Innført på 70-tallet: Regjeringens innstilling om MOMS / Meromsetningsavgift / Merverdiavgift er vedtatt i Odelstinget 10. juni 1969. Arbeiderpartiets forslag ble forkastet med 60 mot 49 stemmer, slik det fremgår av tavlen i bakgrunnen. Odelstingspresident Nils Hønsvald holder oppsyn med avstemningen. 																	Foto: NTB / SCANPIX
Innført på 70-tallet: Regjeringens innstilling om MOMS / Meromsetningsavgift / Merverdiavgift er vedtatt i Odelstinget 10. juni 1969. Arbeiderpartiets forslag ble forkastet med 60 mot 49 stemmer, slik det fremgår av tavlen i bakgrunnen. Odelstingspresident Nils Hønsvald holder oppsyn med avstemningen. Foto: NTB / SCANPIX


Revisorforeningen 
Ekspertutvalget som la frem forslag til momsreform, har valgt ikke å forholde seg til virkeligheten. Forslaget er politisk urealistisk og derfor irrelevant, mener Revisorforeningen.
- Norge er ikke en øy i verden, frikoblet fra det man gjør i andre land. Begrunnelsen for dagens lav og nullsatser er god. Konkurransehensyn og arbeidsplasser i Norge er blant disse, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen. 


- Skatt på inntekt og formue er basert på evneprinsippet. Slik er det ikke med forbruksavgifter som merverdiavgift. En økning av matmomsen fra 15 til 25 prosent, er usosial og vil ramme lavinntektsgruppene uforholdsmessig hardt, i tillegg til at det også sterk tvil bidra til økt grensehandel. Det vil igjen kunne ramme mange norske arbeidsplasser, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen. 


-Utvalget argumenterer for at erfaring fra andre land viser at avgiftsøkninger ikke fullt ut vil bli kompensert i økte priser til forbrukerne. Det vil da måtte bety at de aktuelle bransjene som i dag har lavere merverdiavgiftssatser, vil sitte igjen med ytterligere redusert inntjening. 


Det kan også stilles spørsmålstegn ved utvalgets påstand om at dagens system med ulike satser påfører virksomhetene betydelige administrative byrder. Moderne teknologi har gjort at dette problemet i stor grad er løst og de eventuelle gjenværende kostnadene mener selskapene det gjelder absolutt er til å leve med.  


Forslaget om en to-trinns økning av momssatsen på varer og tjenester som i dag har nullsats, først til 12 og deretter til 25 prosent, er det også vanskelig å se fornuften i. Dette vil svekke konkurransesituasjonen for næringene som rammes, og kunne sette tusenvis av arbeidsplasser i fare, sier Hanstad. 


- Det er jo også interessant å merke seg at forslaget om økt moms på tidsskrifter, bøker og aviser fremsettes samme uke som det gjøres kjent at moms på elektroniske bøker og tidsskrifter bortfaller fra 1. juli, sier Hanstad. 


Lyspunktet i alt dette er at finansministeren så klart signaliserer motstand mot forslaget. Det er et syn jeg er trygg på at hun får solid støtte for i den kommende høringen, avslutter Hanstad. 

 

 

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering