Arnulf Kolstad åpnet møtet på Litteraturhuset. Arnulf Kolstad er professor emeritus i sosialpsykolog og mangeårig aktivist i kampen for fred og nedrustning og mot NATO. I samarbeide mellom Kolstad og aksjonsgruppa, Mot militarisering, Ingen fremmede baser på norsk jord, ble møtet arrangert i Trondheim den 4.april på NATOs «fødselsdag». Kolstad hadde en kort historisk gjennomgang av den kalde krigen med dannelsen av NATO i 1949 sammen med 12 land etter press fra USA og Arbeiderpartiets knefall for krigskreftene i USA. I dag omkranser NATO Russland med 29 NATO-land med Norge som spydspiss i nord. Han nevnte «Påskeopprøret» til Sosialistisk Studentlag i AP i 1958 som var rettet mot NATOs opprustning og atompolitikk i Europa. Deretter tok han opp demonstrasjonene mot mellomdistanserakettene som skulle utplasseres i Europa i 1979. Han påpekte utviklingen fra et nasjonalt forsvar til norsk krigsdeltakelse rundt i verden etter NATOs strategi om «out of area» fra 1999. Det er dypt forstemmende med generalsekretær Stoltenberg konvertering fra ung NATO-mostander til en aggressiv leder av verdens sterkeste krigsmakt som truer freden og som retter alt hat mot Russland. Arbeidet for fred et det viktigste som står foran oss.


Jon Hellesnes, forfatter og professor emeritus i filosofi ved Universitetet i Tromsø ga ut boka «NATO-KOMPLEKSET: Om militærpolitikk, atomvåpen og norsk USA servilitet». 


Han åpnet med å slå fast at vi nærmere oss en ny kald krig. Den labile situasjonen mellom stormaktene øker faren for at en ny krig er større en noen gang. USA og NATO har brutt alle løfter om ikke å utvide NATO østover etter Sovjetunionens sammenbrudd. Historikeren og kaldkrigeren George Kennan advarte sterkt mot ekspansjonen mor Russland som ville bli en ulykke for Europa.  USA og Vesten bedriver løgnaktige fortolkninger av Folkeretten til forsvar for sine egne kriger og de godtar Israels annektering av Golan-høyden, mens de fordømmer Russlands annektering av Krim. Vesten ser ikke at det er de militære provokasjoner mot Russland som er årsaken til at landet føler utrygghet. Vesten har mistet evnen til å se hvordan virkningen av sin opprustningspolitikk og truslene skaper reaksjoner i Russland. Virkelighetsoppfatningen vi skal ha er at Vesten er snill, Russland er ond. Militærøvelsen Trident Juncture i høst var en overlegen maktdemonstrasjon og markerte Norge som en aktør i krigsforberedelser østover. Vi må forstå at et land som trues med krig og demoniseres gjør at folket kan føle seg underlegen og usikker. En slik situasjon for et land kan bli farlig og uforutsigbar m.h.t. mottiltak. Norge har sagt ja til alle NATOs angrepskriger, har akseptert NATOs atomstrategi og førsteslagsangrep. Norge er totalt servil ovenfor USAs krigsplaner. Vi har også godtatt USAs sanksjonspolitikk som gjør det umulig å ta egne skritt for gjensidig nedrustning. Tidligere havrettsminister Jens Evensen sa på 1970-tallet at bruk av atomvåpen er den totale forbrytelsen. En «atomvinter» vil ødelegge alt liv på jorden. Alt snakk om atomkrig som forvar for frihet, folk og land er absurd når dette etter en atomvinter ikke lenger finnes. Når Norge deltar i en atomavskrekking mot Russland godtar Norge at en slik forbrytelse er ok. Vi har allerede F-35 fly som kan bære kjernefysiske våpen. Flere har tatt ordet for atomnedrustning og avspenning bl.a. Willoch, Henry Kissinger, Gorbatsjov. Hellesnes avsluttet med å mane oss: Vi trenger en sterk mobilisering mot opprustning og krigsforberedelser. Vi må bygge en stor utenomparlamentarisk motstand som er nødvendig.

 

Les mer i Friheten.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!
Stikkord

nato

f-35

opprustning


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Odd Jarl Gerhardsen Redaktør: Terje Bjørlo Nett: 

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2023 - Republisering