• Hjem
  • Leder
  • Fortsatt tier Norge om terrorbombingen av Irak

(Hans Petter Hansen - nr 9 - 2001) Ifolge avisen Washington Post har amerikanske fly brukt et stort antall sakalte klasebomber under bombeangrepet pa Irak i februar. Dette er vapen som forst og fremst dreper og sarer sivile, og som ikke er beregnet pa presisjonsbombing av milit?re installasjoner. Det er forsvarseksperten William M. Arkin som i sin ukentlige milit?re spalte i Washington Post i avisen for 26. februar avslorer dette. Det er rekkevidden som har gjort klasebombene til et ”favorittvapen” i den amerikanske marinens luftvapen. De kan slippes godt utenfor rekkevidde for motpartens luftskyts og bakke-til- luftraketter, og flygerne kan dermed v?re sikre pa at de kan returnere trygt til sine hangarskip.

Bombene er fire meter lange og veier 5900 kilo, og har en rekke-vidde pa mer enn 70 kilometer nar de slippes fra fly i 6000 meters hoyde. Malet programeres inn av flygeren, og bombene er innstilt pa a eksplodere droyt 100 meter over bakken. De sprer da et stort antall mindre bomber over et omrade pa storrelse som en fotball-bane, og dreper alt innenfor dette omradet. Men som Washington Posts milit?re medarbeider ogsa tilkjennegir:

”Det er anslatt at fem prosent av smabombene ikke eksploderer idet de nar bakken. Bare i lopet av februar er det rapportert ett dodsfall og ni alvorlige skader etter at sivile har snublet over ueksploderte smabomber fra klasebomber brukt under krigen i 1999. Det er gjerne gjetere som rammes.”

I sin artikkel tar William M. Arkin sterk avstand fra bruken av klasebomber mot mindre, avsidesliggende mal, og mot sivile omrader i det hele tatt. Det forer bare til okende hat mot USA og Storbritannia som uten godkjenning fra FNs sikkerhestrad fort-setter sine bombetokter mot Irak. Folket i landet lider ogsa som folge av en ”sanksjonspolitikk” som tar livet av tusener pa tuse-ner av smabarn og andre, grunnet mangel pa livsviktig mat og medisiner.

Klasebombingen av sivile omrader i Irak er ikke av ny dato. En hel verden kjenner den slags igjen fra Vietnamkrigen, der USA tomte sine bombelaster, natt og dag i arevis, framfor alt over si-vile omrader – for a spre skrekk og panikk blant befolkningen. Det forte til det motsatte; okt kampvilje mot angriperne. Det samme skjer i dagens Irak – der folket i stedet for a vende seg mot Saddam Husseins regime stotter opp om det – i hat og protest mot de bri-tiske og amerikanske bombemakere.

I sin tid tok det en viss tid for de norske myndigheter tok til gjenm?le mot hva USA sto for i Vietnam. Har man da enda ikke pa offisielt norsk hold l?rt av historien – at vegring mot a kalle en spade for spade forer galt av sted? Dessverre ser det slik ut. For enna har ikke Ap-regjeringen gitt lyd fra seg i saken om den fort-satte amerikanske og britiske terrorbombingen av Irak.

Gestapo-sjef reddet av USA

En av nazi-Tysklands verste massemordere, den hensynslose Gestapo-sjefen SS Gruppenfuhrer Heinrich Muller, ble holdt unna Nurnberg-prosessen og beskyttet av amerikanerne etter krigen. Han fikk beholde sitt liv og sin formue mot at han kjempet sammen med amerikanerne mot kommunismen.

Det er VGs Tysklands-korrespondent, Klaes Krog, som skriver dette. Avsloringen kommer ifolge ham fra den velrenommerte historikeren, Guido Knopp, som i tysk TV har gitt en versjon over Mullers liv etter at et forskerteam har funnet en mappe avgraderte dokumenter i det amerikanske National Archive. Dokumentene viser at den fullstendig skruppellose Gestapo-sjefen ble avhort av den amerikanske milit?re etterretningsorganisasjonen CIC (senere CIA) i fire uker sommeren 1945. Av arkivene framgar at Muller var mannen som organiserte jode-utryddelsen, og ogsa var ”ekspert” pa a jage kommunister.

Det var dette siste som reddet ham i de kaotiske dagene i 1945 i Berlin. Han forsvant fra Tyskland, og gikk i amerikansk tjeneste som ”kommunistjeger”, skriver VGs medarbeider..

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering