen»:
Kvinnen skapt for mannen. Allah «skapte dere fra en enkelt person (Adam) og (så) skapte Han av ham, hans kone (Hawwa/Eva) for at han skulle glede seg over fornøyelsen av å leve med henne.» (S. 319.)
Kvinner og dekke. «Gi beskjed til deres koner, døtre og de troendes kvinner at de skal trekke sine kapper (slør) over hele kroppen (det vil si å skjerme seg fullstendig unntatt for øynene eller ett øye for å kunne se veien.)» (S. 762.)
Slå kvinner og barn. Kvinner som viser «dårlig oppførsel» (…), – «slå dem (lett, om det hjelper), men om de adlyder deg, vær ikke ergerlig på dem.» (S. 161) Om barn: «Gi barna beskjed om å gjøre Salat (bønnen) fra de er syv år, og slå dem (om det) fra de er ti.» (Hadith, s. 4.)
«Illegale barn». «Al-Khabath; det onde»; kan tilta. «Ordet Al-Khabath blir forstått som ulovlig seksuelt samvær og illegale barn og all slags ond handling.» (S. 544.)
 
Maker og koner i paradiset. «Rensete maker eller koner» i paradiset «har verken menstruasjon, avføring eller urin». (S. 168.)
Formalisme. Gå inn i islam «perfekt»; ved å «lyde alle regler og bestemmelser». (S. 64.). «Hver den som tror på Allah og Hans budbringer, gjør Salat (bønnen) holder Saum (fasten) i ramadan måned, har Allah lovet paradiset.» (Hadith, s. 343.) «Si Amen» etter bønnen, «for om ens ytring av Amen faller sammen med den til englene, vil ens siste synder bli tilgitt.» (Hadith, s. 3.)
Islam. Jøder og kristne som ikke tror på Muhammeds budskap; «Islamsk Monoteisme» – vil høre til i «helvetesilden». (S. 120.)
 
Les mer i Friheten.
Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!
Stikkord

is


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Odd Jarl Gerhardsen Redaktør: Terje Bjørlo Nett: 

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2023 - Republisering