• Hjem
  • Leder
  • EN GALMANNS VERK MED TILREGNELIGE BAKSPILLERE
EN GALMANNS VERK MED TILREGNELIGE BAKSPILLERE

(25 - 2011) Vi tar til etterretning at terroristen Anders Behring Breivik er erklært utilregnelig i gjerningsøyeblikket og at han har en kronisk alvorlig sinnssykdom. Han kan ikke straffes.

Vi ser det ikke som det viktigste om han får en lengre fengselsstraff eller behandling i psykiatrisk sykehus. Så lenge han er en fare for andre må det tas strenge sikkerhetstiltak rundt ham så lenge det er nødvendig. Breiviks antatte sinnssykelige vrangforestillinger er i sum dominert av storhetsforestillinger og paranoide ideer rettet mot innvandrere og de politiske myndighetene i landet. Dette var drivkreften bak drapene. Innholdet i vrangforestillingene er i midlertidig reelt tankegods som politiske partier, bl.a. Frp, våre offisielle medier og ikke minst de ukontrollerte sosiale media har fått spre ukritisk om innvandrere. Det gjelder særlig de med etnisk bakgrunn fra Midt-Østen og med islamsk tro. Påstander om at de vil overta makten i Europa, vi vil få 2 millioner islamister i Norge, Islam er krig og undertrykkelse, muslimer er terrorister m.m. har vært en del av den reelle debatten i Norge. Breivik har fått disse ideene fra bakspillere som ikke er utilregnelige. Tvert i mot er det høyreekstreme grupper og erkereaksjonære kristne som tenker ut slikt og får usannhetene fram i nyhetskanalene. Alt har ligget til rettet for at en skinnsyk person reagerte skinnsykt mot de politiske myndighetene og personer som har gått i mot usannhetene.

De høyreeksreme gruppene og partier med samme programinnhold er i vekst i hele Europa. De vil under disse vanskelig økonomiske tidene få ytterligere næring til sine frustrasjoner mot samfunnet. Med rette. Historien lærer oss at misnøyen lett omsettes i vold påskyndet av nynazistiske og fascistiske høyrekrefter. Også i dag er det stadig attentater mot innvandrere med islamsk tro i mange europeiske byer.

NKP mener at høyreekstreme og voldelige ideer/ handlinger ikke skal betraktes som ”sinnssykdom” og at tilhengerne er ”utilregnelige”. Det er politiske krefter som må bekjempes materielt, økonomisk og ideologisk. Lærdommen etter Breivik må være at PST setter alle krefter inn for å avsløre og tilintetgjøre disse gruppene og at de offisielle medier slutter å kolportere deres ideologi ukritisk og med krigstyper for å selge. Vi må ta en åpen debatt men på helt andre premisser enn på sensasjonspressens som bare tenker fortjeneste ved å lage oppslag basert på rykter og tvilsomme opplysninger. Her støtter vi statsministeren mening.

Det uttales mer enn villig fra politisk hold om at den rettspsykiatriske erklæringen ikke kan aksepteres. Det kreves nye undersøkelser da Breiviks utilregnelighet utfordrer vår mulighet og kompetanse til å stenge ham inne for livstid. Psykiaternes konklusjon forhindrer at han får en straff som må sones. Hevnaspektet i straffen faller bort. Han skal ha behandling. Man påberoper seg også at ”rettfølelsen” til det norske folk er krenket ved at kompetente fagfolk har gjort jobben sin. Det er påfallende at det politiske Norge , med Frp. i spissen, krever nye undersøkelser og en annen konklusjon. Man vil ganske enkelt ha ham dømt for politiske drap med innesperring livet ut. Det er med forbauselse at en nå opplever krav om ”blod” snaue 4 mndr. etter at hundretusener kollektivt krevde et åpnere og tolerant samfunn. Mer humanisme og mindre hat var mantraet til alle med roser i hendene. Vi forstår at hatet allikevel har ligget bak ordsminken. Hulheten er at de styrende makter mer eller mindre åpenbare innblanding i psykiatriens fagfelt. At man blander psykiatri og politikk som man aggressivt anklaget de sosialistiske land for å bedrive. Norske politikere sto på rekke sammen med Helsingforskomiteer, Amnensty International og andre ”menneskerettighetsgrupper” og fordømte ”politisk misbruk” av psykiatrien i Sovjet. Fordømmelse til bruk sin egen politisk agenda i den kalde krigen. Nå snubler de i beina på sin egen dobbeltmoralisme.

Det er mulig at rettspsykiaternes konklusjoner er feil og må overprøves. Det er ikke det viktigste i saken. Det er at man ikke miste gangsynet mot de politiske kreftene som øker i Europa og som står Breivik nær. De høyreekstreme, nynazistiske og reaksjonære kristne som innerst inne ser på Breivik som en moderne ridder. Det er allerede flere ytringer om det både i og utenfor Norge. Selv en fin, gammel norsk bestemor klappet i hendene.

 

 

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering