To opprørske ledere i Øst-Kurdistan

ORDSKIFTE:

I de første dagene av sommeren 2016 gikk en gruppe med peshmerge fra PDKI partiet, fra Øst-fjellgrensene til den Østkurdistan området Hawraman, med et budskap om håp om frihet. Helt uventet traff de på de Iranske styrkene. Etter tre dagers sammenhengende væpnet kamp ble tre peshmerge utsatt for et bakholdsangrep i nærheten av fjellet Kosalan av det iranske regimet. Der mister de tre peshmergene livet, og samtidig ble flere av de iranske soldatene også drept. To peshmerger brøt seg igjennom bakholdsangrepet, og etter det gjemte de seg i fjellet Kosalan. Disse to var lederen Kaveh Jawanmard som var medlem av sentralkomiteen PDKI partiet, og hans kamerat komandant Sarkawt Samadi. Etter et hardt og kraftig angrep med kanoner fra de iranske styrkene ble de igjen utsatt for bakholdsangrep, men de klarte tre ganger å bryte igjennom bakholdsangrepene på ulike steder.

Leder Kaveh og kommandant Sarkawt hadde til slutt brukt alle sine skudd i kampen og de hadde kun en granat igjen. For å unngå å bli fanget av de iranske styrkene ble de tvunget å begå selvmord ved å detonere granaten mellom seg mens de omfavnet hverandre slik at begge mistet livet.

Kaveh Jawanmard ble født i 1979 i byen Senneh. Hans far Najmedin ble tatt av den Iranske etterretningstjenesten på grunn av sitt medlemskap i PDKI. Najmedin ble fengslet og fikk dødsstraff, og ble overført til fengselet Dizelabad i byen Kermanshah. Den 2. mai 1983 ble han henrettet der, mens han fremdeles var en ung mann. Kaveh ble som sin far fengslet senere, og han satt i fengsel i fire år på grunn av sitt medlemskap i PDKI partiet, og i fem måneder var han under hard tortur. Etter at han ble løslatt fra fengslet ga han ikke opp, og han begynte igjen å gjøre politisk aktivitet i byen Senneh sammen med sine kamerater. Etter at han oppdaget at det iranske regimet ville ta han, flyktet han og gikk til PDKI partiet og ble peshmerge. Samtidig var han journalist, og var redaktør i avisa «Kurpa».

Jeg oversetter to korte dikt fra kurdisk til norsk, som ble skrevet av Kaveh Jawanmard.

Denne gangen, tid kommer tilbake!

Hør på oss, livet blomstrer seg mot alle årstidene med et pust av peshmergene.

Denne gangen tid kommer tilbake

Jeg.!

Følelse og smil.

Et smil mot en opprørsk natur.

Et opprør av generasjoners jord og et enkelt menneske i peshmerges klær.

 

Opprøret er typisk for kurdisk kultur og det er et modig menneske som kjemper mot statens slaveri og fascismen. Descartes (jeg tenker, altså er jeg) har kurderne vist oss med sin egen vilje til kamp.

Jeg sier at frihet er født av et opprørsk menneske, og et samfunn uten opprørske mennesker, fører til statens slaveri.

Opprøret for Kaveh Jawanmard var «håp om frihet med din egen vilje til kamp, som er på vei mot kurderne i Rojhelat, som han viste oss». Jo oftere du tar et steg fremover, jo nærmere mot frihet kommer du.

Ovenfor et regime som ikke har tro på frihet, fred og politiske løsninger, må rivalene sette andre alternativer på bordet. De Kurdisk politisk partiene i ØstKurdistan har brukt alle alternativer for politiske løsninger i dette området. Til tross for at kurdiske ledere har godtatt forhandling med sin egen fiende for å løse konflikten slik at de sammen kan skape fred i det området, ble de kurdiske lederne terrorisert ved forhandlingsbordet. Forhandlingsviljen er et klart tegn på at kurderne elsker fred og frihet. Når terror skjer ved forhandlingsbord i den iranske borgerlige staten der det finnes kun en totalitær makt, så har kurderne kun et alternativ og dette er væpnede kamp mot den Iranske staten. En kritikk som kan reises mot de kurdiske lederne, er at de ikke måtte være naive å tro at forhandlingene med den iranske barbariske staten ville føre fram, for fra en barbarisk stat kan alt mulig skje mot rivalene.

Når de politiske kravene til en intelligent og våken menneske er årsaken til at vedkommende blir terrorisert og undertrykket av regimet, og friheten til det mennesket blir erstattet til evig fengsel, da vokser opprøret seg mot det det barbariske regimet. Et opprørskt menneske formes og oppstår i ulike samfunn når regjerings makt står mot en når vedkommende fremmer politiske krav. Politisk krav er et verktøy for å oppnå bedre muligheter og bedre liv for individer til det beste for fellesskapet. Den som tenker på det beste for samfunnet mens det deltar politisk, er intelligent. Intelligent er et menneske som forsøker og bryr seg for å lage et bedre felles samfunn. Kaveh Jawanmard var en politisk leder, men også en av tusenvis peshmergene som betalte sitt verdifulle liv i kamp for å oppnå sine egne politiske og sosiale rettighet og et bedre felles samfunn i sitt eget selvstendig kurdisk land.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!


Stikkord

kurdistan


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Odd Jarl Gerhardsen Redaktør: Terje Bjørlo Nett: 

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2023 - Republisering